top of page

ŽUPNE OBAVIJESTI 5.2. - 12.2.2023

Župni listić Jelsa Br. 7 / 2023 (852)

nedjelja 5. 2.:

5. KROZ GODINU - 1. u mjesecu MISE: u 10h (u Svetištu Gospe od Zdravlja) i u 17h

 

ponedjeljak 6. 2.:

Sv. Pavao Miki i drugovi japanski mučenici

SV. KRIŽIĆ - slavi se u Svirčima u 10,30; u Hvaru u 18 sati

misa u 17h

 

utorak 7. 2.:

misa u 17h

 

srijeda 8. 2.:

misa u 17h

 

četvrtak 9. 2.:

Sv. Skolastika (posebno je slave naše koludrice u Hvaru)

misa u 17h

 

petak 10. 2.:

Bl. Alojzije Stepinac

misa u 17h


 

subota 11. 2.:

Gospa Lurdska * DAN BOLESNIKA MISE I SLAVLJENJE SAKRAMENTA BOLESNIČKOG POMAZANJA - u 9h i 17h ; POHOD I PRIČEST BOLESNIKA PO KUĆAMA – kroz cijeli tjedan - po dogovoru!

 

nedjelja 12. 2.:

6. KROZ GODINU MISE: u 10h i u 17h

 

ŽUPNI VJERONAUK

Osnovci svi:

PONEDJELJAK: 1. razred u 9h; 2. r. u 9,45h ; 4. r. u 10,30h;

UTORAK: 3. razred (prvopričesnici) u 9h ; 5. - 8. razred u 10 sati.


Srednjoškolci

U SUBOTU: 1. i2.razred u 18h

 

IN MEMORIAM: MARIJO RADONIĆ 1939 - 2022.

Prije godinu dana otišao je DOBRI DUH JELSE!

Velik a tako jednostavan i skroman dobročinitelj mnogima: našoj župnoj zajednici u svakom pogledu, mnogim obiteljima i pojedincima kako na otoku tako i izvan njega.


Oprostite mi ŠJOR i na ove dvije skromne i šture rečenice o Vama.... morao sam. A sada stavljam točku jer ste mi često znali reći da nije potrebno govoriti o Vama i onome što radite... Bog ionako sve zna.

Dragi ŠJOR MARIJO......mi koji vjerujemo ponosno kličemo: VIDIMO SE i VELIKO HVALA! Bog Vam bio vječnom nagradom a Marija Majka koju ste posebno častili pogotovo na našem Račiću (i o tome se da napisati mnogo) nek Vas primi u svoj majčinski zagrljaj!

-Slavko Reljić, potpisuje i don Stanko-

 

Služba riječi

Nedjelje 5. Kroz godinu (5. 2 . 2023)


PRVO ČITANJE

iz Knjige proroka Izaije (Iz 58, 7-10)

Ovo govori Gospodin: »Podijeli kruh svoj s gladnima, uvedi pod krov svoj beskućnike, odjeni onog koga vidiš gola i ne krij se od onog tko je tvoje krvi. Tad će sinut poput zore tvoja svjetlost i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda, a slava Gospodnja bit će ti zalaznicom. Vikneš li, Gospodin će ti odgovorit, kad zavapiš, reći će: ’Evo me!’ Ukloniš li iz svoje sredine jaram, ispružen prst i besjedu bezbožnu, dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlost zasjati u tmini i tama će tvoja kao podne postati.

 

PRIPJEV

Čestitima sviće ko svjetlost u tami.

 

DRUGO ČITANJE

Iz Prve poslanice Korinćanima ( 1Kor 2, 1-5 ) Kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. I ja priđoh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju. I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj, nego na snazi Božjoj.

 

ALELUJA

Ja sam svjetlost svijeta, govori Gospodin; tko ide za mnom, imat će svjetlo života.

 

EVANĐELJE

po Mateju (Mt 5, 13-16)

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.«

»Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.«

 

Najljepšu formulu ISPOVIJESTI VJERE napisa nam Ivan apostol: I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj.

Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu (1 Iv 4,16

 

KAKO SE POSTAJE SVETAC tj. KAKO SE PROGLAŠAVAJU SVECI?

O tome se očituje Crkva kada prepozna iznimnost života neke oso­be. U Katoličkoj Crkvi postupak priznavanja nečije svetosti prilično je dug proces koji završava kanonizacijom, službe­nim papinim proglašenjem svetim koje se najčešće od­vija u Rimu ex cathedra na Trgu sv. Petra. Kanonizirati znači prepoznati „kanon", model, uzor, kao kada u nekoj djevojci ili mladiću prepoznamo uzor ljepote, u ovome nam sluča­ju Crkva u svecima nudi uzore duhovne ljepote, odnosno uzore kreposti i svetosti. Na samome početku ovoga pro­cesa osobu se najprije naziva „slugom Božjim". To se po­tvrđuje dekretom koji u ovoj fazi ne zahtijeva nikakvo čudo niti poziva na pobožnost prema toj osobi. Nakon pozorna proučavanja spisa koji sadrži čitav niz dokumenata o životu te osobe rimska Kongregacija za kauze svetaca prepoznaje herojske kreposti dotične osobe i izdaje dekret. Zahvaljujući tomu dekretu, osobu se proglašava „časnim slugom Božjim". Sljedeći su koraci beatifikacija ili proglašenje blaženim [1] i, konačno, kanonizacija ili proglašenje svetim. Za proglašenje blaženim Crkva zahtijeva jedno čudo, a za proglašenje svetim drugo. Oba se čuda moraju dogo­diti tek nakon što je netko molio časnoga slugu Božjega da ga za nešto konkretno i veliko zagovara kod Boga i službena zdravstvena komisija mora potvrditi da je zaista riječ o znanstvenome fenomenu koji se nije dogodio na prirodan način.

