top of page

ŽUPSKE OBAVIJESTI 23.1. - 30.1.2022

Župski listić Jelsa Br. 4 / 2022 (799)

Papa Franjo na blagdan sv. Jeronima, 30. rujna 2019., apostolskim pismom u obliku motu proprija Aperuit illis odredio je da treća nadjelja kroz godinu bude posvećena slavljenju, razmišljanu i širenju Božje riječi. Bit će posebno prikladno na tu nedjelju jesno istaknuti značaj navještaja Gospodnje rijeći, a u homiliji naglasiti čast koju smo joj dužni iskazivatiMisa svakoga dana kroz sljedeći tjedan 17 sati


nedelja 23.1.:

3. KROZ GODINU

nedjelja Božje riječi

mise u 10h i u 17h


ponedeljak 24.1.:

Sv. Franjo Saleški, biskup – crkveni naučitelj


utorak 25.1.:

Obraćenje sv. Pavla – završetak Mol. osmine za jedinstvo kršćana


srijeda 26.1.:

Sv. Timotej i Tito


četvrtak 27.1.

poslije mise u 17 sati: KONCERT (božićni) daruju nam - posredstvom don Roberta - poljski dominikanski bogoslovi


petak 28.1.:

Sv. Toma Akvinski – crkveni naučitelj


nedelja 30.1.:

4. KROZ GODINU

mise u 10h i u 17h
 
ŽUPSKI VJERONAUK OSNOVCI:

(trajanje “sata” u pravilu 30 minuta):


1. razred: ponedjeljak u 9,00h

2. razred: ponedjeljak u 9,45h

3. razred: utorak u 9,00h

4. razred: ponedjeljak u 10,30h

5. razred: ponedjeljak u 11,15h

6. razred: utorak u 9,45h

7. razred: utorak u 10,30h

8. razred: utorak u 11,15h


u subotu: PRVOPRIČESNICI (3.r.) u 11h; SREDNJOŠKOLCI: u 18h

 
Papa Franjo > papa Franjo

Naslovi državnih i vjerskih po­glavara pišu se malim početnim slovom ako uz njih stoji ime ili kakva odrednica (npr. hrvatski, taj, naš). Umjesto Hrvatski Predsjednik Zoran Milanović boravi u službenome posjetu Mađarskoj, Američki Predsjednik Biden sudjelovao je na sastanku svjetskih vođa u..., Britanska Kraljica Elizabeta II. proslavila je rođendan., Hrvatske je hodočasnike u Vatikanu pozdravio Papa Franjo, pravilno je pisati Hrvatski predsjednik Zoran Milanović boravi u…, Američki predsjednik Biden sudjelo­vao je…., Britanska kraljica Eliza­beta II. proslavila je…, Hrvatske je hodočasnike u Vatikanu pozdravio papa Franjo. Međutim, ako se naslov piše bez osobnoga imena i ako nema nikakve odrednice, a iz konteksta je jasno na koga se naziv odnosi, on se može pisati velikim početnim slovom, npr. U povodu Dana državnosti Predsjednik je uputio čestitku građanima., Uzvanici su plje­skali Kraljici., Hrvatske je hodočasnike u Vatikanu pozdravio Papa. Ve­likim se početnim slovom mogu pisati i posvojni pridjevi izvedeni od tih naziva ako uz njih nema osobnoga imena: Vijeće se okupilo na Predsjednikov poziv., Na sastanku su bili Kraljičini savjetnici. Ipak, nije pogrešno u navedenim primjerima te nazive pisati ni malim početnim slovom.


