top of page

ŽUPNE OBAVIJESTI 14.4. - 21.4.2024

Župni listić Jelsa Br. 16 / 2024 (915)

nedjelja 14. 4.:  

3. Vazmena 

SV. MISE: u 9 sati  i u 18,30 sati

 

ponedjeljak 15. 4.:

misa s večernjom - u 18,30 sati

 

utorak 16. 4.: 

misa s večernjom - u 18,30 sati

 

srijeda 17. 4.:

misa s večernjom - u 18,30 sati

 

četvrtak 18. 4.: 

misa s večernjom - u 18,30 sati    

poslije mise: KLANJANJE                                       

 

petak 19. 4.:

misa s večernjom - u 18,30 sati

 

subota 20. 4.: 

misa s krštenjem u 11h

druga redovite misa navečer u 18,30h

 

nedjelja 21. 4.:  

4. Vazmena – – Presv. Sakramenta

NEDJELJA DOBROG PASTIRA

molitva za duhovna zvanja 

 MISE u 9 sati i u 18,30h (u 17,30h ura klanjanja – molitva za zvanja) 

 

ŽUPNI VJERONAUK

OSNOVCI

1. razred u ponedeljak 9,00h

2. razred u ponedeljak 9,45h

3. razred u ponedeljak 10,30h ( prvopričesnici )               

4. razred u srijeda u 9,00h

5. razred u srijeda u 9,45h

6. razred u srijeda u 10,30h

7. i 8 . razred u srijeda u 11,15h


SREDNJOŠKOLCI

1. razred u subotu u 18h

2. razred u subotu u 19h

 

Kako se boriti s problemima i životnim nevoljama?

          

Svijet je pun malodušnih, plašljivih duša, skučenih umova, stisnutih šaka. 

Jedan od najozbiljnijih nedostataka našeg vremena je odvažnost. Ne glupa drskost, luda nepromišljenost, nego prava hrabrost koja pred svakim problemom mirno razmišlja: "Negdje mora postojati rješenje i ja ću ga pronaći."

    

Neki se čovjek neprestano osjećao pritiješnjen životnim nevoljama te se potužio poznatom učitelju duhovnog života: “Ne mogu više! Život mi je postao nepodnošljiv.”

Učitelj uze šaku pepela, baci ga u čašu punu bistre vode koja je stajala na stolu te reče: “Ovo su patnje.” Voda u čaši se zamuti i pretvori u kal.

Učitelj prolije vodu. Uze tada drugu šaku pepela, pokaza je čovjeku, otvori prozor i prospe pepeo u more. Pepeo se izgubi u moru, a more osta kakvo je i bilo. “Vidiš!” učitelj će. “Svakoga dana odluči hoćeš li biti čaša vode ili more.”

 

Recept  - Prije nego što ste došli k meni, jeste li bili kod nekog drugoga? - pita umišljeni liječnik novog pacijenta. - Pa, bio sam kod ljekarnika, u ljekarni... * I kakvu Vam je glupost preporučio?  - Rekao mi je da dođem k Vama.


Kod zubara:  Zubar se obraća pacijentu: „Molim Vas, sad vičite na mene što jače možete.“ - Zašto, pa niste mi ništa loše učinili i ništa me ne boli…   „ Znam, ali čekaonica je puna, a meni se žuri na utakmicu!“


Kod optičara:  „Gospođo, pročitajte mi ova slova na ploči“ - kaže optičar. - Pročitajte ih Vi meni, ja ih ne vidim!

 

Služba riječi

Nedjelja 14. 4.

3. Vazmena 


PRVO ČITANJE 

Čitanje Djela apostolskih  ( Dj 3, 13-15.17-19 )

U one dane: Reče Petar narodu: »Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga. Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica. Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci. I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši. Ali Bog tako ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti. Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši.«

 

PRIPJEV

Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!

 

DRUGO ČITANJE

Iz Prve Ivanove poslanice (1Iv 2, 1-5a)

Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika. On je pomirnica za grijehE naše, i ne samo naše nego i svega svijeta. I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo. Tko veli: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja.

 

ALELUJA

Gospodine Isuse, otkrij nam Pisma; ražari nam srce dok nam govoriš!

 

EVANĐELJE   

po Luki (Lk 24,35-48 )

U ono vrijeme: Učenici pripovjede što se dogodilo na putu i kako prepoznaše Isusa u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni  kostiju nema kao što vidite da ja imam.«

      

Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: »Imate li ovdje što za jelo?« Oni mu pruže komad pečene ribe. On uzme i pred njima pojede.


