top of page

ŽUPSKE OBAVIJESTI 10. 1. – 17. 1. 2021.

Updated: Feb 6, 2021

Župski listić * Jelsa * Br. 3/2021. (747)

Nedjelja 17. 1. * 2. kroz godinu

MISE - u 10h i 17 sati

Poslije večernje mise sastanak roditelja prvopričesnika

===============================================

KROZ TJEDAN:

Misa svakog dana u 17 sati;

u subotu i u 11 sati s krštenjem.

---------------------------------------

U ponedjeljak, 18. 1. - počinje Molitvena OSMINA ZA JEDINSTVO kršćana

------------------------------------------------------------------------------------------

U srijedu 20.1.: Sv. Fabijan i Sebastijan – Suzaštitnici naše župe

- zbog izvanrednih uvjeta, skromna proslava: MISA u 9h i u 17h

-------------------------------------------------

U četvrtak 21.1.; Sv. Agneza (Janja).

-------------------------------------------------------

NEDJELJA 24. 1.: 3. KROZ GODINU

Mise u 10 i u 17 sati

-------------------------------------------------------------

PRILOZI ZA STRADALE U POTRESU – primaju se u crkvi i župskom uredu;

---------------------------------------------------------------------

GODIŠNJI PRILOZI ZA ŽUPU:

Zahvaljujem svima koji su dali svoj doprinos, neki i izdašni;

Akcija još traje, a još ima i blagoslovnih paketića (kalendara, naljepnica...)

Naknadno će vam biti predočen potpunu financijski izvještaj.

-----------------------------------------------------------------------------------

STATISTIKA 2020.

VJENČANI u Podstrani 26. 9. 2021.: ALEN ARAČIĆ i ANA PIRIĆ

===================================================

NASMIJANI KAMPANELI:

RASKOŠNI IZVJEŠTAJ O BLAGOSLOVU KUĆA U JELSI NEKOĆ na unutarnjim stranicama, starijima će pobuditi nostalgiju, a mlađe poučiti kako o običajima koji nestaju tako i o ješonsken govoru koji također nestaje!

Zahvaljujemo Vlatki koja te tradicije pokušava spasiti od potpunog zaborava!

================================================================

SLUŽB RIJEČI: PRIPJEV :

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

-----------------------------------------------------

PRVO ČITANJE: 1Sam 3, 3b-10.19

Čitanje Prve knjige o Samuelu

U one dane: Samuel je spavao u svetištu Gospodnjem, ondje gdje je bio Kovčeg Božji. Tada Gospodin zovnu Samuela. On odgovori: »Evo me!« I otrča k Eliju i reče: »Evo me! Ti si me zvao!« A Eli reče: »Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!« On ode i leže. I Gospodin opet zovnu Samuela. Samuel usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Zvao si me!« A Eli odgovori: »Ja te nisam zvao, sine moj! Vrati se i spavaj!«

Samuel još nije poznavao Gospodina, još mu ne bijaše objavljena riječ Gospodnja. I Gospodin zovnu Samuela treći put. On usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Zvao si me!« Sada Eli razumje da je Gospodin zvao dječaka. Zato reče Samuelu: »Idi i lezi; ako te zovne, ti reci: ’Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša.’« Samuel ode i leže na svoje mjesto. I dođe Gospodin i stade i zovnu kao prije: »Samuele! Samuele!« A Samuel odgovori: »Govori, sluga tvoj sluša.« Samuel je rastao, a Gospodin je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih riječi padne na zemlju.

--------------------------------------------------

ALELUJA: Našli smo Mesiju koji je Krist: po njemu nasta milost i istina

---------------------------------------------------------------------------------------------

EVANĐELJE: Iv 1, 35-42 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« – što znači: »Učitelju – gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura. Jedan od one dvojice koji su čuvši Ivana pošli za Isusom bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: »Našli smo Mesiju!« – što znači »Krist – Pomazanik«. Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« – što znači »Petar – Stijena«.

