top of page

ŽUPSKE OBAVIJESTI 31. 1. – 7. 2. 2021.

Updated: Feb 5, 2021

Župski listić Jelsa Br.5/2021. (749)


MISE

Nedelja 31.1. : Misa u 9,30 i u 17 sati

Kroz tjedan : Misa svakog dana u 17h

u petak (PRVI PETAK) također u 8h

 

utorak 2. 2.: PRIKAZANJE GOSPODINOVO * SVIJEĆNICA - - KANDALORA * DAN POSVEĆENOG ŽIVOTA MISA S BLAGOSLOVOM SVIJEĆA u 17h pred misu ISPOVIJED: hvala našen don Robertu za susretljivu pomoć!

 

srijeda – 3. 2.: SV. BLAŽ (Vlaho): MISA I BLAGOSLOV GRLA u 17h

 

NEDJELJA 7. 2.: 5. KROZ GODINU – 1. u mjesecu MISE u 10 i u 17 sati (u 16,30 krunica za obitelji i duh. zvanja)Nasmijani kampaneli:


KO JE UMOR? (II.) Nazva je Gojmir – jo bi bi zabrinut da ni – i govori mi da san ga ispra.. (ma ne ispra-vi, nego… - somi nadopunte točkice! I da se valjda na Broču govori „umri“, a da je u nos: ko je umor? Eto, u pravu je (a kad to on ni?!), ma jo i daje sebi dojen za prov pisat ovod po prožnišku ili po selašku (nimo „po brošku“). A za reć pravo nimo baš ni „po ješonsku“, topi se to ko snig po južini, ako mi ne virujete, pitojte svoju dicu! A meni nemojte prigovorat da ne znon – ješonski!


JO SAN U IZOLACIJI! (i po brošku i po – „škojorsku“) E da, zvola je i Jasenka kad san u p(a)rvidon zabreco barba Sibetu: pito ko je umor i jel je ko priteko?! Za ne izgubit običaj zazvo san i Editu, odazvola mi se iz ambulante: da je došla s Nenoton na testiranje, sutradon rezultati pokaziju da je on negativan a ona pozitivna! Ubrzo posli tega nazvola me doktorica Linda i ordinala mi strogu pokoru, pardon izolaciju – do 4. vejače! „Ono i je koliko se naspin!“ – govorila je pokojna Petrica, Bog je raja napoji!

A stigla mi je i jedna poruka draga iz našega Glavnog Grada: Dragi don Stanko, hvaljen Bog! Zaškurilo jugo, zatekle nas tragične vijesti, korona obahodi po Jelsi... I sve to dođe i do nas koji to sve osjećamo kao da nikad nismo ni otišli iz Jelse. Ili baš zato. I dobro je da je tako, jer to znači da smo još uvijek dio Župe koja zajedno proživljava nedaće, tugu ali i radosti koje ste tako maestralno opisali u zadnjim Nasmijanim kampanelima. I baš ste nas od srca nasmijali. Sve te drage ljude iz galerije likova koje ste u osvrtima spomenuli, isprepleli ste u simpatičnu pohvalu načina života u našoj Jelsi! Uza sve to, na trenutak ste gotovo pa oživili našega don Juricu. Jer način kako ste ga opisali, tako dobro poznat svima nama koji smo cirkulirali na ruti prema Bonskemu dolcu, ocrtava ne samo Vaše izuzetne narativne sposobnosti, već i veliku bratsku naklonost, koja pršti baš iz svake riječi. Od srca Vam hvala, te Vas pozdravljam uz pomalo zaboravljen, a za ovo vrijeme tako prikladan pozdrav: Zdravi bili!

(Hvala „nikmatko“, a vi pogađajte tko se piše tako)

 

PRIPJEV:

O da danas glas Gospodnjii poslušate:

„Ne budite srca tvrda!“


ALELUJA:

Narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku, onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.


 

PRVO ČITANJE: Pnz 18, 15-20

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije reče narodu: »Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Gospodin, Bog tvoj: njega slušajte! Posve onako kako si i tražio od Gospodina, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kad si govorio: ’Neću više da slušam glas Gospodina, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne poginem!’ Nato mi reče Gospodin: ’Pravo su rekli. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta da im kaže sve što mu zapovjedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom. A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi.’«DRUGO ČITANJE: 1Kor 7, 32-35

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu.


EVANĐELJE: Mk 1, 21-28

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.

Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«

I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.


 

RELIKVIJARI U JELSI


Ovih dana, još prije naređene mi izolacije koja mi je u ovom poslu čak priskočila u pomoć, dao sam se na posao evidentiranja relikvija(ra) koji se, većina, čuvaju u posebnom zidnom ormaru u sakristiji naše župske crkve. Poticaj je došao od Joška Bracanovića, od kojega sam tražio podatke o dopremanju relikvija Svetog Prošpera u Hvar i o velikom pobožnom štovanju ovog sveca mučenika – zaštitnika grada Hvara te otoka Hvara i Visa (blagdan 10. svibnja). Ti su mi podrobniji podatci o Svecu zatrebali kao podloga za pisanje „scenarija“ za oratorij kojega je nakanio u ovoj godini Svetog Prošpera skladati i prirediti mu izvedbu naš Slavko Reljić, na nagovor župnika hvarskog don Tonija Plenkovića i u dogovoru s biskupom Petrom Palićen. Tom mi je prilikom Joško pripomenuo kako je u nekom popisu naišao na podatak da u Jelsi postoje, uz ostale, i relikvije sv. Prošpera. (Taj popis mi je naknadno Joško poslao, napravio ga je vrli i vrijedni konzervator Davor Domančić godine 1974. – objavit ću ga kad ga uspijem „dešifrirati“ jer je tipkani tekst izblijedio, jedva ga se čita.)


