top of page

ŽUPNE OBAVIJESTI 24.4. –1.5.2022.

Župni listić Jelsa Br. 16 / 2022 (811)


VAŽNA NAPOMENA: MISE U GOSPE ubuduće će se svake prve nedjelje u mjesecu župska misa u 9 sati slaviti u svetištu Gospe od Zdravlja, a ako se tome nešto ispriječi, pomaknut će se na sljedeću nedj.
nedelja 24. 4.:

2 .VAZMENA ( Mali Uskrs )

mise u 10h i u 18,30h

u 18hsastanak roditelja prvopričesnika


 

ponedeljak 25 4.:

Sv. Marko, evanđelist

misa u 18,30h

 

utorak 26. 4.:

misa u 18,30h

 

srijeda 27. 4.:

Bl. Ozana Kotorska

misa u 18,30h

 

četvrtak 28. 4.:

misa u 18,30h

 

petak 29. 4.:

Sv. Petar Veronski (Zavala)

misa u 18,30h

 

subota 30. 4.:

u 8h misa

 

nedelja 1. 5.:

3 .VAZMENA - 1.u mjesecu

MISE u 9h u Gospe od Zdravlja

misa u 19k u župnoj crkvi 


KRIŽONOŠE NA OTOKU HVARU 2022.

JELSA - Toni Gamulin;

PITVE - Juraj Petrovac VRISNIK - Lukas Schober

SVIRČE - Rado Carić VRBANJ - Antonio Škarpa

VRBOSKA - Damjan Beritić BOGOMOLJE - Josip Rudan

GDINJ - Ivo Visković ZASTRAŽIŠĆE - Vedran Jerković POLJICA - Petar Božiković SVETA NEDJELJA - Darko Matijević

DOL - Mihael Stančić


 

HODOČAŠĆE KRIŽONOŠA U EL SHATT O 80. OBLJETNICI ?


Nedavno, o Uskrsu, na Facebooku je Pavlimir Miro Derado iz Supetra objavio vrlo zanimljivi prijedlog: da se dogodine, u 80. obljetnici povijesnog hoda za Križem u izbjegličkom logoru El Shatt u Egiptu, upriliči baš na tom mjestu i „u tu istu noć“ procesija Za Križen u koju bi se uključili svi bivši i aktualni (dakle i budući) križonoše, ne samo s otoka Hvara nego i iz cijele Dalmacije, odakle je bilo na tisuće izbjeglica u El Shattu, a koji su također sudjelovali u toj famoznoj procesiji. Uvijek agilni prijatelj Miro me na kraju tog napisa i apostrofirao s pitanjem: „Što o ovome mislite, don Stanko?“ Sa zadovoljstvom san mu odgovorio da je ideja izvrsna, ali da ne treba inzistirati da se to ostvari baš baš na „tu istu noć“, a tek naknadno sam se „spazio“ da 80. obljetnica nije dogodine, nego 2024; dovoljno vremena da se to dobro organizira.


KRIŽONOŠE U EL SHATTU 1944. JELSA: Kruno Peronja, Jurja PITVE: Mirko Antičević, Mate VRISNIK: Dinko Gurdulić, Ante SVIRČE: Stipe Franetović, Ante VRBANJ: Nikola Vidošević, Nikole

VRBOSKA: Toni Đuka, Ante


 

PRVO ČITANJE:

Čitanje Djela apostolskih

Po rukama se apostolskim događala mnoga znamenja i čudesa u narodu. Svi su se jednodušno okupljali u trijemu Salomonovu. Nitko se drugi nije usuđivao pridružiti im se, ali ih je narod veličao. I sve se više povećavalo mnoštvo muževa i žena što vjerovahu Gospodinu tako da su na trgove iznosili bolesnike i postavljali ih na ležaljkama i posteljama ne bi li, kad Petar bude prolazio, bar sjena njegova osjenila kojega od njih. A slijegalo bi se i mnoštvo iz gradova oko Jeruzalema: donosili bi bolesnike i opsjednute od nečistih duhova, i svi bi ozdravljali.


 

PRIPJEV:

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!


 

DRUGO ČITANJE:

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, brat vaš i suzajedničar u nevolji, kraljevstvu i postojanosti, u Isusu: bijah na otoku zvanu Patmos radi riječi Božje i svjedočanstva Isusova. Zanijeh se u duhu u dan Gospodnji i začuh iza sebe jak glas, kao glas trublje. Govoraše: »Što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama.« Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svijećnjaka, a posred svijećnjaka netko kao Sin Čovječji, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom. Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. A on stavi na me desnicu govoreći: »Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji, i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam ključe smrti, i podzemlja. Napiši dakle što si vidio: ono što jest i što se ima dogoditi poslije.«


 

ALELUJA:

Jer si me vidio, Toma, povjerovao si, govori Gospodin: blaženi koji ne vidješe, a vjeruju.


