top of page

ŽUPNE OBAVIJESTI 20.8. - 27.8.2023.

Updated: Aug 21, 2023

Župni listić Jelsa Br. 34 / 2023 (879)

nedjelja 20. 8.:

Presv. Sakramenta MISE: u 7h, 9h i u 19h

ISPOVIJED: – pola sata prije svake mise

 

ponedjeljak 21. 8.:

Sv. Pio X., papa

misa u 8h

 

utorak 22.8.:

Blažena djevica Marija Kraljica

misa u 8h

 

srijeda 23. 8.:

Sv. Ruža Limska

misa u 19h

 

četvrtak 24. 8.:

Sv. Bartol(omej), apostol

Bl. Miroslav Bulešić

misa u 19h

 

petak 25. 8.:

Sv. Ljudevit, kralj

misa u 19h

 

subota 26. 8.:

misa u 19h

 

nedjelja 27. 8.:

21. kroz godinu:

MISE: u 7h ,u 9hi u 19h


 Bijela kronika

‘’Ode oldoju vici’’, jedna je od brojnih skladateljskih djela jedne od najtalentiranijih osoba na otoku; dirigentice, profesorice, pjevačice, gitaristice, pijanistice i skladateljice : maestre Vinke Šurlin.

Odzvanja (oldoje) ova melodija u našim ušima i glavama dok se vrti na CD-u, pa se uvuče pod kožu i tjera vas da je opet pustite po drugi put, pa po treći, četvrti……I tek nakon nekoliko puta uzastopnog slušanja uvuče vam se u srce. I onda tek spoznate dubinu i genijalnost ovog ali i ostalih skladbi sa CD-a. Ljepota i bogatstvo melodija koja pomno prati izričaj svake riječi pjesnika, dobro smišljene i razrađene dionice pojedinih glasova te izvrsni aranžmani klavirske pratnje , navode vas da se zapitate tko je ta Vinka Šurlin i zašto ne znamo o njoj više putem raznih medija. Vjerojatno zato što je Vinka u svoj svojoj genijalnosti i talentu uvijek ostala ‘’Vinka’’. Vinka kakvu znamo : nasmijana , pozitivna, vrijedna, marljiva, strpljiva, uvijek i u svakom trenutku spremna pomoći svima kome treba, skromna i uvijek spremna učiti i napredovati, i vrlo ambiciozna u svom glazbenom stvaralaštvu. O tome svjedoče njezine brojne skladbe na tekstove i pjesme pjesnikinja i pjesnika otoka Hvara, pa i ostala brojna djela, mnogi aranžmani raspisani za zborove i klavir te mnogobrojni koncerti i nastupi koje je pripremila sa svojim zborom. Pretpostavljam da točan broj njenih skladbi i aranžmana ne zna nitko, a vjerojatno ne zna ni ona sama .

Draga Vinka, nek ti dragi Bog podari blagoslova, sreće i zdravlja, da nas i dalje uveseljavaš i raduješ svojim djelima.

-Ivan Vidošević na Fejsu 8.8. 2023-

 

Služba riječi

Nedjelja 20.8..

20. KROZ GODINU


PRVO ČITANJE

Iz Knjige proroka Izaije (Iz 56, 1.6-7)

Ovo govori Gospodin: »Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost. A sinove tuđinske koji pristadoše uz Gospodina da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je i postojani su u savezu mojem, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode.«

 

PRIPJEV

Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

 

DRUGO ČITANJE

Iz Prve poslanice Rimljanima (Rim 11, 13-15.29-32)

Braćo: Vama, poganima, velim: ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam ne bih li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje, i spasio neke od njih. Jer ako je njihovo odbačenje izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje ako ne oživljenje od mrtvih? Ta neopozivi su dari i poziv Božji!

Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.

 

ALELUJA:

Isus je propovijedao evanđelje o Kraljevstvu

i liječio svaku nemoć u narodu.


 

EVANĐELJE

po Mateju (Mt 15, 21-28)

U ono vrijeme: Ode Isus i povuče se u krajeve tirske i sidonske. I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: »Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!« Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: »Udovolji joj jer viče za nama.« On odgovori: »Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.« Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: »Gospodine, pomozi mi!« On odgovori: »Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.« A ona će: »Da, Gospodine! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!« Tada joj Isus reče: »O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš.« I ozdravi joj kći toga časa.

 

Odbor za kulturu, sport i

dodjelu javnih priznanjaPredmet: Dodjela javnih priznanja Općine u 2023. godini


Godišnja nagrada Općine Jelsa skupna - za zbor Svete Cecilije


Zbor Svete Cecilije dio je župe Uznesenja Marijina iz Jelse, a osnovan je 1953. godine od tadašnjeg župnog vikara don Božidara Medvida.

Od 2004. godine zborom ravna Slavko Reljić. Povjerenik je za liturgijsku glazbu hvarske biskupije, djeluje kao orguljaš i dirigent, korepetitor, aranžer i skladatelj. Uz njegovanje klasičnog zborskog repertoara naglasak stavlja na očuvanje tradicije i pučkih napjeva koje vješto prikuplja te sa zborom izvodi.

