top of page

ŽUPSKE OBAVIJESTI 14. 3.–21. 3. 2021.

Updated: Mar 13, 2021

Župski listić Jelsa Br. 11 / 2021. (755)nedelja 14 . 3. ( 4. Korizme ):

Misa u 10,00 i 18 sati ( Put križa )

ispovijed od 17 sati; don Robert od 17,30 sati

 

u petak 19. 03:

SV. JOSIP pokrovitelj Svete crkve i zaštitnik naše Hrvatske domovine Misa u 9 sati, potom izloženje Svetootajstva na cjelodnevno KLANJANJE; u 17,30h: zajedničko klanjanje,

u 18h: kratki Put križa sa sv. Josipom i MISA. O svetom Josipu vidi opširnije na srednjim stranicama ovog Listića. I ubuduće!


 

nedelja 21. 3.: ( 5. KORIZMENA ) „Gluha“ – Presv. Sakramenta)

MISA u 10 sati ; poslije mise KONGREDA Bratovštine (skraćeno, u crkvi,

uz maksimalno moguće poštivanje epidemijskih mjera)

plan procesije Za KriženPopodne u 3 sata – ako ne bude kiše – krećemo na

VELIKI KRIŽNI PUT PO NAŠIM CRKV(IC)AMA I KAPEL(IC)AMA POSTAJE: I. Župna crkva II. Trg Križonoše III. crkvica sv. Roka IV. kapelica sv. Antonija na autobusnoj postaji V. kapelice bl. A. Stepinca VI. crkvica sv. Mihovila VII. kapelica sv. Antonija (Herceg) VIII. crkvica sv. Ivana IX. Na Pjaci - kod fontane X. kapelica Bezgrešne (samostan) XI. Gospina kapelica kod Frakinih XII. Gospina kapelica kod Salamunića (Bariše, Bobe) XIII. Križ kod Miškovića XIV. na vanjskom oltaru svetišta XV. u crkvi Gospe od Zdravlja:

MISA ------------------------------------------ Ako nam se ispriječi kiša, imat ćemo -standardno- u župskoj crkvi u 18 sati Put križa i misu.

Svjesni smo da „preskačemo“ neke crkve/kapele: Sv. Antonija kod igrališta i onog u Bočiću, Sv. Liberata, Gradinu… i još neke male po Jelsi. Nastojat ćemo im se „odužiti“ naknadno, možda u svibnju moleći uz njih Sv. ružarij.


 

***ZARUČNIČKI TEČAJ***

U Jelsi u župskoj dvorani - u petak i subotu (19. i 20. 3.) u 20 sati:

u petak

Dr. mr. don Ante Rako ( specijalist crkvenog prava, crkveni sudac )

o ženidbenim pravnim postupcima i problemima don Mili Plenković

o kršćanskom sklapanju i življenju sakramenta ženidbe


u subotu

Prof. Maja Jakšić ( psihoterapeutkinja, voditeljica centra za edukaciju i savjetovanje )

o bračnoj i roditeljskoj komunikaciji i planiranju obitelji

 Kako ste obilježili - Dan žena?!

Tebi djevojko,tebi ženo tebi majko, kojoj nitko nije zahvalio za žuljeve i ispucane ruke, umorne noge i pognuta leđa, za isplakane suze i neprospavane noći zbog onih koji su bolovali a ti si ih njegovala…

Tebi ženo koja si rađala djecu, kuhala,

čistila, peglala… Tebi koja si jurila s posla da drugima dan uljepšaš - djeci,

mužu... svekrvi,..svekru,...majci, ocu,

...gostima, kumovima ..... svima! Tebi danas kažem: veliko ti hvala! Hvala za ljubav, za hrabrost, za strpljenje… za svaku isplakanu suzu, za svaku bol i nepravdu koju si pretrpjela.

Hvala ti jer si bila hrabra, hvala ti što si djevojka,... majka,...žena.

