top of page

ŽUPNE OBAVIJESTI 9.10. - 16.10.2022.

Updated: Oct 14, 2022

Župni listić Jelsa Br. 40 / 2022 (835)

nedelja 9. 10.:

28. Krož godinu - ZAHVALNICA

MISE u 9h i u 18h

prije večernje mise krunica te zahvala za plodove zemlje

 

ponedeljak 10. 10.:

misa i krunica u 18h

 

utorak 11. 10.:

Sv. Ivan XXIII. Papa - 60. oblj. otvaranja Koncila

misa i krunica u 18h

 

srijeda 12. 10.:

misa i krunica u 18h

 

četvrtak 13. 10.:

misa i krunica u 18h

 

petak 14. 10.:

misa i krunica u 18h

 

subota 15. 10.:

Sv. Terezija Avilska

misa s krštenjem u 11h

krunica u 18h ( nema mise )


 

nedelja 16. 10.:

29. Krož godinu - presv. sakramenta

MISE u 9h i u 18,30 ( u 18 sati krunica )


 

HODOČAŠĆE U MEĐUGORJE 15 - 16. 10.

( Kontakt: 099 / 871 1456 )

 Izreke pustinjaka koje će vas nasmijati, ali i zamisliti


Ljudi se dijele na zavidne, ohole i ostale. Nisam nikad susreo - ostale.”

monah Dorotej

Kad se neki novak potužio svom monaškom učitelju da mu nije uvijek lako spoznati što je njegova dužnost, odgovori mu starac: “Dužnost ti je ono što najmanje želiš činiti.”

Monahu koji se želio povući posve u samoću za sav život, reče otac Makarije: “Ne gradi zid dok točno ne znaš što ćeš staviti unutra, a što ostaviti vani.”

Neki nezadovoljni monah neprestano se tužio na svoj život. Jednom mu otac Besarion reče: “Možda je život nezadovoljan s tobom. On voli živjeti s onim koji ga hoće.”

Kad su upitali oca Sisoesa zašto su mnogi ljudi nezahvalni, on reče: “Jer kad se završi večera, više nam ne treba žlica.”

Neki je pustinjak govorio da nam je Gospodin dao dva uha, a jedna usta kako bismo govorili upola manje od onoga što čujemo.

Nakon duge rasprave s nevjernicima, otac Izak primijeti: “Za onoga tko vjeruje, ne postoje pitanja. Za onoga tko ne vjeruje, ne postoje odgovori.” Nadoda drugi: “Mnogim vjernicima nedostaje samo prave vjere.”

Nekom novaku koji se jako bojao trpljenja otac Daniel reče: “Tko se boji trpljenja, već trpi od onoga od čega strahuje.” Drugom novaku koji je sebe neprestano optuživao zbog nekih sitnih propusta, otac Ivan reče: “Obično se optužujemo za male stvari da bismo se uvjerili da nemamo velikih.” Isto reče i za one koji se često ispovijedaju, a ništa u životu ne popravljaju: “Uzaludno je ubrzavati korak onima koji se vrte u krug.”

 

PRVO ČITANJE:

Druge knjige o Kraljevima (2Kr 5, 14-17) U one dane: Naaman Sirac siđe i opra se sedam puta u Jordanu, prema riječi Elizeja, čovjeka Božjega; i tijelo mu posta opet kao u malog djeteta – očistio se od svoje gube! Vrati se on Elizeju sa svom svojom pratnjom, uđe, stade preda nj i reče mu: »Evo, sad znam da nema Boga na svoj zemlji osim u Izraelu. Zato te molim, primi dar od svoga sluge.« Ali on odgovori: »Živoga mi Gospodina, komu služim, ne primam.« Naaman navaljivaše da primi, ali on ne htjede. Tada Naaman reče: »Dobro, kad nećeš. Ali barem dopusti da meni, tvome sluzi, dadu ove zemlje koliko mogu ponijeti dvije mazge. Jer sluga tvoj neće više prinositi pomirnica ni klanica drugim bogovima nego samo Gospodinu.«

 

PRIPJEV:

Pred poganima Gospodin obznani spasenje svoje!


