top of page

ŽUPSKE OBAVIJESTI 13.2. - 20.2.2022

Župski listić Jelsa Br. 7 / 2022 (802)

nedelja 13.2.:

6. KROZ GODINU

mise u 10h i u 17hponedeljak 14.2.:

Sv. Valentin

misa u 17h


utorak 15.2..:

misa u 17hsrijeda 16.2.:

misa u 8hčetvrtak 17.2.:

misa u 17h


petak 18.2.:

misa u 17hsubota 19.2.:

misa u 8hnedelja 20.2.:

7. KROZ GODINU - Presv. Sakramenta

mise u 10h i u 17h

večernju misu u 17 sati predvodi don Ivan Jurin, a nakon toga u župskoj dvorani drži tribinu za bračne parove.


 
ŽUPSKI VJERONAUK OSNOVCI:

OSNOVCI s misom u 17 sati

1. i 4. razred u ponedjeljak

2. i 5. razred u utorak

3. i 6. razred u četvrtak

7.i 8. razred u petak


PRVOPRIČESNICI

3. razred u subotu u 11h


SREDNJOŠKOLCI:

u subotu u 18h


RODITELJI: ovo je obveza vaše djece - i vaša. Budite odgovorni!


 

DOPRINOSI ZA POTREBE CRKVE (ŽUPE) – NADOPUNA: Naknadnim prilozima i uplatama na žiro-račun župe – suma doprinosa zaokružena je na 33.000 kuna, a u karitativnim adventskim akcijama (za Kiaru, za Petrinju i Knin…) prikupljeno je 5.500 kuna. Zahvaljujem svim sudionicima: donatorima te posebno svim župskim volonterima, organizatorima, animatorima, ženama koje su pripremale kolače…

NAJAVLJUJEMO SLIČNE KARITATIVNE AKCIJE I KROZ KORIZMU


 


LIJEPA PORUKA

Bogati čovjek pogleda kroz svoj prozor i ugleda siromaha kako nešto uzima iz kante za smeće ... Reče: Hvala Bogu da nisam siromašan! Siromašni covjek se osvrnuo oko sebe i ugledao golog čovjeka kako se loše ponaša na ulici ... Rekao je: Hvala Bogu da nisam toliko lud! Ludi čovjek pogleda naprijed i ugleda hitnu pomoć koja prevozi pacijenta ... Rekao je: Hvala Bogu da nisam bolestan! Tada je bolesna osoba u bolnici vidjela ....kolica koja odvode mrtvo tijelo u mrtvačnicu ... Rekao je: Hvala Bogu da nisam mrtav! Samo mrtva osoba ne može zahvaliti Bogu! Zašto se danas ne zahvalite BOGU za sve vaše blagoslove i za dar života ... za još jedan lijepi dan. Što je život? Da biste bolje razumjeli život, morate posjetiti tri lokacije: 1. bolnicu, 2. zatvor, 3. groblje! U bolnici ćete shvatiti da ništa nije ljepše od ZDRAVLJA U zatvoru ćete vidjeti kako je SLOBODA najdragocjenija stvar. Na groblju ćete shvatiti da ŽIVOT ne vrijedi ništa. Tlo po kojem danas šetamo sutra će biti naš krov. Tužna istina: Svi dolazimo sa Ništa i otići ćemo s Ništa!

Ostanimo: i ponizni, i budni i u svakom trenutku zahvalni Bogu na svemu.


 

PRVO ČITANJE: ( Jr 17, 5-8)

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovo govori Gospodin: »Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, i slabo tijelo smatra svojom mišicom, i srce svoje od Gospodina odvraća. Jer on je kao drač u pustinji: ne osjeća kad je sreća na domaku, tavori dane u usahloj pustinji, u zemlji slanoj, nenastanjenoj. Blagoslovljen čovjek koji se uzda u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje. Nalik je stablu zasađenu uz vodu što korijenje pušta k potoku:

ne mora se ničeg bojati kad dođe žega, na njemu uvijek zelenilo ostaje. U sušnoj godini brigu ne brine, ne prestaje donositi plod.«

 

PRIPJEV:

Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

 

DRUGO ČITANJE: (1Kor 15,12.16-20) Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo. A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!