Neka te Bog čuva i štiti. Ne brini se, ima onaj koji broji tvoje umorne korake, gleda tvoje neprospavane noći, skuplja u svome dlanu tvoje suze.

Ostani takva kakva jesi, jer samo tako hrabra žena može nositi ljubav u srcu! "


 

PRIPJEVNI PSALAM:


Nek mi se jezik za nepce prilijepi

ako spomen tvoj smetnem ja ikada.

Na obali rijeka babilonskih sjeđasmo i plakasmo spominjući se Siona; o vrbe naokolo harfe svoje bijasmo povješali. I tada porobljivači naši zaiskaše od nas da pjevamo, mučitelji naši – da se veselimo: »Pjevajte nam pjesmu sionsku!« Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo u zemlji tuđinskoj! Nek se osuši desnica moja, Jeruzaleme, ako tebe zaboravim! Nek mi se jezik za nepce prilijepi ako spomen tvoj smetnem ja ikada, ako ne stavim Jeruzalem vrh svake radosti svoje!


 

DRUGO ČITANJE: - iz Poslanice Efežanima (Ef 2, 4-10)

Braćo: Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! – te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.


 

PJESMA PRIJE EVANĐELJA:


Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga Sina Jedinorođenca;

tko god u njega vjeruje, ima život vječni.
EVANĐELJE - po Ivanu (Iv 3, 14-21)

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.


Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime edinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.«


 


Josipova stranica


Na svetkovinu Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, 8. prosinca 2020., objavljeno je u Rimu


APOSTOLSKO PISMO PATRIS CORDE SVETOG OCA FRANJE U POVODU 150. OBLJETNICE PROGLAŠENJA SVETOGA JOSIPA ZAŠTITNIKOM SVEOPĆE CRKVE.


Očevim srcem (Patris corde): tako je Josip volio Isusa, kojega sva četiri Evanđelja nazivaju „sinom Josipovim“.

Matej i Luka, dvojica evanđelista koja ističu njegovu osobu, govore malo, ali dovoljno kako bi se jasno vidjelo kakav je otac bio i koje mu je poslanje povjereno od Providnosti.

Ovo su početne riječi Papinog pisma, a papinski i uopće crkveni dokumenti nose kao naslov baš početne riječi samog (latinskog) teksta dokumenta (u ovom slučaju to su riječi: Patris corde – Očevim srcem…).

Papa je time proglasio GODINU SVETOG JOSIPA, pa ćemo unaprijed barem jednu stranicu našeg Listića posvetiti sv. Josipu i donositi u odlomcima i u nastavcima ovo prakrasno Papino pismo, a potom i druge tekstove, napise i zapise, podatke i zanimljivosti o svetom Josipu, napose različite molitve, koje ćemo redovito i izgovarati na našim bogoslužnim susretima… posebno svake srijede. Nastojat ćemo kroz ovu godinu, ako to ikako bude moguće, organizirati župsko, a vjerojatno i biskupijsko hodočašće sv. Josipu u njegovo i naše Nacionalno svetište u Karlovcu.

Papa nastavlja: Znamo da je bio skromni stolar (usp. Mt 13, 55), zaručen s Marijom (usp. Mt 1, 18; Lk 1, 27); „čovjek pravedan“ (Mt 1, 19), uvijek spreman izvršiti volju Božju očitovanu u njegovom Zakonu (usp. Lk 2, 22.27.39) i kroz četiri sna (usp. Mt 1,20; 2,13.19.22). Nakon dugog i zamornog putovanja od Nazareta do Betlehema, svjedočio je Mesijinu rođenju u staji, jer drugdje „za njih nije bilo mjesta“ (Lk 2, 7). Svjedok je štovanja pastira (usp. Lk 2, 8 – 20) i mudraca (usp. Mt 2, 1 – 12), koji su predstavljali izraelski narod i poganske narode.