------------------------------------------------------------------------------------------------

VODOKARŠČA – Vlatka Buj

(ovo godišče bi kanader zlota vridi)

E....Ne zno ovo mlodih ča je to provo blagoslivjonje...Oboooj kal se sitin. Čo stres.....To su bile Traume!!!! Nojprin je tukalo prin Božičih počiet sve vadit na ariju, još kal bi se trefila bura...ih.. Dobota svaka kuča je imala beštijom, kogod jaruha, konobe..a po duši...svukud se pinku čuti tuf... Kuče su se riedile alavija somo ako je bilo lukno u posteji, radi likorih, i bome kal je Blagoslov. Darveni podi...linoleum...tineli...ploče na klehu u kuhinjima....veltrine sa finima čikarima i bičerinima...bome priko godišča ni bilo kad od posla bavit se sa to divjarijih i tart prašinu... (govorila je pokojna nona: "Moredu linuše svaki don luštrovat sa pečicon po temu, ma mi vridne ol truda nimomo kal...") Na posteje su bili gori lancuni, a di je puno težocih, one ča su se ol saketih cukra šili.. Ma su imali mirliče, ali krotke, ol slabega konca, koltre ol vune, one ča pizaju vagun. BIlo je teplo pol njima od piza veče nego ol vune. Na kleh ni bilo tapietih, nego po kamarima kusi storega linoleuma da kroz darvo ne propuhuje iz konobih...Tineli su stoli zatvoreni. U njima otoman ča je zbondu imo dvi "kobasice" kako kušine...tavulin posrid, semizet di se hranivolo finije lancune, škatule sa robon za se ukopat (konbinet, ređipet, mudonte, gvonte, veštu, faculet, veletu i krunicu). Robe je bilo svukud... ni bilo kal slogat.. Kako su zahodi bili vonka, a spolo se u "drugu kuču", nosilo se siče izvečer, ako ti dojde priko noči za se popišat ili poč ol sebe (a to von je tako-judi smo). Ma drogi moji ...za Vodokaršča bi nastupi "preporod"! Najedonput bi izvirilo vonka svo blogo kuče... Staze-tapieti oni finiji, ča su stoli zaroloni pol skale, veženi kurdelon da ne ostane friž....lancuni sa mirličima ol pet parstih na kapete, rekami, tabletiče je tukalo dobro inkolit u muku...Lujku se namiščalo nasrid posteje.. Eee....Sal se siče duperalo za drugo! Vrile vodie, ako je bilo proha iz škatule Albusa, ili Plavi Radion...bruškin u ruke i udriiiii....grata, da dobro ubili darvo. Linoleum se minjo...staze priko hodnika, u kamare tapete otvorit da se izdretidu dok ne dojde pop....šaldali bi se nogamin od kantunola s jedne bonde, a s druge nogon ol posteje. Ni se smilo gazit priko njih.... I onda dojde don Blagoslova... Izjutra se počimolo vikat po koli "je počeeeee????"....Di je????" I tako vas don..."U koga je...?" ... Ložilo se.. ma bi u kuči bila jacera... sve rastvoreno, da ne bi tufinjalo čo kal dojde pop. Nauživala son se zime svakega Božjega Blagoslova! Onda dica po Bonskemu tarkat, iskat di je...pok svakemu jovit na vrime. Prove dojave!!!! Ni FBI ni CIA ni KGB non nisu bili do kolin....Sinjat di je pop ...c... to je bi vakat doznat i parvi jovit! Ma da stres.... A kad bis vidi da se bilii u dajini i introje u kuču do...obooooj ... : "Ovooo hiiiiiii....ajmeee... žvieltoooo... svi u kuču... poj vid jesu koverturi dreti ...sal če...sal če... ajmeee"... Parvo intro remeta... pok kojingod žveljarin od kotora... onda don Uon... A mi...incokoni... - "MIR KUĆI OVOOOJ i SVIMA KOJI PREBIVAJU U NJOJ" ( jedon se u mistu bi užunto nakon onega "Mir kući ovoooj ...": - "Niti ga je bilo, niti če ga kal bit!!!!" Gremo daje... Onda se molilo.. U svaku kamaru je hodi!!! I cila gvarda za njin... sa tiribulon... Tukalo je imat žerave, jer se nikako uvik potrefilo da baš ostane bez u tebe...a tamjon se tuko čut makor šetemonu posli blagoslova...na uho mu reč da dobro zakodi... Na stol je bila nojlišja tavaja... terina sa čogod slatkiega....narončih i cukarinih za ministrantima uvolit u boršu... i dvi hronjene kuvierte sa "sadržajen" o kojemu se ni govorilo.. jedna za remetu, jedna za popa... Znalo se dogodit da se i falilo, zato se prigibivola drugačije da se ne zaburto... Okli son se odola jedno godišče Don Božo je blagoslivjo po Vrisni... a naši znodu da mi imomo "kvart" Jama.... Tu zimu-u doba rata- bila je u mene rodica iz Zadra, kojon nikako ni hodilo u glovu ča činimo toko žmorfijih oko tega blagoslova, jer da u njih zazvoni na vrota, poškropi i porti ča... A mi... svi na cestu.. "Di je????? " I tako svo popodne... jer je to godišče promini rutu.... Vičemo, prizivjemo... niki Božemiprosti i beštimaju, da kako ga još ni, a nuoč je. Ova moja bidna prozieblaaaa... trese se... stenje neka zatvorin vrota ol kuće... "Ma ćerce ne mogu, sal će doč..." .. Izošla jo vonka i urličen po stoti put: Di jeeeee????, a gor iza vinare niki odgovoro: "U Jamuuuuu".... Nti sto.. A ova moja dobota počela plakot: "Isuse Bože, pa što sam Bogu zgriješila...??? Pa di je baš sad pao u jamu......." Onda se bi dogodi provi "Blagoslovski preporod" u Jesi... Došo Don X. Y..... Par godišč ni bilo potriba gratat i lušijovat....Hodilo se u crikvu blagoslivjat glove, jer da se ionako blagoslivjodu judi, a ne miri.....Imo je on jednu strašnu ideju, koja ni realizirona... Pridloži je da bi bilo nojboje škropit kanaderon...dobro nos oblit odizgor...i svi kuntienti!!! Ščeta da mu tin "prijedlog zakona" ni paso ....Dobro bi bilo i kanaderima da se razvozidu pinku zimi.. dobro namin .... Na dobro Von duošla Vodokaršča

