top of page

ŽUPNE OBAVIJESTI 29.1. - 5.2.2023

Updated: Jan 30, 2023

Župni listić Jelsa Br. 6 / 2023 (851)

nedjelja 29. 1.:

4. KROZ GODINU - (roditeljski krizmanika)

MISE: u 10hi u 17h

U Svetoj Nedjelji đakonsko ređenje u 11 sati

 

ponedjeljak 30. 1.:

misa u 8h

 

utorak 31. 1.:

Sv. Ivan don Bosco

misa u 18h

 

srijeda 1. 2.:

misa u 17h


 

četvrtak 2. 2.:

Prikazanje Gospodinovo - SVIJEĆNICA (Kandalora) Dan posvećenog života

MISA s blagoslovom svijeća u 17 sati

 

petak 3. 2.:

Sv. Blaženi Vlaho - PRVI PETAK

mise i blagoslov grla u 9 i u 17 sati


 

subota 4. 2.:

PRVA SUBOTA: molimo za obitelji i duhovna zvanja

misa u 17h

( Vrbanj slavi svog ZaštitnikaSv. Generoza mučenikamisom u 10,30 sati )

 

nedjelja 5. 2.:

5. KROZ GODINU - 1. u mjesecu MISE: u 10h (u Svetištu Gospe od Zdravlja) i u 17h 

ZLATNI - VJENČANI 1973. MARIN DRINKOVIĆ, Ivana i SANJA GRGIČEVIĆ - 10.11. u Vrisniku; JURAJ ŠIMIĆ, Krištofora i ANTICA MARJAN, Ante - 17.11. u Pitvama.


 

ŽUPNI VJERONAUK

Osnovci svi:

na misu u četvrtak i petak u 17 sati


Srednjoškolci

na misu u petak u 9h te na vjeronauk u subotu u 18h

 DVA MAGARCA

U betlehemsku su štalicu stigla dva magarca. Bili su umorni i iscrpljeni. Leđa su im bila izranjena teškim vrećama koje je njihov gospodar mlinar na njih svakodnevno tovario i šibama kojih nije nedostajalo. Od pastira su čuli da je s neba sišao Kralj kraljeva i došli su da ga vide. Promatrali su djetešce, razmišljali, klanjali mu se i molili kao i svi drugi. Na izlazu ih je čekao nemilosrdni mlinar.

Dva magarca pođoše dalje pognute glave s teškim vrećama na leđima.

„Ništa tu ne koristi«, reče jedan. »Molio sam Mesiju ­da mi uzme ovaj teret s leđa

i nije me uslišao.« Ja sam također molio«, reče drugi kaskajući nešto krepkijim

korakom. »Molio sam ga da mi dadne snage.“

Kad ti netko kaže: »Život je težak«, pitaj ga: » U odnosu na što?«

 

Služba riječi

Nedjelje 4. Kroz godinu (29. 1 . 2023)


PRVO ČITANJE

iz Knjige proroka Sefanije (Sef 2,3; 3,12-13)

Tražite Gospodina, svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove! Tražite pravdu, tražite poniznost: vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva Gospodnjega. »Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod, i u imenu Gospodnjem tražit će okrilje ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži; u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pâsti i odmarati se i nitko im neće smetati.

 

PRIPJEV

Blago siromasima duhom; njihovo je kraljevstvo nebesko!

 

DRUGO ČITANJE

Iz Prve poslanice Korinćanima ( 1Kor 1, 26-31 ) Gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. Nego lúde svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje, da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.

 

ALELUJA

Radujte se i kličite; velika je plaća vašana nebesima.

 

EVANĐELJE

po Mateju (Mt 5, 1-12a)

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati: »Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!«

 

Joga me dovela u predvorje pakla

Kada sam imala devetnaest godina, vrlo me zanimala joga. Svoje upoznavanje s njom sam počela od vježbi koje su trebale usavršiti moje tijelo, kasnije sam vježbala također i svoju psihu. Naime to je zahtijevalo puno angažiranje u jogu. Kupovala sam knjige, časopise, čitala sam kako korak po korak doći do "velike sreće" - odnosno do povezanosti sa svemirom. Intenzivno sam vježbala svaki dan, po više sati.


Nakon tri godine znala sam prikupiti energiju u svaku čakru bez većeg truda. Sada bi je trebalo sabrati na jedno centralno mjesto i otvoriti se svemiru.

Obećavano mi je da je to vrh puta joge. Bila sam spremna. Došla je večer kada sam bila sama i nitko mi nije smetao. Željela sam osjetiti tu sreću. Brzo sam uspjela sakupiti cijelu energiju; moje tijelo je bilo jako teško, bez osjeta, kao strano. Osjećala sam kako iz njega izlazim, kako se osjećam lagano, dobro... Moj je cilj bio bliže se povezati s nekom nedefiniranom energijom, koja mije trebala dati obećanu sreću... Ponekad sam osjetila da me nešto počinje upijati - nešto strašno, crno! Nisam se mogla osloboditi, a tako jako sam to željela! Ne znam opisati svoj strah, užas očaja - htjela sam se vratiti u svoje tijelo, a "to" me upijalo sve jače i jače. Pomislila sam da je to vjerojatno pakao i moja misao je otišla do dobroga Boga. U tom istom trenutku sam se vratila u normalno stanje. Do jutra sam ležala paralizirana, oblivena hladnim znojem, bojala sam se vlastitog daha. Imala sam osjećaj da sam na trenutak bila u paklu ili nečemu što na nj podsjeća - usprkos uvjera­vanju svakojakih priručnika da me je trebala snaći obećana sreća.