Ta mi je Joškova usputna napomena zagolicala radoznalost te sam poletno krenuo u ovu akciju. Sve sam (dostupne) relikvijare očistio i numerirao te prepisao podatke upisane sitnim slovima, uglavnom latinski, a neki su i jedva čitki.

Naknadno mi je Božo pokazao u drugom sakristijskom ormaru, u dvama drvenim svetohraništima, još neke prave dragocjenosti: nekoliko izdvojenih relikvijara i papire-certifikate (16), svojevrsne „diplome“ za mnoge od tih relikvija, čak i za neke koje još nisam pronašao, a upitno je hoće li se i naći.

O tome kako je moguće da postoje čak potvrde vatikanskih institucija za relikvije za koje je nezamislivo da su autentične, kao one „od stola večere, iz trnove krune, Gospodinove haljine…“ – i o tome nekom drugom prilikom.


A sad, evo popisa naših evidentiranih relikvija:

1. s. Mathei Ap. / ss. Joannis et Pauli

2. s. Thom. Aq. D. / s. Philip Ner. / s. Camilli d' Le. / s. Georgii Mart. ;

3. Ex Vitta (vrpca, povezača) Sindon. D.

4. Ex Colum. Flagel. (od stupa bičevanja) / Ex Mensae Coen. (od stola posljednje večere)

5. s. Aloys. Gonz.

6. s. Petri Ap. / s Pauli Ap. / s. Andreae Ap. / s. Jacibi Ap. / s. Joann. A.E. / s. Thomae Ap. / s.

Jacobini Ap. / s. Philip. Ap. / s. Barthol. Ap. / s. Matthei A.E. / s. Marci E. / s.

Barnab. Ap. / s. Taddei Ap. / s. Augus. E.D. / s. Lucae Ev. / s. Simon Ap. /

7. s. Stepha. I.P.

8. s. Rochi C.

9. s. Lucae Evan.

10. s. Joach. Patr. / Sv. Annae Matr.

11. s. Domonici C. / Sv. Vinc. Fer. / Sv. Spiridionis Eps. / Sv. Phillum. V.M.

12. Ex Spin. Cor. (trnove krune) D.N. / Ex Hasta Lanc. D.N.J.C. (hasta=kopljača; lancca=koplje) 13. (drveni relikv.) : s. Giacomo M. / s. Vincenzo

14. s.Nicolai Conf. / s. Hieronimi E.D.;

15. (drvena kaseta) s. Joan. Chr. E.D. / s. Bernard. Ab. / s. Gajetani Th / s. Monicae Vid.

16. (bez relikvijara – samo „theca“- medaljon kutijica) Ex Veste purp. D. (od Gospodinove

purpurne haljine)

17. ss. MM Innocent. (Nevina dječica muč.)

18. s. Laurentius M.

19. Ex palla s. Josephi Sp. BMV (palla=haljina)

20. s. Cath.Sen. V. (Sienska)

21. s. Joannis;

22. s. Theresae de J.Inf.

23. s. Steph. Protom.

24. s. Cosmae Mart. / s. Damiani Mart. / s. Nicola Tol. / s. Isidori Agri.

25. Ex fascia B.M.V. (fascia= oplećak, pojas, faša…)

26. s. Francisc. As. / s. Joannis de D. / s. Catharina V.M. / s. Ceciliae / s. Gregorio

27. (staklena tuba) : s. Ant. P.

28. (staklena tuba) : s. Antonii Ab. / s. Bened. Ab. / s. Hiacint. Co / s. Ma Mag. Poe. /

29. (staklena tuba, a medaljon–kutijica najljepši, najfinije izrade) : s. Luciae V.M. Sir

30. s. Amantii – Sveti Amancije: ova je relikvija očito imala posebni tretman u župi Jelsa: za

nju je vjerojatno bogati donator Luca Debonis (vjerojatno Dobronić

–latinoziran) dao izraditi posebno mramorno svetohranište (u kapeli Gospe

od Ružarija, sada i krstionice), na lijepo izrađenim vratašcima je reljefni lik

sv. Amancija mučenika i ugravirano ime donatora;

31. E Panic. D.N. (od kruha G.N.)

32. s.Fabian M. / s. Sebastian M. (srebreno-zlatni visoki relikvijar s dvije medaljon-kutijice;

33. Mensae Coene (od Stola Večere: reljefno najbogatiji relikvijar-pokaznica, među njima se i

čuva pod velom – i o njemu više drugi put!)160 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 26.5. - 2.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 22 / 2024 (921) nedjelja 26. 5.: SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA MISE u 9 i u 19 sati ( u 18,30h krunica ) ponedjeljak 27. 5.: Gospa Fatimska 18,30h KRUNICA – MISA i DEVETNICA Duh

ŽUPNE OBAVIJESTI 12.5. - 19.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 20 / 2024 (919) PRVOPRIČESNICI Jelsa 2024 nedjelja 12. 5.: SLAVLJE PRVE PRIČESTI 7. Vazmena MAJČIN DAN – Sv. Leopold Mandić MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 13.

ŽUPNE OBAVIJESTI 5.5. - 12.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 19 / 2024 (918) nedjelja 5. 5.: 6. Vazmena - 1. u mjesecu MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 6. 5.: misa i krunica u 18,30 sati utorak 7. 5.: Sv. Dujam, patron-zaš

Comments


bottom of page