 

ALELUJA!

Radujte se i poskakujte, govori Gospodin, evo, plaća vaša velika je na nebu.

 

EVANĐELJE: (Lk 6, 17.20-26)

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus siđe s dvanaestoricom i zaustavi se na ravnu. Podigne oči prema učenicima i govoraše: »Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje! Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi! Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati! Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega! Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu. Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!« »Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu! Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete! Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati!

Jao vama kad vas svi budu hvalili! Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.«


 

JA SAM ZA PROTIV!

COVID i ANTICOVID, za i protiv korone (a tko bi to mogao biti „za“?), za i protiv cijepljenja, testiranja, kovid-potvrda – vjerojatno su se već, kako meni tako i većini „prosječnih“ građana, navrh glave popele te teme i bučne rasprave, prosvjedi i protuprosvjedi, u zemlji i cijelom svijetu. Utoliko više što je sve to iskočilo iz sfere zakonite i razumljive razlike u stavovima koji bi bili stvoreni na temelju ozbiljnog istraživanja, osluškivanja znanosti i struke… Ali već se odavno to uspelo na razinu fanatičkog i politikantskog konfrontiranja i nadglasavanja „navijačkih skupina“ u kojima „svi sve znaju“ – ta oni su to saznali preko Interneta i raznih portala (na kojima su informacije, barem dobra tj. loša polovica – dezinformacije!).

U Glasniku SIM pročitah napis s ovom temom od patra Ike Mandurića, koji „spušta loptu na zemlju“ pišući mudro i smireno, ne svrstava se navijački na bilo koju stranu, bolje rečeno drži stranu svima a nikome ne dijeli lekcije. Poželio sam taj tekst podijeliti s vama pa sam u zadnji čas promijenio sadržaj ovih stranica. Nadam se da će vam se to svidjeti.


-Don Stanko-
 
KRIZA KOJU JOŠ NE PRIZNAMO
SLUČAJ NOVAKA ĐOKOVIĆA

Nekako, dok unatrag vr­tim film prebirući po ovoj koroni, i osvrćući se na ove nabujale podjele, strahove, nepovjerenja, nespretnosti i neznanja, sve više mi se či­ni da je baš sve moralo biti ovako.


Nitko na svijetu nije znao s čime se, u pojavi ko­rone, doista suočava. Pa ni Billi Gates. Zbog toga su i mišljenja stručnjaka od sa­mog početka morala bit po­dijeljena. A onda su nužno i odluke vlada morale bit ne­spretne.


Budući da današnji čo­vjek previše idealizira ovo­zemaljski život (pretjerani strah od cjepiva ili od viru­sa, imaju zajednički iskriv­ljeni pogled na idealizirane ovozemaljske vrijednosti), bilo je neizbježno da će ot­početi grčevita borba za zdravlje.


Budući da kulture dija­loga i tako nema, i da je sva javna komunikacija uteme­ljena na manipulacijama (i medija i politike), nije bilo predispozicija da se otpoč­nu javne otvorene rasprave o novim pitanjima. Auto­riteta već odavno nema ni na jednom području, pa su nužno morali nastajati al­ternativni autoriteti kojima se više vjeruje (jer se nisu bili stigli iskompromitirati), pa i u stvarima znanosti, medicine, itd. A ni vjerski „autoriteti" već odavno nisu autoriteti, pa su i svećenici morali dobiti svoju proročko-dogmatsko-pastoralnu alternativu. Sve to je mora­lo rezultirati razvijanjem i afirmacijom alternativnih teorija svega.


Premda se u razumijeva­nju problema nismo puno makli od samog početka, nepomirljive opcije su nas prisilile da moramo ubrza­no izabrati stranu i izabrati čega se ili koga više boji­mo. A kad se čovjek uko­pa u svom stavu, sve postaje stvar ega, pitanje vjernosti klanu u koji si se svrstao... A kad se nasuprot tebe net­ko drugi jednako tako uko­pa u nekakav drugačiji stav, bitka mora početi.


