top of page

Don Stanko Jerčić

Don Stanko.jpg

Godine 2007., na poticaj Organizacijskog odbora "Nazorovih dana" - Postira priredio je zapaženu knjigu „S nazorom u zvoniku " - liturgijski kalendar u stihovima Vladimira Nazora, bogato ilustriran zavičajnom likovnom baštinom. U izdanju Glasa Koncila objavljene su mu knjige, uglavnom u sonetima:  "Put križa", "Na slapovima evanđelja" i "Otajstva krunice", a godine 2020. knjiga pjesama "Od gnijezda do zvijezda" (izdanje Naklade Bošković,  uredio Luko Paljetak).

Objavio je čitav niz članaka, eseja, duhovnih meditacija i pjesama u različitim časopisima i prigodnim edicijama: Bračka Crkva, Služba Božja, Glas Koncila, Kana, Maslinov vijenac, Nazorovi dani..., pisao je kolumne u Zadrugaru i Maslini, te već četernaestu godinu piše u Mariji. Autor je i povijesnih prikaza Selaca i Povalja u knjižicama Spomenica Hrvatskog sastanka i Sveti Ivan Povaljski.

Godine 2020. Vatikan ga je imenovao Prelatom Njegove Svetosti i dodijelio mu tituli Monsinjora.

Don Stanko Jerčić rođen je u Pražnicama na otoku Braču 11. listopada 1949. U Pražnicama i Pučišćima završio je osnovno školovanje, a gimnaziju i teologiju u Splitu.

 

U rodnom mjestu primio je i sakramente, od krštenja (24. 10. 1949.) do svećeničkog reda (29. lipnja 1973. na naslov Hvarske biskupije). Više od 27 godina bio je župnik Selaca na otoku Braču odakle je, po nekoliko godina, opsluživao i župe Novo Selo, Povlja i Gornji Humac. U više je mandata bio brački dekan, te godinama biskupski vikar za otok Brač. Kanonik je Hvarskoga kaptola. Sada je župnik Jelse (od 2004., a do 2019. bio je i župnik Pitava) i zamjenik apostolskog administratora Hvarske biskupije biskupa Petra Palića sa svim ovlastima generalnog vikara.

bottom of page