top of page

ŽUPSKE OBAVIJESTI 24.10.-31.10.2021

Updated: Oct 29, 2021

Župski listić Jelsa Br. 42 / 2021 (786)


Kroz tjedan LISTOPADSKA POBOŽNOST u 18 sati: KRUNICA/MISAnedelja 24. 10.

30. kroz godinu - MISIJSKA mise – u 9 i u 18,30 sati - misijska animacija ( u 18h misijska krunica )

 

ponedeljak 25. 10.:

OBLJETNICA POSVETE VLASTITE ŽUPSKE CRKVE

 

četvrtak 28. 10.:

Sv. Šimun i Juda Tadej, apostoli

 

nedelja 31. 10.

31. kroz godinu

PRELAZIMO NA “ZIMSKO VRIJEME“ – SAT UNATRAG mise – u 9 i u 17,30 sati - ( u 17h krunica )


 

ŽUPSKI VJERONAUK

obustavlja se do nove obavijesti


 

Hvarska biskupija je na svojoj internet stranici napravila podstranicu koja prati sinodalni hod Hvarske biskupije (listopad 2021. - travanj 2022.), te sinodalni hod sveopće Crkve.

Možete je otvoriti pveznicom: hvarskabiskupija.hr/sinoda


 

Mnogi ste već to uočili: mijenjamo krov na Loži (na obje zgrade), Bio je toliko dotrajao da je pravo čudo te nije i puno više propuštao!

Bit ćemo zahvalni ako vaši novčanici kroz džepove „propuste“ obilnije pripomoći!

----------------------

Izvedba, vrlo kvalitetna:

Radić „Tesar“ - Borje

 


online trgovina > mrežna trgovina

Engleski pridjev online ili on-line znači 'izravno povezan'. U svezi s različitim imenicama popri­ma različite nijanse značenja. On označuje spremnost vanjskoga uređaja (npr. pisača) da primi i izvede naredbe koje mu računalo šalje, a u svezi online trgovina pridjev online znači daje riječ o trgovini s pomoću inter- neta odnosno mreže. Stoga je u hrvatskome standardnom jeziku umjesto online trgovina bolje mrežna trgovina ili internetska trgovina.


 

PRVO ČITANJE:

Čitanje Knjige proroka Jeremije (Jr 31, 7-9)

Ovo govori Gospodin: »Kličite od radosti Jakovu, podvikujte prvaku narodâ! Objavljujte, uznosite, navješćujte: Gospodin spasi narod svoj, ostatak Izraelov! Evo, ja ih vodim iz zemlje sjeverne, skupljam ih s krajeva zemlje: s njima su slijepi i hromi, trudnice i rodilje: vraća se velika zajednica. Evo, u suzama pođoše, utješene sad ih vraćam! Vodit ću ih kraj potočnih voda, putem ravnim kojim neće posrnuti, jer ja sam otac Izraelu, Efrajim je moj prvenac.«

Što hoćeš da ti učinim?

– Učitelju moj, da progledam!


 

PRIPJEV:

Velika nam djela učini Gospodin: opet smo radosni!


 

DRUGO ČITANJE:

Čitanje Poslanice Hebrejima ( Heb 5, 1-6)

Svaki veliki svećenik, od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe. On može primjereno suosjećati s onima koji su u neznanju i zabludi jer je i sam zaogrnut slabošću. Zato mora i za narod i za sebe prinositi okajnice. I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron. Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši svećenik, nego ga proslavi onaj koji mu reče: Ti si sin moj, danas te rodih, po onome što pak drugdje veli: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.


 

ALELUJA

Spasitelj naš Isus Krist obeskrijepi smrt

i učini da zasja život po evanđelju


 

EVANĐELJE:

Čitanje svetog Evanđelja po Marku (Mk 10, 46-52 )

U ono vrijeme: Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!« Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: »Sine Davidov, smiluj mi se!«

Isus se zaustavi i reče: »Pozovite ga!« I pozovu slijepca sokoleći ga: »Ustani! Zove te!« On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: »Što hoćeš da ti učinim?« Slijepac mu reče: »Učitelju moj, da progledam.« Isus će mu: »Idi, vjera te tvoja spasila!« I on odmah progleda i uputi se za njim.


 


Papa o sinodi: Sudjelovanje sviju, pod vodstvom Duha SvetogaProšle nedjelje u svim katoličkim biskupijama i župama otvoren je „sinodski hod“, nakon što je to prethodne nedjelje učinio Papa u Vatikanu.


Papa je istaknuo da nije potrebno stvoriti drugu Crkvu nego „drugačiju Crkvu“, otvorenu novostima koje Bog želi predložiti, slušajući, hodeći s duhom, jer Duh nam je potreban, potreban nam je uvijek novi Božji dah koji oslobađa od svakog zatvaranja, oživljava ono što je mrtvo, prekida lance

Sinoda je proces, ne bez rizika, ali je također put koji valja zajedno proći kako bi se iskoristile velike prilike – rekao je papa Franjo u prigodi trenutka razmatranja održanoga danas (9. listopada) u Novoj sinodskoj dvorani u Vatikanu, povodom početka sinodskoga hoda. Napomenuo je da Sinoda nije parlament, nije ni istraživanje, nego crkveni trenutak, a protagonist je Duh Sveti. Na početku govora Papa je istaknuo ključne riječi sinode: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje.


