top of page

ŽUPSKE OBAVIJESTI 20.6. - 27.6.2021.

Župski listić Jelsa Br. 24 / 2021. (768)Kroz tjedan: svakog dana misa i Zlatna krunica u 19 satinedelja 20. 6. :

12. KROZ GODINU (Presv. Sakramenta)

mise u 9h i u 19h

 

ponedeljak 21. 6. :

Sv. Alojzije Gonzaga

mise u 11h s krštenjem, i u 19 sati

 

utorak 22. 6. :

misa u 8 sati u župskoj crkvi, misa s blagoslovom djece i ljiljana uz kapelicu sv. Antonija u Bočiću u 19 sati

 

četvrtak 24.06. :

Sveti Ivan Krstitelj

misa ujutro u 8h u crkvi Sv. Ivana

 

subota 26.06. :

misa na Gradini u 8:30 sati

misa u župskoj crkvi u 19 sati

 

nedelja 27. 6. :

13. KROZ GODINU

mise u 9h i u 19h


 


Govorimo hrvatski


iza kako > nakon što Iza je prijedlog koji uza se vezuje riječ u genitivu i ima prostorno značenje te ga nije dobro upotrebljavati kao dio vezničkoga izraza iza kako, koji ima vremensko značenje. U vezničkoj ulozi umjesto izraza iza kako (Iza kako dođemo kući, večerat ćemo.) treba upotrebljavati koji drugi vremenski veznik ili veznički izraz, npr. nakonšto (Nakon što dođemo kući, večerat ćemo.) ili pošto (Pošto dođemo kući, večerat ćemo.).

iziskivati > tražiti, zahtijevati U hrvatskome standardnom jeziku rusizam iziskivati, koji je čest u publicističkome i administrativnome funkcionalnom stilu, treba zamijeniti hrvatskim glagolima tražiti ili zahtijevati. Umjesto Novi posao iziskuje mnogo vremena., Studij iziskuje dosta strpljenja, pravilno je Novi posao traži/zahtijeva mnogo vremcna, Studij traži/zahtijeva dosta strpljenja.

između i među Između je prijedlog koji povezuje dva pojma (staviti između zida i stola, povjerenje između sina i oca), a među povezuje više pojmova (izgubiti među knjigama, opustiti se među prijateljima) Ako se sudionici odnosa navode pojedinačno, upotrebljava se prijedlog između (Stajao je između prozora, vrata i ormara.).

odnosno Prilog odnosno u hrvatskome standardnom jeziku ima različite funkcije. O tome o kojoj je od njih riječ ovisi hoćemo li ispred njega pisati zarez. Ako povezuje riječi ili surečenice u nezavisnosloženoj rastavnoj rečenici označujući mogućnost izbora, po funkciji je istovjetan vezniku ili, pa se upotrebljava bez zareza, npr. Uzmi kišobran odnosno kišnu kabanicu. Poslijepodne idemo u kino odnosno u kazalište. Ako se s pomoću priloga odnosno u rečenicu uvodi dodatno objašnjenje, po funkciji je istovjetan izrazu to jest, pa se ispred njega piše zarez, npr. Posjetio sam oca prošle srijede, odnosno vidio sam ga nedavno., Izvrstan je učenik, odnosno ima petice iz svih predmeta.


 

PRVO ČITANJE: Job 38, 1.8-11 Čitanje knjige o Jobu Gospodin odgovori Jobu iz oluje i reče: »Tko li zatvori more vratnicama kad burkajuć se navrije iz utrobe; kad oblakom ko haljom ga odjenuh i maglom gustom ovih ko pelenam'; kad njegovu sam odredio među, vrata stavio s prijevornicama? 'Dotle ćeš, rekoh, dalje ni koraka,

tu nek se lomi ponos tvog valovlja!'«


 

PRIPJEV:

Hvalite Gospodina jer dovijeka je ljubav njegova!


 

DRUGO ČITANJE: 2Kor 5, 14-17

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo: jedan za sve umrije, svi dakle umriješe; i za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu. Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu; ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta!


 

ALELUJA:

Prorok velik usta među nama; pohodi Bog narod svoj.

 

EVANĐELJE: Mk 4, 35-41

Čitanje svetoga Evanđelja po Marku

Uvečer istoga dana kaže im: "Prijeđimo prijeko!" Oni otpuste mnoštvo i povezu Isusa kako već bijaše u lađi. A pratile su ga i druge lađe. Najednom nasta žestoka oluja, na lađu navale valovi te su je već gotovo napunili. A on na krmi spavaše na uzglavku. Probude ga i kažu mu: "Učitelju! Zar ne mariš što ginemo?" On se probudi, zaprijeti vjetru i reče moru: "Utihni! Umukni!" I smiri se vjetar i nasta velika utiha.


Tada im reče: "Što ste bojažljivi? Kako nemate vjere?" Oni se silno prestrašiše pa se zapitkivahu: "Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?" 


Krizmanici – Jelsa, 12. lipnja 2021.


160 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 9.6. - 16.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 24 / 2024 (923) nedjelja 9. 6.: 10. Kroz godinu mise u 9h i u 19h (u 18,45  Zlatna krunica) ponedjeljak 10. 6.: MISA (s večernjom i Zlatnom krunicom) u 19h utorak 11. 6.: Sv. Ba

ŽUPNE OBAVIJESTI 2.6. - 9.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 23 / 2024 (922) nedjelja 2. 6.: 9. Kroz godinu – 1. u mjesecu mise u 9h (u svetištu Gospe od Zdravlja)  i u u 19h (u 18,30 krunica) ponedjeljak 3. 6.: Sv Karlo Lwanga misa s zla

ŽUPNE OBAVIJESTI 26.5. - 2.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 22 / 2024 (921) nedjelja 26. 5.: SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA MISE u 9 i u 19 sati ( u 18,30h krunica ) ponedjeljak 27. 5.: Gospa Fatimska 18,30h KRUNICA – MISA i DEVETNICA Duh

Comments


bottom of page