 

DRUGO ČITANJE:

Iz Druge poslanice Timoteju (2Tim 2, 8-13) Predragi: Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova – po mojem evanđelju. Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac. Ali riječ Božja nije okovana! Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom. Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti. Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas. Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati!

 

ALELUJA:

U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.

 

EVANĐELJE:

po Luki ( Lk 17,11-19)

Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape: »Isuse, Učitelju, smiluj nam se!« Kad ih Isus ugleda, reče im: »Idite, pokažite se svećenicima!« I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih, vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Nato Isus primijeti: »Zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?« A njemu reče: »Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!«

 

SVETI FRANJO propovijeda pticama


'Dok su se mnogi pridruživali braći, blaženi otac Franjo je putovao Spoletskom dolinom. Kad je stigao do nekog mjesta nedaleko od Mevanija, gdje se skupilo veliko mnoštvo svakovrsnih ptica: golubova, malih vrana, čavki itd. Blaženi sluga Božji Franjo, jer je bio čovjek velike gorljivosti, veoma je volio također i niže nerazumne stvorove i u njima uživao


Kad ih je, dakle, opazio žustro je otrčao k njima, ostavivši pratioce na putu.

Pošto im se sasvim približio i vidio da ga čekaju, na uobičajen ih je način pozdravio. Silno se začudio što se ptice nisu dale u bijeg, kako obično čine; izvanredno se obradovao i ponizno ih je zamolio da poslušaju riječ Božju. Među ostalim što im je rekao dodao je i ovo:

„Sestre moje ptice, mnogo morate hvaliti svoga Stvoritelja i uvijek ga ljubiti. Zaodjenuo vas je perjem, dao vam krila za let i sve ostalo što vam je potrebno. Bog vas je među stvorovima učinio plemeni-tima i odredio da boravite u čistu zraku. Premda ne sijete niti žanjete, ipak vas On, a da se ništa ne brinete, zaštićuje i upravlja.“

Ptice su na to na neobičan način, prema svojoj naravi bile odu-ševljene: počele su protezati vratove, širiti krila, otvarati usta i motrile ga. A on je prolazio između njih i vraćao se natrag, svojom im je haljinom doticao glave i tjelesa. Napokon ih je blagoslovio, načinivši nad njima znak križa i dopustio da odlete.'


U TAMI UPALITI SVJETLO - ZA UKRAJINUSTO ZNAČI KRŠĆANSKA BLIZINA?

Prvi hrvatski biskup koji je pohodio ratom zahvaćenu Ukrajinu bio je križevački vladika Milan Stipić. Sredinom kolovoza bio je u najzapadnijoj grkokatoličkoj eparhiji u Ukrajini, Mukačevo u Zakarpatskoj oblasti. Snagu ovom događaju daje i činjenica da se rat nastavlja i nakon punih 6 mjeseci razaranja, te 31 godinu otkako se Ukrajina odcijepila od Sovjetskog Saveza. Križevačka grkokatolička biskupija do sada je u Ukrajinu poslala više od 70 kombija i kamiona humanitarne pomoći, među ostalim i na istok zemlje, u gradove Lavi Hakriv i okolicu Mariupolja. Također, ova biskupija od prvog dana izbijanja rata pomaže Ukrajincima koji su izbjegli u Hrvatsku, te radi na sustavu kako svim ukrajinskim vjernicima osigurati duhovnu skrb na svojem jeziku i u svojoj tradiciji. "Kao biskup sam dobio obavezu da u manje od godinu dana popunim pastoralne prostore, da ih sinkroniziram i učinim da funkcionira na raspršenoj površini u Hrvatskoj, od Dalmacije do Osijeka i Vukovara. To nije jednostavno, posebice s financijskim sredstvima koja su ograničena. Potrebno je puno truda kako bismo humanitarno i pastoralno učinili sve da ti ljudi imaju sve što je vjernički za njih potrebno, da imaju svoga svećenika, ispovijed na svom jeziku, sakramente, da budu duhovno zbrinuti i ostanu u okrilju Crkve", rekao je vladika Stipić za HKR Tijekom srpnja, pak, Hrvatsko katoličko sveučilište sa svojim partnerima iz svijeta organiziralo je Ljetnu školu "Vježbanje otpornosti. Priprema za oporavak" u kojoj su sudjelovali studenti iz Ukrajine. Naime, tema je usmjerenja njima kako bi im pružila nadu u oporavak društva i općeljudskih vrijednosti, jer svi oni žele nakon rata ponovno graditi svoju zemlju, a Hrvatska im svojim iskustvom u tome može biti uvelike prokušan partner.