Zahvaljujući velikoj podršci don Stanka Jerčića pasionske melodije odjekivale su u gotovo svim hrvatskim katedralama i mnogim župama.

Oratorijem Za Križen kojeg zbor izvodi promovira se nematerijalnu baštinu kako župe Jelsa, tako i otoka Hvara. Oratorij je prepoznat i od Ministarstva kulture.

Između niza nastupa po Republici Hrvatskoj posebno treba izdvojiti nastup od 24. ožujka 2023. godine u Preporodnoj dvorani palače Narodnog doma Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u organizaciji Odsjeka za etnologiju, zavoda za povijesne i društvene djelatnosti pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, što je iznimna čast.

Ponosni smo što u Jelsi postoj tako kvalitetan zbor koji doprinosi očuvanju i promicanju kulture i nematerijalne baštine, a kojeg glazbeni kritičari svrstavaju među boljim mješovitim zborovima u RH.

Nematerijalni oblici kulturne baštine izrazita su vrijednost koju treba očuvati i promovirati. Zbor Svete Cecilije tijekom 2023. godine je u tome bio posebno aktivan i na taj način utjecao na afirmaciju kulturnog identiteta Župe i Općine.

Za jelšanski zbor se nadaleko čuje cijenjen je u glazbenim i crkvenim krugovima. Sve to je rezultat rada i truda svih članica i članova, posebno izvrsnog maestra Slavka Reljića.


Godišnja nagrada župnom zboru Svete Cecilije dodijeljena je na prijedlog:


 

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JELSA - Općinski načelnik


OPĆINSKO VIJEĆE

ODBOR ZA KULTURU SPORT I DODJELU JAVNIH PRIZNANJA


PREDMET: Prijedlog za dodjelu javnog priznanja-

Zlatna plaketa - don. Stanko Jerčić

U skladu sa javnim pozivom za prijedlog za dodjelu općinskih nagrada-predlažem da se don.Stanku Jerčiću dodjeli Zlatna plaketa, kao javno priznanje Općine Jelsa.

Don Stanko Jerčić rođen je u Pražnicama, na Braču, 11. listopada 1949. U Pražnicama i Pučišćima završio je osnovno školovanje, a gimnaziju i teologiju u Splitu. U rodnom mjestu primio je i sakramente, od krštenja do svećeničkog reda - 29. lipnja 1973., na naslov Hvarske biskupije. Više od 27 godina bio je župnik Selaca, na otoku Braču, odakle je, nekoliko godina, opsluživao i župe Novo Selo, Povlja i Gornji Humac. U više je mandata brački dekan te godinama biskupski vikar za otok Brač. Kanonik je Hvarskoga kaptola. Jelšanski župnik je od 2004.g. te generalni vikar hvarske biskupije. Za njegove službe u Jelsi uređena je crkva Uznesenja Marijna, kompletan fortifikacijski kompleks, restaurirani su oltari unutar crkve, uređena crkvica sv. Ivana i Svetište Gospe od Zdravlja sa kompletnim okolišem. Ove godine je proslavio 50. obljetnicu svećeništva. Objavio je cijeli niz članaka, eseja, duhovnih meditacija i pjesama u različitim časopisima i prigodnim edicijama i nizu knjiga.

Kao Načelnik Općine Jelsa predlažem da se istome dodjeli nagrada Zlatne plakete Općine Jelsa, zbog svega navedenog.

Stoga predlažem članovima Odbora za dodjelu javnih priznanja da podrže ovaj moj prijedlog.

S poštovanjem,


 

Na dodijeljenim priznanjima - harno zahvaljujem Općini Jelsa i gosp. Načelniku - osobno i u ime našeg župnog zbora kao i u ime cijele župne zajednice Uznesenja Marijina. -Don Stanko Jerčić - župnik-

 

ŽUPA UZNESENJA MARIJINA,

21465 JELSA 671

MB 1247948;

IBAN: HR042340009-1100140304

Tel/fax: 021/761-839; Internet: www.zupajelsa.com

Župnik: don Stanko Jerčić:091/895-6751

139 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 9.6. - 16.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 24 / 2024 (923) nedjelja 9. 6.: 10. Kroz godinu mise u 9h i u 19h (u 18,45  Zlatna krunica) ponedjeljak 10. 6.: MISA (s večernjom i Zlatnom krunicom) u 19h utorak 11. 6.: Sv. Ba

ŽUPNE OBAVIJESTI 2.6. - 9.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 23 / 2024 (922) nedjelja 2. 6.: 9. Kroz godinu – 1. u mjesecu mise u 9h (u svetištu Gospe od Zdravlja)  i u u 19h (u 18,30 krunica) ponedjeljak 3. 6.: Sv Karlo Lwanga misa s zla

ŽUPNE OBAVIJESTI 26.5. - 2.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 22 / 2024 (921) nedjelja 26. 5.: SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA MISE u 9 i u 19 sati ( u 18,30h krunica ) ponedjeljak 27. 5.: Gospa Fatimska 18,30h KRUNICA – MISA i DEVETNICA Duh

コメント


bottom of page