Budući da smo sve auto­ritete već prije opozvali, ne nazire se nikakva preostala osobnost koja bi mogla vo­diti pregovor oko primirja, pa se ne može nazrijeti kraj bitke. Cjepiva i virus će jed­nom završiti bitku, i dalje nitko ne zna kako. Ali ostat će pitanje što s ovim našim pukotinama društva.


Pokazalo se, dakle, da mi imamo puno veći problem od samog virusa, pa i od cjepiva, a to je stanje društva u kakvom smo dočeka­li ovu bitku. Stoga je, čini mi se, važnije pitanje hoće li ovo društvo nakon ovih bi­taka izići s anarhistima koji teroriziraju sebe same i sve nas, ili u suprotnom s dik­taturama koje, premda ma­lo drugačije, u biti čine to isto, ili ćemo iz svega ovo­ga izići s nekim drugačijim uređenjem koje će pokrpati pukotine dosadašnjeg druš­tva. S više povjerenja, dija­loga, rasprava, s društvom u kojem se autoritet ne te­melji na tituli i vlasti, nego na ugledu - a to znači bli­skosti s čovjekom.


Ali opet se moramo pita­ti: tko nam je preostao a da bi mogao zadobiti tu zada­ću i krenuti sprovoditi je? Ako se to i dogodi, a vjerujemo da hoće, to će biti na sasvim drugi način nego što itko od nas sluti i planira. •

Najnoviji slučaj Novaka Đokovića je tipičan primjer kako se u kvalificiranju ljudi vrlo lako povodimo prema tome koliko netko određenog časa puše u naša jedra, ili protiv njih.

- Oni koji u globalnoj antipandemijskoj kampanji vide podle planove svjet­skih centara moći - sada vi­de da je Đoković uvijek bio samo moralna vertikala.

- Oni koji u ovoj pandemiji vide istinsku prijetnju ljudskom zdravlju i pobor­nici su borbe protiv nje - sada vide da je Đoković uvi­jek bio neracionalni fanatik i budala.


I jedni i drugi mogu pronaći argumente za svo­je stajalište, pa to i čine. A obadvoje je pogrešno.

- Niti Đokovića treba op­tuživati zato što se nije ci­jepio niti radi toga od njega

praviti heroja;

- Niti u ovom njegovom pohodu na Australiju treba vidjeti mesijansko djelo niti prijetnju ičijem zdravlju, a kamoli životu.

Đoković se uputio u Au­straliju samo zato što želi igrati tenis kako bi još jed­nom pobijedio na jednom od najprestižnijih turnira, a nije se cijepio samo stoga što vjeruje da je tako za nje­ga bolje. Tu nema ni heroj­stva ni zloće.

Moramo naučiti živje­ti s tim da svi oni koji misle isto ili drugačije nego ja - a sukladno tome se ponašaju - nisu stoga ni heroji ni zlo­činci; ni dobri ni zli.

Đoković nije ni svetac ni zločinac. A je li mudar ili budala, tek ćemo vidje­ti. Ali, za svijet to i nije tako važno. •

118 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 9.6. - 16.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 24 / 2024 (923) nedjelja 9. 6.: 10. Kroz godinu mise u 9h i u 19h (u 18,45  Zlatna krunica) ponedjeljak 10. 6.: MISA (s večernjom i Zlatnom krunicom) u 19h utorak 11. 6.: Sv. Ba

ŽUPNE OBAVIJESTI 2.6. - 9.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 23 / 2024 (922) nedjelja 2. 6.: 9. Kroz godinu – 1. u mjesecu mise u 9h (u svetištu Gospe od Zdravlja)  i u u 19h (u 18,30 krunica) ponedjeljak 3. 6.: Sv Karlo Lwanga misa s zla

ŽUPNE OBAVIJESTI 26.5. - 2.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 22 / 2024 (921) nedjelja 26. 5.: SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA MISE u 9 i u 19 sati ( u 18,30h krunica ) ponedjeljak 27. 5.: Gospa Fatimska 18,30h KRUNICA – MISA i DEVETNICA Duh

Comments


bottom of page