----------------------------------------------

SELAŠKE VARIJACIJE NA TEMU

U Selcima se poimenice spominje obitelj, iz koje su u susidstvo često dopirale dinamične i vrlo zvučne svađe, pa se domaćin nekako švogava kad je na ono župnikovo „Mir kući ovoj!“ uzviknuo: Niti ga je kad bilo, niti će ga kad bit!“

---------------------------------

Domaćini su dobrovoljne priloge uručivali župniku, remeti i ministrantima. U jednoj kući domaćica je don Luki pružila obilatiju novčanicu uz glasnu napomenu: Prečasni, naman munite pa Vi od ovega dajte Jozi. A Joze („Čiča“, remeta, biskupa Slobodana ćaća) je don Luki iza škine ispusti karakteristično: Naaaa! Ono u smislu: Notaj na led i piš: propalo!

-----------------------------------

Za moga vika i u Selcima i u Jelsi vajalo je kod blagoslova dobro pripazit osobito na one veterane ministrante da dil lemozine ne zaluta u njihov žep. Osobito im se znalo zalipit za ruke dok bi puten tili „provirit“ koliko su skupili, pa san in zabranjiva brojenje. Ali, ko će s njima na kraj, valo bi imat blindiranu kasicu. A očito je tega bilo i pri, Jedan mi se stariji Selčanin pofali kako se ispovidi don Luki da je ukre dva-tri dinara lemozine, a velečasni je hitro iz svoga krila ispovidnice doša u njegovo i jednu mu žestoku prilipi. Instant pokora!

==================================================

34 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 7.4. - 14.4.2024

Župni listić Jelsa Br. 15 / 2024 (914) Od 8. do 15. travnja župnik će biti odsutan na hodočašću. Zamjenjuju ga don Toni Aviani (091 176 5249) i don Toni Oršolić (098 923 9775): U svakoj potrebi javite

ŽUPNE OBAVIJESTI 31.3. - 7.4.2024

Župni listić Jelsa Br. 14 / 2024 (913) nedjelja 31. 3.: USKRS SV. MISE: u 10 sati  i u 18,30 sati ponedjeljak 1. 4.: USKRSNI PONEDELJAK - VAZMENI MISE: u 10h „radovanje Gospi“ na Račiću i u 18,30h uto

ŽUPNE OBAVIJESTI 22.3. - 31.3.2024

Župni listić Jelsa Br. 12 / 2024 (912) RASPORED  BOGOSLUŽJA VELIKOG TJEDNA 2024. petak 22. 3.: misa s večernjom - u 18 sati Primopredaja svetig križa na kraju mise subota 23. 3.: misa s večernjom - u

Comments


bottom of page