 

PRVO ČITANJE

Čitanje Knjige Nehemijine

(Neh 8, 2-4a.5-6.8-10)


U one dane: Svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni razumjeti ga. I na trgu koji je pred Vodenim vratima čitao je knjigu od ranoga jutra do podneva, pred ljudima i ženama i svima koji su mogli razumjeti. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona. Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Otvori knjigu naočigled svemu narodu jer je bio poviše od svega naroda a kad ju je otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra blagoslovi Gospodina, Boga velikoga, a sav narod podignutih ruku odgovori: »Amen! Amen!« Potom kleknu i poklone se pred Gospodinom, licem do zemlje. I čitahu iz knjige Božjeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod može razumjeti što se čita. Potom namjesnik Nehemija, svećenik-književnik Ezra i leviti koji poučavahu narod rekoše svemu narodu: »Ovo je dan posvećen Gospodinu, Bogu vašemu!“


 

PRIPJEV

Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život.

 

ALELUJA

Gospodin me posla blagovijesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje.

 

EVANĐELJE

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

(Iv 2, 1-12)


Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.

U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici.

I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: »Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.« Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.«.


 

DOBAR DAN NELJUBLJENIM OSOBAMA


Dobar dan osamljenim osobama koje osjećaju da im draga osoba ne uzvraća na ljubav iako živi, kao i prije, u istoj kući i spava u istom krevetu.


Unutarnja osamljenost, nedostatak razgovora za­tvara te u ledenicu koja te pritiska svojom ubitač­nom šutnjom. Nije li ti skršen zanos, uzdrmana ravnoteža? Što se može učiniti da nadvladaš taj led? Mnogi misle da se još treba osvrnuti naokolo i nano­vo započeti život. Taj recept ništa ne rješava.


Prije svega moraš tražiti u sebi poticaje za lju­bav a život. Inače drugi će ti dati samo nova razoča­ranja i postat ćeš poput iznemogle pčele koju više ni jedan cvijet ne zadovolji. Na kraju ćeš zapaziti da si sijao ljubav i svoj život po neplodnom kamenju i po putovima gdje svi gaze.


Prava je sreća samo u tebi. Ne traži od drugih podršku za istinski i trajan život. Ako si prazan, nit­ko te neće ispuniti. Moći ćeš sebe ispuniti kada ti, i samo ti, uspiješ ući u sebe. Tada ćeš znati što znači živjeti.


(G. Adani: PRIJATELJSKA RIJEČ, str. 81) 

BLIŽNJI JE ČESTO GLASNIK BOŽJE VOLJE


Bog nam govori na različite načine: poticanjem, savješću, dobrim primjerom poštenih i vjerodostoj­nih osoba, korisnim savjetima.


Bog poziva vjerovjesnike koji polaze u daleke krajeve. Mi im se divimo jer znamo da su čestite i Bogom nadahnute osobe. Sama činjenica da se podvr-gavaju tolikom naporu, sili nas da pomislimo: mora biti velik razlog da tako postupaju. To nam je poticaj da preispitamo svoj program života kako ne bi­smo trčali za običnim varkama i opsjenama.


Dječak vrši neko dobro djelo, bolesnik trpi s vjerom i vedrinom, siromah se raduje što ga bogatstvo nije zarobilo: sve nas to potiče na razmišljanje i dozivanje u pamet najvažnije stvarnosti. Bog nas posredstvom bližnjega zove, obogaćuje i po bližnjemu mjeri našu ljubav.


(G. Adani: PRIJATELJSKA RIJEČ, str. 80)

129 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 26.5. - 2.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 22 / 2024 (921) nedjelja 26. 5.: SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA MISE u 9 i u 19 sati ( u 18,30h krunica ) ponedjeljak 27. 5.: Gospa Fatimska 18,30h KRUNICA – MISA i DEVETNICA Duh

ŽUPNE OBAVIJESTI 12.5. - 19.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 20 / 2024 (919) PRVOPRIČESNICI Jelsa 2024 nedjelja 12. 5.: SLAVLJE PRVE PRIČESTI 7. Vazmena MAJČIN DAN – Sv. Leopold Mandić MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 13.

ŽUPNE OBAVIJESTI 5.5. - 12.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 19 / 2024 (918) nedjelja 5. 5.: 6. Vazmena - 1. u mjesecu MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 6. 5.: misa i krunica u 18,30 sati utorak 7. 5.: Sv. Dujam, patron-zaš

Comments


bottom of page