Zajedništvo, poslanje, sudjelovanje

Primijetivši da su zajedništvo i poslanje „teološki izrazi“, Papa je dodao da oni označavaju otajstvo Crkve kojega se valja spominjati. Drugi vatikanski sabor je pojasnio da zajedništvo izražava samu narav Crkve, i istodobno potvrdio da je Crkva primila poslanje naviještanja i uspostavljanja Kristova i Božjega kraljevstva u svim narodima. Zatvarajući Sinodu 1985. godine, i sveti Ivan Pavao II. je istaknuo da je narav Crkve 'koinonia' (zajedništvo); iz njega – objasnio je papa Franjo – proizlazi poslanje Crkve da bude znak intimnoga sjedinjenja ljudske obitelji s Bogom.

Zajedništvo i poslanje mogli bi ostati pomalo apstraktni pojmovi ako se ne njeguje crkvena praksa koja izražava konkretnost sinodalnosti na svakom koraku hoda i djelovanja, promičući stvarno uključivanje svih i svakoga – istaknuo je Papa dodajući da je sinoda doista korisna ako postane živi izraz Crkve, djelovanja obilježenoga istinskim sudjelovanjem.


Sudjelovanje je potreba krsne vjere

Iz krštenja proizlazi jednako dostojanstvo djece Božje, unatoč razlikama u službama i karizmama. Zbog toga su svi pozvani sudjelovati u životu Crkve i u njezinu poslanju. Sudjelovanje svih prijeko je potrebna crkvena obveza – istaknuo je papa Franjo.


Rizici

Sinoda nudi veliku priliku za pastoralno obraćenje u misionarskom i ekumenskom smislu. Međutim upozorio je da taj proces nije bez nekih opasnosti. Prva je formalizam. Ako govorimo o sinodalnoj Crkvi – objasnio je Papa – ne možemo se zadovoljiti oblikom, nego nam je potreban sadržaj, oruđe i strukture koje podupiru dijalog i međudjelovanje u Božjem narodu, ponajviše između svećenika i vjernika laika, jer katkada među svećenicima ima elitizma zbog kojega se odvajaju od njih.

Sinodu bi se moglo svesti na izvanredan događaj, kao kada gledamo lijepo pročelje neke crkve, ali nikada ne uđemo u nju. Naprotiv, sinoda je put pravoga duhovnog razlučivanja, koji ne poduzimamo kako bismo dali lijepu sliku o sebi, nego da bismo bolje surađivali u Božjem djelu u povijesti.

Druga je opasnost intelektualizam. Učiniti sinodu nekom vrstom studijske skupine, s učenim, ali apstraktnim govorima o problemima Crkve i nevoljama svijeta; (…) gdje se djeluje površno i svjetovno te završavajući na kraju u uobičajenim sterilnim ideološkim i stranačkim klasifikacijama, odvajajući se od stvarnosti svetoga Božjeg naroda, od konkretnoga života zajednica raširenih u svijetu.

Treća opasnost na koju je upozorio papa Franjo jest iskušenje nepokretnosti. Izraz „uvijek se tako radilo“ otrov je u životu Crkve – istaknuo je Papa. Tko se kreće unutar tog horizonta, i ne primjećujući griješi, jer ne shvaća ozbiljno vrijeme u kojem živimo. Opasnost je tada da se na kraju usvoje stara rješenja za nove probleme. Zbog toga je važno da sinoda bude doista takva, proces u tijeku; neka lokalne Crkve uključi u zanosni i utjelovljeni rad koji utiskuje stil zajedništva i sudjelovanja.


Prilike

Papa je potom potaknuo da tu prigodu susreta, slušanja i razmišljanja doživimo kao vrijeme milosti koje nam, u radosti evanđelja, omogućuje da iskoristimo tri prilike. Prva je ta da strukturalno, a ne slučajno, krenemo prema sinodalnoj Crkvi; otvorenom mjestu na kojemu se svi osjećaju kao kod kuće i gdje mogu sudjelovati. Zatim, sinoda nam daje priliku da postanemo Crkva koja sluša; i treće, daje nam priliku da postanemo Crkva blizine. Božji je stil – istaknuo je Papa – blizina, suosjećanje i nježnost. Ako se to ne postigne, neće biti ni Crkve blizine. Crkva koja se ne odvaja od života, koja preuzima na sebe slabosti i siromaštva našega vremena, liječeći rane i ozdravljajući slomljena srca Božjom utjehom.

Nije potrebno stvoriti drugu Crkvu – napomenuo je Papa – nego drugačiju Crkvu, i upravo je to izazov; Crkvu otvorenu novosti koju joj Bog želi predložiti.

Zbog toga se Sveti Otac nada da će ta sinoda biti vrijeme u kojemu će boraviti Duh Sveti, jer – kako je rekao – potreban nam je Duh, uvijek novi dah Boga, koji oslobađa od svakog zatvaranja, oživljava ono što je mrtvo, prekida lance i širi radost. Duh Sveti je Onaj koji nas vodi kamo Bog želi, a ne kamo bi nas povele naše ideje i naš osobni ukus – istaknuo je papa Franjo.

150 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 26.5. - 2.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 22 / 2024 (921) nedjelja 26. 5.: SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA MISE u 9 i u 19 sati ( u 18,30h krunica ) ponedjeljak 27. 5.: Gospa Fatimska 18,30h KRUNICA – MISA i DEVETNICA Duh

ŽUPNE OBAVIJESTI 12.5. - 19.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 20 / 2024 (919) PRVOPRIČESNICI Jelsa 2024 nedjelja 12. 5.: SLAVLJE PRVE PRIČESTI 7. Vazmena MAJČIN DAN – Sv. Leopold Mandić MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 13.

ŽUPNE OBAVIJESTI 5.5. - 12.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 19 / 2024 (918) nedjelja 5. 5.: 6. Vazmena - 1. u mjesecu MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 6. 5.: misa i krunica u 18,30 sati utorak 7. 5.: Sv. Dujam, patron-zaš

Comments


bottom of page