Imao je hrabrosti postati zakoniti Isusov otac i dao mu je ime koje mu je otkrio anđeo: „A ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih“ (Mt 1, 21). Kao što je poznato, davanje imena osobi ili stvari među drevnim narodima značilo je uspostavljanje odnosa, kao što je to učinio i Adam, kako čitamo u Knjizi Postanka (usp. 2, 19 – 20).


A sad iznosimo neke zanimljive podatke o ovom dragom Svecu:

Rođen je u Betlehemu, preminuo u Nazaretu (po predaji 20. srpnja 18. godine?). Blagdan: 19. ožujka (1. svibnja se Sv. Josip Radnik ponegdje slavi kao blagdan, negdje tek kao spomendan, a posvećeni mu dan u tjednu je srijeda;

Simboli u ikonografiji: tesarski alat, Dijete Isus, procvjetali ljiljani, križ…

Zaštitnik: Opće Crkve, nerođene djece, očeva, emigranata, umirućih, trudnica

Zaštitnik zanimanja: radnika, tesara, blagajnika, inženjera, graditelja, slastičara…

Zaštitnik krajeva i država: Hrvatske, obje Amerike, Austrije, Filipina, Vijetnama, Belgije, Kine, Meksika, Perua, Južne Koreje, Kanade…,

gradova Kölna, Winnipega, Ottawe i brojnih drugih

Svetišta: mnoga po cijelom svijetu, počevši od našeg nacionalnog u Karlovcu. 

Zaštitnik hrvatske domovine


Hrvatski je sabor na svom zasjedanju 9. i 10. lipnja 1687. godine, na poticaj zagrebačkog biskupa Martina Borkovića, jednoglasnom odlukom proglasio sv. Josipa zaštitnikom Hrvatskog kraljevstva.

U protokolu Hrvatskoga sabora iz tog vremena na latinskom jeziku je zapisano: "Sveti Josip, Krista Spasitelja vjerni branitelj, Djevice Bogorodice djevičanski zaručnik, za posebnog zaštitnika Kraljevine Hrvatske u Državnom saboru godine 1687. od redova i staleža jednoglasno je odabran".


Kao trajan spomen na tu odluku, 14. srpnja 2008., na ulazu u Hrvatski sabor postavljen je reljef sv. Josipa, rad kipara Šime Vulasa.


 

Papino Pismo zaključuje molitvi svetim Josipu:


Zdravo, Čuvaru Otkupiteljev, Zaručniče Blažene Djevice Marije. Tebi je Bog povjerio svoga jedinorođenog Sina; u tebe se je Marija pouzdala; s tobom je Krist postao čovjekom. Blaženi Josipe, i nama podari svoje očinstvo i vodi nas na životnomu putu. Izmoli nam milost, milosrđe i hrabrost, i brani nas od svakog zla. Amen.

151 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 9.6. - 16.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 24 / 2024 (923) nedjelja 9. 6.: 10. Kroz godinu mise u 9h i u 19h (u 18,45  Zlatna krunica) ponedjeljak 10. 6.: MISA (s večernjom i Zlatnom krunicom) u 19h utorak 11. 6.: Sv. Ba

ŽUPNE OBAVIJESTI 2.6. - 9.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 23 / 2024 (922) nedjelja 2. 6.: 9. Kroz godinu – 1. u mjesecu mise u 9h (u svetištu Gospe od Zdravlja)  i u u 19h (u 18,30 krunica) ponedjeljak 3. 6.: Sv Karlo Lwanga misa s zla

ŽUPNE OBAVIJESTI 26.5. - 2.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 22 / 2024 (921) nedjelja 26. 5.: SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA MISE u 9 i u 19 sati ( u 18,30h krunica ) ponedjeljak 27. 5.: Gospa Fatimska 18,30h KRUNICA – MISA i DEVETNICA Duh

Opmerkingen


bottom of page