top of page

ŽUPSKE OBAVIJESTI 17.10.-24.10.2021

Updated: Oct 16, 2021

Župski listić Jelsa Br. 41 / 2021 (785)


Kroz tjedan LISTOPADSKA POBOŽNOST u 18 sati: KRUNICA/MISAnedelja 17. 10.

29. kroz godinu - Presv. Sakramenta -

MISIJSKA - POČINJE SINODALNI HOD mise – u 9 i u 18,30 sati - ( u 18h krunica )

 

ponedeljak 18. 10.:

Luka, evanđelist

 

petak 22. 10.:

Sv. Ivan Pavao II., papa

 

subota 23. 10.:

Sv. Ivan Kapistran, svećenik -stradao pri obrani Beograda od Turaka

 

nedelja 24. 10.

30. kroz godinu - MISIJSKA mise – u 9 i u 18,30 sati - misijska animacija ( u 18h misijska krunica )


 

ŽUPSKI VJERONAUK

(trajanje “sata” u pravilu 30 minuta):


1. razred: ponedjeljak u 9,00h

2. razred: ponedjeljak u 9,45h

3. razred: utorak ( u izolaciji )

4. razred: ponedjeljak u 10,30h

5. razred: ponedjeljak u 11,15h

6. razred: utorak u 9,45h

7. razred: utorak u 10,30h

8. razred: utorak u 11,15h


 

HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE – 23-24. listopada zainteresirani neka se jave Lidiji Reljić: 099 / 87 11 456

HODOČAŠĆE U ITALIJU – PUTOVIMA SV. BENEDIKTA – OTKAZUJE SE!


 

ŽENIDBENA NAPOVIJED

STIPE JELIČIĆ, Dragoslava i Ranke r. Visković, iz Sućurja, i KARMEN PERONJA, Jurice i Estere r. Zaninović - – vjenčat će se u subotu 23. 10. u Jelsi (u Gospe od Zdravlja)

 

Molitva za Sinodu: Stojimo pred tobom, Duše Sveti

Ova se molitva može rabiti u raznim prigodama tijekom biskupijske etape sinodskoga puta. Molitva se pripisuje sv. Izidoru Seviljskom (560. – 636.), a tradicionalno se, stotinama godina, moli na saborima i sinodama. Ovaj oblik molitve posebno je osmišljen za sinodski hod Crkve od 2021. do 2023. godine. Stojimo pred tobom, Duše Sveti, sabrani u tvoje ime. Povjeravamo se samo tebi da nas vodiš: nastani se u srcima našim, pokaži nam put kojim nam je ići i nauči nas njime pravo hoditi. Slabi smo i grješni, ali ti nas čuvaj da ne budemo nositelji nesklada. Ne dopusti da nas neznanje odvede na pogrješan put ni da površnost ravna našim djelima. Udijeli nam da u tebi pronađemo mjesto jedinstva kako bismo zajedno kročili prema vječnomu životu, ne udaljujući se nikada od puta istine ni od onoga što je ispravno. Za sve to molimo tebe, koji djeluješ na svakomu mjestu i u svakomu vremenu, u zajedništvu s Ocem i Sinom, u vijeke vjekova. Amen. 

PRVO ČITANJE:

Čitanje Knjige proroka Izaije (Iz 53, 10-11)

Svidjelo se Gospodinu pritisnuti ga bolima. Žrtvuje li život svoj kao naknadnicu, vidjet će potomstvo, produžiti sebi dane i Gospodnja će se volja po njemu ispuniti. Zbog patnja duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom. Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti.

 

PRIPJEV:


Neka dobrota tvoja, Gospodine,

bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!

 

DRUGO ČITANJE:


Čitanje Poslanice Hebrejima ( Heb 4, 14-16 )

Braćo: Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa – Isusa, Sina Božjega – čvrsto se držimo vjere. Ta nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom.

Pristupajmo dakle smjelo prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!


