top of page

ŽUPSKE OBAVIJESTI 12.12.-19.12.2021

Župski listić Jelsa Br. 49 / 2021 (793)


Puče kršćanski, dobro jutro - dobro došli! Na dobro vam advenat!

KROZ TJEDAN:ZORNICA s jutarnjom u 6h- u župskoj crkvinedelja 12. 12.:

3. NEDJELJA DOŠAŠĆA - CARITASA

Gaudete – radujte se!

MISE: u 9h i u 17h


 

ponedeljak 13. 12.:

Sv. Lucija

 

utorak 14. 12.:

Sv. Ivan od Križa i Sv. Spiridion

 

Od srijede nadalje:

DEVETNICA BOŽIĆU – SVAKOG DANA u 6h i u 17h; ADVENTSKA DUHOVNA OBNOVA: PETAK – NEDJELJA raspored vidi na oglasnom plakatu 

NEDJELJA CARITASA 12. prosinca 2021. na misama milostinja –

milodari za siromašne i gladne.

Možete pomoći i drugim putem: POZIVOM NA BROJ 060 9010

donirate siromasima 6,25 kuna

Možete pokloniti (u crkvi) i vlastite proizvode: ulje, limune, bajame….

Bog plati! Tko hoće, nađe načina; tko neće, nađe izliku! 
ŽUPSKI VJERONAUK

OSNOVCI – U SUBOTU: 1. – 4. razred u 10 sati; 5. – 8. razred u 11 sati PRVOPRIČESNICI (3.r.) – dodatno u utorak u 11 sati SREDNJOŠKOLCI: u petak u 20 sati i(li) u subotu u 19h


 


oženiti se

Rečenica Oženili su se. pravilna je u hrvatskome stan­dardnom jeziku ako znači da su dvojica ili više muškaraca ušla u brak sa ženama. Ako je u toj rečenici riječ o muškarcu i ženi, npr. Ana i Marko oženili su se., ona u hrvatskome standardnom jeziku nije pravilna. Pra­vilna je rečenica Ana i Marko vjenčali su se. Pritom se Marko oženio ('stupio u brak sa ženom'), a Ana se udala ('stupila u brak s muškarcem'): j Marko se oženio Anom. i Ana se udala za Marka. Rečenica Marko je oženio Anu. može biti dvoznačna: može značiti da je Marko uzeo Anu za ženu, a također, u slučaju da je Marko Anin otac, da se Markova kći Ana udala. Rečenica Ana je udala Mariju, pretpostavlja da je Ana Marijina majka te da se Marija udala.

 

PRVO ČITANJE:

Čitanje Knjige proroka Sefanije ( Sef 3,14-18a )

Klikći od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele! Veseli se i raduj se iz sveg srca, Kćeri jeruzalemska! Gospodin te riješio tvoje osude, neprijatelje tvoje uklonio! Gospodin, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj! Ne boj se više zla! U onaj dan reći će se Jeruzalemu: »Ne boj se, Sione! Neka ti ne klonu ruke! Gospodin, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno kao u dan svečani.«

 

PRIPJEV:

Kličite i radujte se jer je velik među vama Svetac Izraelov!

 

DRUGO ČITANJE: Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima ( Fil 4,4-7 )

Braćo: Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

 

EVANĐELJE:

Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 3, 10-18)

U ono vrijeme: Pitalo je Ivana mnoštvo: »Što nam je dakle činiti?« On im odgovaraše: »Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.«

Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: »Učitelju, što nam je činiti?«

Reče im: »Ne utjerujte više nego što vam je određeno.«

Pitahu ga i vojnici: »A nama, što je nama činiti?« I reče im: »Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.«

Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.«

I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje.


 

ADVENTSKA DOBRA MEDITACIJA

(za samoprovjeru: molim li Očenaš „pravilno“?!