Nato im reče: »To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.« Tada im otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: »Ovako je pisano: 'Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštanje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.' Vi ste tomu svjedoci

 

Roditelji s djetetom u crkvi

Odgoj djeteta za poželjno ponašanje u crkvi ne počinje pred samim vratima crkve, već mnogo ranije, u roditeljskom domu. Većina roditelja svoje dijete od samog rođenja blagoslivlja i označava znakom križa. Time djetetu svjedoči svoju naklonost. Bogu pak tom gestom iskazuje zahvalnost za porod i prizna­je njegovo suvlasništvo nad djetetom. U odgoju djeteta treba zapamtiti naj­važnije pravilo: dijete izvrsno kopira (najvećim dijelom nesvjesno) svoje ro­ditelje. Kakav stav i ponašanje prema svetome u vašem domu imaju roditelji, takvo treba očekivati i od djeteta. Ako će se roditelji s ljubavlju i strahopošto­vanjem odnositi prema slikama sveta­ca, raspelu na zidu ili prema svećeniku koji ih posjeti, treba očekivati da će takav stav imati i dijete. Ako je roditelj za vrijeme obiteljske molitve sabran i miran, dijete će ga tako oponašati.

Ako se roditelji planirano i s vese­ljem spremaju u crkvu i pri tome objaš­njavaju malom djetetu kamo i zašto idu, dobro će učiniti. Takvom pripre­mom uvelike će mu olakšati susret s novim prostorom, mnoštvom novih detalja, šarenilom cvijeća, raskošnom rasvjetom, glazbom, pjevanjem i s mnoštvom nepoznatih ljudi. Na misu treba poći čist i uredno počešljan. Odjenuti treba svečanu, blagdansku odjeću. Time će se starijem djetetu odaslati informaciju da se u crkvu ne dolazi s igrališta, u japankama, tre­nirci, kratkim hlačama ili razgolićenoga tijela. Žvakaće gume i sveprisut­ne pomodne bočice s vodom roditelji ne trebaju upotrebljavati u crkvi nego u drugim prilikama i ambijentima.

Poželjno je da roditelji dijete od naj­ranije dobi upoznaju sa svojim svećenikom. To se može odvijati i tijekom neformalnih susreta u gradu, u šetnji i u ambijentu izvan crkve. Na taj način će dijete doživjeti svećenika kao cjelovitu osobu, sličnu tati, a ne samo kao unifor­miranog službenika na oltaru crkve.

Djetetu unaprijed treba ispričati sce­narij koji će se događati u crkvi. Objasni­ti mu da ćete se pri ulazu u crkvu prekri­žiti rukom koju se ovlaži blagoslovljenom vodom, pokleknuti, nakloniti glavu. Kad dijete vidi da to roditelji rade dostojan­stveno i ono će to tako činiti. Treba zau­zeti sjedeće mjesto što bliže oltaru da bi dijete moglo nesmetano promatrati zbi­vanja za vrijeme mise. Da bi dijete bilo pod kontrolom i umireno držati ga nježno na svom krilu.

Roditelji mogu ponijeti jednu malu, prikladnu dječju igračku. Neka to bude najdraža lutkica za djevojčicu ili kakva plišana životinjica za dječaka. Ne pre­poručuje se ponijeti mehaničku igračku (autić ili slično) koja zuji ili buci, niti kockice koje bi dijete moglo rasipati po crkvi. Također ne nositi u crkvu skupocjene igračke. Ključevi od automobila, mobitel, novčanici ili ko­vanice novca nisu nikako prikladna igračka kojom bi se dijete igralo.

Dijete voli kad mu se dozvoli da sa­mostalno ubaci novčani dar u košaricu koju mu ponudi ministrant. Treba mu to objasniti i omogućiti da to učini. Time će dobit poruku da roditelji imaju u njega povjerenja. Kasnije kod kuće s djetetom treba komentirati misu: ako se novčani dar sakupljao za siromašne, to je dobra prilika da se počne kod dje­teta razvijati osjećaj za pomaganje drugima koji su u oskudici.

Većina vjernika rado će djetetu dati ruku za vrijeme pružanja »znaka mira«. Djetetu to treba objasniti još kod kuće i ohrabriti ga da pruži svoju ručicu i prihvati pruženu ruku.