 

EVANĐELJE:


Čitanje svetog Evanđelja po Marku ( Mk 10, 35-45 )

U ono vrijeme: Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu:

»Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?« Oni mu rekoše: »Daj nam da ti u slavi tvojoj sjednemo jedan zdesna, a drugi slijeva.« A Isus im reče: »Ne znate što ištete. Možete li piti čašu koju ja pijem, ili krstiti se krstom kojim se ja krstim?« Oni mu rekoše: »Možemo.« A Isus će im: »Čašu koju ja pijem pit ćete i krstom kojim se ja krstim bit ćete kršteni, ali sjesti meni zdesna ili slijeva nisam ja vlastan dati – to je onih kojima je pripravljeno.«

Kad su to čula ostala desetorica, počeše se gnjeviti na Jakova i Ivana. Zato ih Isus dozva i reče im: »Znate da oni koji se smatraju vladarima gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašću. Nije tako među vama! Naprotiv, tko hoće da među vama bude najveći, neka vam bude poslužitelj! I tko hoće da među vama bude prvi, neka bude svima sluga. Jer ni Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge.«


 

BISKUPSKA SINODA

“ZA SINODALNU CRKVU: ZAJEDNIŠTVO, SUDJELOVANJE

I POSLANJE”

Poruka uz početak sinodalnog hoda u Hvarskoj biskupiji


Draga braćo svećenici, redovnici i redovnice, dragi vjernici!


U pastirskoj brizi za sve članove Crkve, papa Franjo je uputio poziv cijeloj Crkvi da se uključi u sinodalni hod koji će u svim mjesnim Crkvama započeti u nedjelju 17. listopada kao povlašteno vrijeme slušanja, razlučivanja, proučavanja, razmišljanja i molitve, a sinodalni hod će imati svoj vrhunac u Biskupskoj sinodi 2023. godine s temom: „Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje“.

Budući da je sama riječ sinodalnost izvedenica od grčke riječi syn-hodos, što znači »ići zajedno, zajednički hod«, Sveti Otac poziva cijelu Crkvu da snažnije zaživi i otkriva sinodalnost kao svoju pravu narav, zajedništvo svih svojih članova u Kristu. Svjestan da se Crkva mora predanije izložiti djelovanju Duha Svetoga i u svjetlu Evanđelja tumačiti znakove vremena, Papina je želja da se zaređenim službenicima i osobama posvećenog života priključe svi Kristovi vjernici u zajedničkom osluškivanju i razmatranju stanja u biskupijama, odnosno mjesnim Crkvama, njihovim problemima i perspektivama.

Draga braćo i sestre, po krštenju nam je darovano jednako dostojanstvo, ali nas različite službe u Crkvi na različiti način čine odgovornima za Crkvu. Papa nas uključivanjem u sinodalni hod potiče da zaživimo sinodalnost kao mentalitet svih članova Crkve, način postojanja Crkve. Zajedničkim nastojanjem, vođeni ljubavlju prema Kristu i njegovoj Crkvi, pozvani smo ukazati na ono što nije dobro i na ono što treba promijeniti, a osnažiti i promicati ono što je hvalevrijedno.

Slušanje glasa svih Kristovih vjernika je način kojim svjedočimo otvorenost Duhu Svetome koji nam progovara i u onome što nije ugodno našim ušima, navikama i udobnostima. To je velika, teška i zahtjevna zadaća koju molitvenim predanjem povjeravamo Duhu Svetome da nas ozdravi od nepokretljivosti uma i srca u slijeđenju puta koji je zacrtao II. vatikanski koncil i od kojega nam nije dopušteno odustati.

Vrednovanja glasa svih vjernika nije uvođenje parlamentarne demokracije u Crkvu, nego nužno vrednovanje krsnog dostojanstva i osjećaja vjere svih Kristovih vjernika, ali i potvrđivanje prava da se glas svakog vjernika čuje i vrednuje (LG 37), da se hrabro i strastveno otvorimo nadahnućima Duha Svetoga u Crkvi pozvanoj na pastoralno obraćenje

Budući da je planom Tajništva Biskupske sinode predviđeno da se do mjeseca travnja 2022. godine u mjesnim Crkvama dovrše procesi sinodalnog hoda vezani za XVI. Skupštinu Biskupske sinode, uskoro će se prirediti i proslijediti Upitnik za naše biskupijsko savjetovanje na temelju tema koje budemo smatrali važnima. Upitnik će biti dostupan u župama, na biskupijskoj i župnim stranicama kako bi se svi zainteresirani mogli uključiti u sinodalni proces svojim doprinosima.

