Impressum

Župa Jelsa

Trg križonoše bb

21465 Jelsa
Tel: 021 761839
stanko.jercic@gmail.com

Djelatnosti vjerskih organizacija

MB:  1247948

OIB:   51486979268

IBAN:  HR042340009-1100140304