*******


„Ne valja proklinjati tamu, valja upaliti svjetlo!“ Od proklinjanja nema nikakve koristi. Ni za koga, osim - valjda - za Sotonu! Otkako je počeo ovaj strašni rat, mnogi u svijetu proklinju Putina i Ruse, neki opet, u strepnji pred mogućom globalnom katastrofom, mole za Putinovu „sretnu-nesretnu smrt“! A neki, mnogi u svijetu, umjesto proklinjanja tame, pale svjetla dobrote. Poput ovih gore opisanih - pomažu koliko mogu. To je jedini pravi pristup.


Pa - pridružimo ima se i mi! Kako? Ove nedjelje bilježimo DAN ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE uz prigodni program na večernjoj misi. A svi koji su dobre volje mogu svoj prilog za Ukrajinu priložiti milostinji, no možete ga i posebno priložiti kroz slijedeći tjedan - do petka. U subotu naš Župski zbor putuje u Križevce održati koncert (Oratorij) i pjevati u liturgiji. Rado ćemo i vaše priloge uručiti u eparhiji da ih usmjere prema najpotrebnijima. Unaprijed hvala svima koji će se uključiti u ovu humanitarnu akciju.


 

O ovome se vode prijeporne rasprave - ne samo u Jelsi:

NA RUKU ILI NA JEZIK?

(Fra Ante Vučković: NEOSTVARENA SLOBODA str. 247.)

Recimo, raspravljaju o pričešćivanju na ruku ili na jezik. To se ljudima koji se zalažu za pričešćivanje na jezik može či­niti kao rasprava u kojoj brane nepovrjedivost Božjeg tijela koje je ugroženo ako vjernici primaju pričest na ruku, no njihova je predodžba uska jer nemaju povijesnu perspektivu, ne znaju kako smo dvije tisuće godina slavili euharistiju. Zaboravili su kako smo u ranoj Crkvi sjedili za istim stolom, osluškivali Božju riječ, lomili kruh, pili iz jednog kaleža. Nemaju percepciju o teološkom razvoju procesa u kojem smo došli do toga da je Tijelo Kristovo iz strahopoštovanja moguće primati samo na jezik, nemaju čak ni svjesti o tome zašto bi ruka bila manje časna od jezika, zaboravljaju na to da su jezik i nutrina češće i teže onečišćeni nego vanjština.

Postoje dakle u teologiji mnoga pitanja koja, kada ih sta­vimo u pravi kontekst povijesne širine, ne moraju uopće biti užarena, a bivaju užarena zbog nedostatka svijesti o dugoj po­vijesti koja stoji iza svakog od njih.

Teologija ima zadaću da prikazom povijesnog razvoja objasni kako su stvari postale takvima kakve danas jesu.

176 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 7.4. - 14.4.2024

Župni listić Jelsa Br. 15 / 2024 (914) Od 8. do 15. travnja župnik će biti odsutan na hodočašću. Zamjenjuju ga don Toni Aviani (091 176 5249) i don Toni Oršolić (098 923 9775): U svakoj potrebi javite

ŽUPNE OBAVIJESTI 31.3. - 7.4.2024

Župni listić Jelsa Br. 14 / 2024 (913) nedjelja 31. 3.: USKRS SV. MISE: u 10 sati  i u 18,30 sati ponedjeljak 1. 4.: USKRSNI PONEDELJAK - VAZMENI MISE: u 10h „radovanje Gospi“ na Račiću i u 18,30h uto

ŽUPNE OBAVIJESTI 22.3. - 31.3.2024

Župni listić Jelsa Br. 12 / 2024 (912) RASPORED  BOGOSLUŽJA VELIKOG TJEDNA 2024. petak 22. 3.: misa s večernjom - u 18 sati Primopredaja svetig križa na kraju mise subota 23. 3.: misa s večernjom - u

Comments


bottom of page