Kada sam vježbala jogu, moj život je tekao bez poteškoća. Imala sam čak određene sposobnosti, npr. znala sam što će se dogoditi kada završi sa­dašnja životna situacija mojih poznanika, kako će proći nečiji ispit... To me je zabavljalo, ali mi je i davalo osjećaj nadmoći nad drugima, jer sam ja znala mnogo stvari predvidjeti, a oni nisu. Tada nisam razmišljala otkud to imam; bilo mije s time jednostavno ugodno i to mije bilo dovoljno.

Sve se izmijenilo nakon te zapamćene noći. Upravo tada sam definitivno odlučila prekinuti s jogom i ne imati s time ništa zajedničko. Najgore je bilo to što nisam mogla o tome ni s kim razgovarati - bojala sam se sumnje o psihič­koj bolesti ili luckastosti, jer su svi znali što su mi obećavali priručnici joge.

Nikada se više nisam vratila toj praksi, ali u mom životu su se počele, od tog vremena, događati čudne stvari. Osjećala sam kao da me je nešto što mi je do tada dobro služilo, počelo uništavati… (autorica opisuje strašne tegobe duševne i tjelesne od kojih se dugo i vrlo mukotrpno oslobađala uz pomoć Božju po Pričesti i molitvi - osobito zavjetovane krunice, pa makar ju je nekih dana reducirala na samo jednu Zdravomariju!).

Danas nastojim biti blizu Boga, često prisustvujem sv. Misi, Gospodin često posjećuje moje srce i ulijeva u nj svoju ljubav. Iako ne štedi također kri­ževe i trpljenja, ipak me nikada ne ostavlja samu s time. Moja borba sa Zlim mije oduzela još mnogo godina i dalje traje, ali Bog me štiti. Obuzima me samo panični strah, kad vidim koliko se mnogo ljudi bavi gatanjem, tarotom i magijom. Znam što to znači i kakve su posljedice toga. isto tako, zbog toga sam odlučila napisati ovo svjedočanstvo kako bih sve upozorila na djelovanja te vrste.

Majko Božja, zahvaljujem Ti za Tvoju brigu, za to što me nisi ostavi­la, iako je moja obećana krunica bila tako kratka. Bez obzira na moje jadno Zdravo Marijo, Ti mene, Majčice, nisi napustila.

 KRYSIA (Poljska) - MAGIJA - cijela istina, Zagreb 2012.

ĐAKON (grč.diákonos = poslužitelj) osoba je prvog od tri stupnja svećeničkog reda

(2. stupanj je prezbiter - svećenik, 3. biskup).

Prema Novom zavjetu već se u apostolsko doba spominju đakoni koji imaju dužnost dijeliti milostinju.To je bio i sada je najniži red. U Djelima apostolskim spominju se sedmorica muževa koji su se trebali brinuti za milostinju i zbrinjavanje siromašnijih u zajednici: Stjepan, Filip, Prohor, Nikanor, Timon, Parmen i Nikola (Dj 6,5). Ipak, njihova se služba tek kasnije naziva đakonskom, a i znatno se razlikuje od one koju će đakoni obavljati u kasnije doba. U prvim stoljećima kršćanstva đakoni upravljaju materijalnim dobrima Crkve, čuvaju sveto posuđe i sveti knjige, a kasnije se opseg njihovih dužnosti dosta proširuje - tako da oni čitaju evanđelje na misi, uz dozvolu biskupapropovijedaju, dijele pričest, a u nekim slučajevima i krštenje.


U starim crkvenim spisima đakoni su nazvani uhom i okom prezbitera i biskupa, rukama biskupovim, njegovim anđelima i prorocima. Djelokrug njihovog rada uključivao je praćenje ponašanja vjernika, te što se događa u njihovoj sredini, skrb o njihovu ispravljanju, objavljivanje i ispunjavanje svih biskupskih odredbi, te skrb o poslovima biskupije. Takva uloga učinila ih je moćnima, pa je često dolazilo do zlouporabe vlasti, tako da je na Prvom nicejskom saboru bilo potrebno strogo odrediti njihove dužnosti i odnos prema višim redovima. Sabor im je ukinuo izvršnu ulogu, a svaka je crkva imala najviše sedam đakona.

Svaki svećenik prvo postaje đakon pa onda svećenik. U mnogim Crkvama Zapada trajni đakonat je već odavna prihvaćena stvarnost: Crkva zaređuje za đakone i oženjene muškarce koji doživotno ostaju đakoni i ne mogu postati svećenici. Svaki đakon može krstiti, vjenčati, pokopati, propovijedati na misi i nositi pričest bolesnicima. Ne može služiti sv. misu, ispovijedati i podijeliti bolesničko pomazanje,


Naravno, naš novi đakon Ivan ne ostaje u takvom trajnom đakonatu; do koji mjesec bit će zaređen za svećenika (vjerojatno u Hvaru, datum još nije određen).

210 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 9.6. - 16.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 24 / 2024 (923) nedjelja 9. 6.: 10. Kroz godinu mise u 9h i u 19h (u 18,45  Zlatna krunica) ponedjeljak 10. 6.: MISA (s večernjom i Zlatnom krunicom) u 19h utorak 11. 6.: Sv. Ba

ŽUPNE OBAVIJESTI 2.6. - 9.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 23 / 2024 (922) nedjelja 2. 6.: 9. Kroz godinu – 1. u mjesecu mise u 9h (u svetištu Gospe od Zdravlja)  i u u 19h (u 18,30 krunica) ponedjeljak 3. 6.: Sv Karlo Lwanga misa s zla

ŽUPNE OBAVIJESTI 26.5. - 2.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 22 / 2024 (921) nedjelja 26. 5.: SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA MISE u 9 i u 19 sati ( u 18,30h krunica ) ponedjeljak 27. 5.: Gospa Fatimska 18,30h KRUNICA – MISA i DEVETNICA Duh

Comments


bottom of page