Time se i naša mjesna Crkva, koja živi na Hvaru, Braču i Visu, poziva da u narednom vremenu razmotriti stanje u kojem se nalazi, iznese primjedbe i sugestije, ukaže na ono što treba popraviti ili promijeniti te započne zajednički osluškivati gdje i kako se moramo postaviti, koje putove moramo otvoriti i u čemu nam je hrabro ustrajati. Ujedno se i svi ljudi dobre volje mogu uključiti u naš sinodalni hod svojim usmenim ili pismenim prijedlozima kako bismo zajedno živjeli Crkvu koja izlazi iz same sebe i ide ususret svakom čovjeku. Ne nekom idealiziranom, imaginarnom čovjeku, već konkretnom čovjeku u njegovim potrebama, pitanjima, mukama i radostima.

Sinodalni hod u Hvarskoj biskupiji povjeravamo našim zaštitnicima sv. Stjepanu, sv. Prošperu i sv. Jurju, a Marijin zagovor i Josipova zaštita su nam sigurno jamstvo da će nas Duh Sveti pratiti i izgrađivati u vjeri i predanju.


Vaš biskup, ✠ Ranko Vidović


 

Draga braćo svećenici!

XVI. redovita opća skupština Biskupske sinode, koja će se održati u periodu od listopada 2021. do listopada 2023. godine s temom: Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje, odvijat će se na razini mjesne, kontinentalne i sveopće Crkve.

Sukladno tome, i naša je Hvarska biskupija pozvana sudjelovati u pripremnoj etapi Biskupske sinode. Stoga, kako bismo se što kvalitetnije uključiti u ovaj sinodalni hod sveopće Crkve, predlažem sljedeće:


1. Pripremne radnje

Na temelju Pripremnog dokumenta i Vademecuma, koje je izradilo Tajništvo Biskupske sinode, u privitku Vam dostavljamo sažetak spomenutih dokumenata…


2. Početak pripremne etape Biskupske sinode u Hvarskoj biskupiji

Papa Franjo je u nedjelju 8. listopada 2021. otvorio sinodalni hod zajedništva, sudjelovanja i poslanja za sveopću Crkvu, dok bi sve mjesne Crkve to trebale učiniti u nedjelju, 17. listopada.

Budući da, zbog specifičnosti naše biskupije, to nismo u mogućnosti učiniti zajednički, određujem da sve župe naše biskupije to učine na nedjeljnim misama, 17. listopada.

Za slavlje mise neka se uzme obrazac E: Za mjesnu Crkvu (RM 699) iz Prigodnih misa za svetu Crkvu.


U homiliji neka se okupljenoj zajednici istakne važnost biskupijske etape Sinode, sinodalnosti kao biti života Crkve, te naglasi važnost krsnog svećeništva, te zajedničkog dostojanstva i poslanja svih članova Crkve.

Osim toga, neka se pročita i/li objavi Poruka uz početak biskupijske etape Sinode.


193 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 26.5. - 2.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 22 / 2024 (921) nedjelja 26. 5.: SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA MISE u 9 i u 19 sati ( u 18,30h krunica ) ponedjeljak 27. 5.: Gospa Fatimska 18,30h KRUNICA – MISA i DEVETNICA Duh

ŽUPNE OBAVIJESTI 12.5. - 19.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 20 / 2024 (919) PRVOPRIČESNICI Jelsa 2024 nedjelja 12. 5.: SLAVLJE PRVE PRIČESTI 7. Vazmena MAJČIN DAN – Sv. Leopold Mandić MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 13.

ŽUPNE OBAVIJESTI 5.5. - 12.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 19 / 2024 (918) nedjelja 5. 5.: 6. Vazmena - 1. u mjesecu MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 6. 5.: misa i krunica u 18,30 sati utorak 7. 5.: Sv. Dujam, patron-zaš

Comentarios


bottom of page