Prije nego što se priznaju čuda, mora se dokazati he­rojski karakter osobe koja je u procesu kanonizacije, tj. proglašenja blaženim i svetim. Taj karakter nije herojski zato što je ta osoba postigla veliki uspjeh, učinila značajne stvari, pobijedila u važnoj bitki ili osvojila Nobelovu na­gradu, nego zato što je na herojski način živjela kreposti. Često pogrešno mislimo da su veliki sveci činili velika, izvanredna djela i čudesa, da su promijenili povijest čovje­čanstva, no sveci su prije svega konkretni, obični ljudi koji su bili heroji u krepostima i koji nam danas mogu biti uzori u našemu svakodnevnom kršćanskom životu.


KOMPAS VRLINA

Koje su, dakle, to vrline po kojima su toliko cijenjeni da ih smatramo herojima? Gotovo svi ljudi čuli su za se­dam glavnih grijeha, ali zna li itko da je za dobar život po­trebno sedam glavnih vrlina? Prve, temeljne četiri vrline, koje nazivamo kardinalnima, poput kompasa su koji po- kazuje četiri strane svijeta. To su razboritost, pravednost, jakost i umjerenost i poznate su nam i prije kršćanstva. Te četiri vrline, koje se mogu usporediti sa zidovima kuće, savršeno se slažu s trima teološkim vrlinama, koje se po­put kupole nadvijaju nad četirima stupovima na križanju lađa u crkvi. Njih nam je objavio Krist i kršćanski su dopri­nos ljudskoj izgradnji. To su vjera, ufanje i ljubav. Kardi­nalne vrline omogućuju svakomu čovjeku da bude dobar i pošten čovjek, ali da bi bio i dobar kršćanin potrebne su mu i teološke kreposti: vjera, ufanje i ljubav. Kardinalne su kreposti same po sebi poput kuće bez krova. Svi ih posjedujemo do određene mjere, ali nitko njima ne može savršeno raspolagati bez Božje pomoći.

Savršeni je uzor svih nabrojenih vrlina Krist: on je naš uzor pravednosti kada brani siromašne i daje svakomu ono što mu pripada; on je naš uzor razboritosti jer svako njego­vo djelo ima svoj duboki smisao i razlog; on je naš uzor ja­kosti jer je pobijedio čovjekove i Božje neprijatelje, pobije­dio je i smrt i pakao; on je naš uzor umjerenosti jer je, iako je svemoćan, došao na zemlju i postao slugom svima. Isus je naš uzor u svakoj kreposti jer je Bog, a Bog je ljubav. Ta ljubav preobražava naše vlastite vrline, naše osobine i sve naše male napore. Bez Božje ljubavi, bez njegove milosti, uzaludni su svi naši napori da postanemo sveti. Biti kršća­nin znači, dakle, oponašati Kristove vrline, naročito njego­vu ljubav prema Bogu i prema svijetu.

 

[1] U svakome procesu kanonizacije postoji i službeni crkveni odvjetnik koji iznosi na vidjelo ono negativno što se uspjelo istražiti i pronaći o toj osobi koja je u procesu kanonizacije te sve probleme i poteškoće koji mogu biti ozbiljnom zaprekom u procesu kanonizacije. Tu osobu nazivamo „đa­voljim odvjetnikom". On je zadužen da postavi sva neugodna pitanja, a naročito da istakne moguće postojeće sumnje u svetost te osobe.

 

Ivan Brstilo je prošle nedjelje 29. siječnja 2023. u Svetoj Nedjelji zaređen za đakona.


Gospodine Isuse Kriste, stavi u naše srce želje koje ti možeš ispuniti, na naše usne molitve koje ti možeš uslišati, u našu djelatnost čine koje ti možeš blagosloviti.

-Iz starohispanske liturgije-

.

171 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 26.5. - 2.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 22 / 2024 (921) nedjelja 26. 5.: SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA MISE u 9 i u 19 sati ( u 18,30h krunica ) ponedjeljak 27. 5.: Gospa Fatimska 18,30h KRUNICA – MISA i DEVETNICA Duh

ŽUPNE OBAVIJESTI 12.5. - 19.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 20 / 2024 (919) PRVOPRIČESNICI Jelsa 2024 nedjelja 12. 5.: SLAVLJE PRVE PRIČESTI 7. Vazmena MAJČIN DAN – Sv. Leopold Mandić MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 13.

ŽUPNE OBAVIJESTI 5.5. - 12.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 19 / 2024 (918) nedjelja 5. 5.: 6. Vazmena - 1. u mjesecu MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 6. 5.: misa i krunica u 18,30 sati utorak 7. 5.: Sv. Dujam, patron-zaš

Kommentare


bottom of page