Iz Rasprave o Gospodnjoj molitvi, svetoga Ciprijana, biskupa i mučenika

Slijedi u molitvi: Dođi kraljevstvo tvoje. Molimo da dode Božje kraljevstvo, kao što molimo da se njegovo ime sveti u nama. Ta kada Bog ne kraljuje? Ili kada u njega počinje ono što je on uvijek bio i nikad ne prestaje biti? Ištemo da dode naše kraljevstvo koje nam je Bog obećao, a koje je stečeno krvlju i mukom Kristovom, pa da mi koji smo prije na svijetu služili kasnije kraljujemo pod Kristovim gospodstvom, kako nam sam obeća riječima: Dođite, blagoslovljeni Oca mojega, i primite kraljevstvo koje vam je pripravljeno od postanka svijeta.

Premila braćo, i sam Krist može biti Božje kraljevstvo. Za njim danomice čeznemo da dođe. Žudimo da njegov dolazak brzo osvane. Pa kao što je on sam uskrsnuće, jer u njemu uskrsavamo, tako možemo njega držati i za Božje kraljevstvo, jer ćemo u njemu kralje-vati. S pravom tražimo kraljevstvo Božje, to jest kraljevstvo nebesko, jer postoji i zemaljsko kraljevstvo. Ali tko se već odrekao ovoga svijeta, taj je uzvišeniji od časti i kraljevstva svjetskoga.

Nadodajemo također te velimo: Budi volja tvoja, kako na a nebu tako i na zemlji. Time ne želimo da Bog radi što hoće, već da mi radimo ono što Bog hoće. Jer tko se može oduprijeti Bogu da ne radi ono što hoće? No nama smeta đavao, te se naš duh i naš rad ne podvrgava posvema Bogu. Stoga molimo i ištimo da se u nama vrši volja Božja. A da se ona u nama vrši, za to nam opet treba Božja volja, to jest pomoć i zaštita Božja, jer nitko nije svojom snagom jak, nego ga zaštićuje Božja dobrota i njegovo milosrđe. Konačno, i sam Gospodin, očitujući slabost čovječje naravi što ju je imao, kaže: Oče, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša, te — pružajući svojim učenicima primjer da ne vrše svoju, nego Božju volju — dodaje: Ali ne kako ja hoću, nego kako ti hoćeš. Volja je Božja ono što je Krist činio i učio. Poniznost u životu, postojanost u vjeri, iskrenost u riječima, pravednost u činima, milosrđe u djelima, red u ćudorednim postupcima, ne činiti nepravdu, a učinjenu nepravdu podnositi, biti u miru s braćom, ljubiti Boga svim svojim srcem, ljubiti ga jer je Otac, bojati ga se jer je Bog, ništa ne pretpostaviti Kristu, jer ni on sam nije ništa pretpostavio nama, nepodvojeno prijanjati uz njegovu ljubav, odvažno i pouzdano prigrliti njegov križ kad se treba boriti za njegovo ime i njegovu čast, riječima očitovati postojanost kojom ga ispovijedamo, u mukama pouzdanje kojim koračamo naprijed, u smrti strpljivost kojom ćemo biti okrunjeni: to znači željeti biti Kristov subaštinik, to znači vršiti Božje zapovijedi, to znači ispunjavati Očevu volju.

 

»Oče naš«

na latinskom jeziku


Pater noster, qui es in cælis, sanctificetur nomen tuum; Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cælo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, Et ne nos inducas in tentationem;

Sed libera nos a malo.

Amen.

164 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 26.5. - 2.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 22 / 2024 (921) nedjelja 26. 5.: SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA MISE u 9 i u 19 sati ( u 18,30h krunica ) ponedjeljak 27. 5.: Gospa Fatimska 18,30h KRUNICA – MISA i DEVETNICA Duh

ŽUPNE OBAVIJESTI 12.5. - 19.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 20 / 2024 (919) PRVOPRIČESNICI Jelsa 2024 nedjelja 12. 5.: SLAVLJE PRVE PRIČESTI 7. Vazmena MAJČIN DAN – Sv. Leopold Mandić MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 13.

ŽUPNE OBAVIJESTI 5.5. - 12.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 19 / 2024 (918) nedjelja 5. 5.: 6. Vazmena - 1. u mjesecu MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 6. 5.: misa i krunica u 18,30 sati utorak 7. 5.: Sv. Dujam, patron-zaš

Comments


bottom of page