Na kraju mise djetetu treba najavi­ti kako će se oprostiti sa crkvom, da će se zajednički prekrižiti, i pred crkvom se malo zaustaviti s prijateljima i sa svećenikom. Ako je prikladno, može se na nekoliko minuta uputiti u župni klub gdje će se uz šalicu kave ili čašu soka susresti s prijateljima i predstaviti im dijete. Na taj način će ono postupno urastati u župnu zajednicu i početi pronalaziti svoje mjesto u njoj. Istodobno će se dijete ugnijezditi u srcima prijate­lja i drugih nazočnih vjernika.

Ako se dijete za vrijeme mise počne vrpoljiti, treba ga priviti k sebi, polju­biti ga, šaputati mu i objašnjavati zbi­vanja na oltaru. Ako želi sići s krila, treba ga nakratko pustiti, ali neka ostane u vidokrugu. Crkva je uvijek mjesto dostojanstva i koliko god rodi­telji voljeli svoje dijete, ne smiju mu dozvoliti da puzi oko oltara, da se penje po crkvenom namještaju, da trčkara između vjernika. Svojim mirnim drža­njem spriječiti da dijete doživljava cr­kvu kao igralište. Ne smije se dozvoliti da vjernici pored dobiju utisak da se nalaze u cirkusu, gdje su prisiljeni promatrati akrobacije djeteta. Ako dijete počne plakati i ne može ga se primiriti uobičajenim zagrljajem i poljupcem, treba ga uzeti na ruke i diskretno se povući iz crkve i prošetati.

Nije mudro da se dolazak s djetetom u crkvu odgađa pod izlikom da je ono još malo i da neće moći razumjeti o čemu se radi. Ponekad je, doduše, pri­sustvovanje misi s malim djetetom svo­jevrsna roditeljska žrtva. (Često će i neki vjernici odvraćati roditelje od toga!) No, treba imati na umu da je i kratkotrajni nedjeljni posjet crkvi vri­jedan žrtve. Ne treba insistirati da dijete prisustvuje cijeloj misi, ukoliko je nemirno. Ponekad čak i maloj djeci samo jedan dio mise može biti očaravajući doživljaj. Oso­bito ako se s djetetom udobno sjedi blizu oltara. Misa je prekrasna i uzvišena liturgijska drama. Sve je u njoj poticajno za sva djetetova osjetila: sveće­nik je u divnoj odjeći punoj boja, a prostor je ispunjen cvjetnim aran­žmanima. Širi se ugodan miris cvijeća, a ponekad i tamjana. Svjetlucavi sjaj svijeća i lijepi lusteri obasjavaju šare­nilo unutrašnjosti, dok se prozori pre­sijavaju u raznobojnim stakalcima. Čuje se divna glazba s orgulja, ljudi pjevaju i izmjenjuju fine geste.

Dakako da malo dijete još nije spo­sobno shvatiti srž mise. No, ono će ipak steći utisak da se radi o važnom i veli­čanstvenom zbivanju. Treba mu omo­gućiti da se usred svega toga osjeća ugodno i sigurno i da može nesmetano upijati utiske. Na taj način ono će po­stupno i ispravno oblikovati svoje osobno poimanje svetoga.

(Verica Jačmenica-Jazbec, dr. med.  * Glas Koncila 5/2012)

 

ŽUPA UZNESENJA MARIJINA

21465 JELSA 671

MB 1247948;

IBAN: HR042340009-1100140304

Tel/fax: 021/761-839; Internet: www.zupajelsa.com

Župnik: don Stanko Jerčić: 091/895-6751

 

403 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 26.5. - 2.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 22 / 2024 (921) nedjelja 26. 5.: SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA MISE u 9 i u 19 sati ( u 18,30h krunica ) ponedjeljak 27. 5.: Gospa Fatimska 18,30h KRUNICA – MISA i DEVETNICA Duh

ŽUPNE OBAVIJESTI 12.5. - 19.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 20 / 2024 (919) PRVOPRIČESNICI Jelsa 2024 nedjelja 12. 5.: SLAVLJE PRVE PRIČESTI 7. Vazmena MAJČIN DAN – Sv. Leopold Mandić MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 13.

ŽUPNE OBAVIJESTI 5.5. - 12.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 19 / 2024 (918) nedjelja 5. 5.: 6. Vazmena - 1. u mjesecu MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 6. 5.: misa i krunica u 18,30 sati utorak 7. 5.: Sv. Dujam, patron-zaš

Comments


bottom of page