 

EVANĐELJE:

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu (Iv 20, 19-31)

Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.«

I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!« Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.


 

PRENOSIMO IZ KANE (br. 4/22.) dio članka Tatjane Kren Proročanske riječi rimskog filozofa Seneke:


Da se zvijezde, umjesto što sjaju uvijek nad našim glavama, mogu vidjeti samo s jedne točke zemaljske kugle, ljudi ne bi prestali u hrpama onamo putovati da motre nebo i da se dive čudesima neba. (Seneka)

Što se zvjezdanog neba tiče, sve je bilo dobro dok se nije pojavila električna rasvjeta prvo stidljivo, potom sve sjajnije i sjajnije, a u razdoblju u kojem živimo počela nam je drastično otimati zvjezdano nebo... Iz Zagreba se već odavno ne može vidjeti Mliječna staza koja je tisućljećima fascinirala ljudski rod. Nasreću, još ima mjesta u Hrvatskoj gdje se ta prekrasna nebeska pojava može vidjeti. No svjetlosno onečišćenje koje je sve snažnije prisutno ugrožava i nebo nad Hrvatskom. Stoga je nužno nešto učiniti… Profesionalni astronomi i astronomi amateri diljem svijeta upozoravaju na tu sve veću opasnost koja nije dobra za ljude, a za životinje i biljke itekako je opasna. Takvom je rasvje­tom poremećen prirodni tijek zbivanja…

Konačno je 2007. u deklaraciji UNESCO-a, Međunarodne astronomske unije i Svjetske turističke organizacije donesena deklaracija koja jasno ističe: »Nebo koje nije onečišćeno dopušta doživljaj i kontemplaciju nebe­skog svoda i trebalo bi ga smatrati neo­tuđivim pravom čovječanstva jednakim drugim sociokulturnim pravima i pravu na čisti okoliš«. Naravno, borbe s nezna­njem i nerazumijevanjem i dalje traju di­ljem globusa, pa tako i u našoj Hrvatskoj. Hrvatski amateri astronomi okupljeni u Hrvatskom savezu astronomskih društa­va, čiji je predsjednik fizičar prof. dr. sc. Željko Andreić, a glavni tajnik mag. teol. Dorian Božičević, godinama su bili vrlo uporni i usprkos otporu pojedinaca dije­lom uspjeli osvijetliti istinu o gubljenju noćnoga zvjezdanog neba i nad Hrvatskom. Postalo je razvidno da dobiti bit mogu samo tamo gdje stanovnici i vi; shvate opasnost, a također i prednosti tamnog neba koji u današnjoj situaciji može biti i turistička atrakcija, kao što je Seneka predvidio. Stoga je Jelsa na otoku Hvaru prvi slučaj dobrovoljnoga službenog preuzimanja brige za svoj okoliš, a tu je uključeno i smanjenje svjetlosnih onečišćenja i očuvanje prirodnoga zvjezdanog neba. Memorandum o suradnji na tom planu potpisali su uz Jelsu i Sućuraj gradovi Stari Grad i Hvar te Bol na Braču. Prihvatili su i suradnju i savjetovanje s Hrvatskim astronomskim savezom. Time je Jelsa stekla uvjete da prva iz Hrvatske dobije titulu Međunarodne zajednice tamnog neba i Međunarodne organizacije za zaštitu noćnog neba. Nadajmo s da će ovaj hvalevrijedan potez nekoliko dalmatinskih otočkih općina i gradova biti poticaj i ostalima koji još ne shvaćaju i tvrdokorno se opiru promijeniti svoje stajalište i prihvatiti slične dogovore koji bi Hrvatskoj vratili tamno nebo ko­jim smo uvijek bili ponosni.

Potpisiva­nju gornjeg Memoranduma nazočila je i direktorica jelšanske Turističke zajed­nice Marija Marjan koja je pokrenula po­stupak za proglašenje Općine Jelsa Me­đunarodnom zajednicom tamnog neba. Hrvatski astronomski savez u prosincu 2021. predao je dokumentaciju za kandi­daturu Općine Jelsa Međunarodnoj orga­nizaciji za zaštitu noćnog neba (IDA) te je ona i prihvaćena u ožujku ove godine. Nakon ispunjavanja dodatnih uvjeta koje je tražila IDA, Općina Jelsa stekla je titu­lu Međunarodne zajednice tamnog neba.

Seneka nas i za takve napore može inspi­rirati svojom izrekom: Nije da se ne usu­đujemo zato što su stvari teške, već su stvari teške zato što se ne usuđujemo.


 


LJUBIM GA NAJVIŠE KAD GA ODBACUJU I PORIČU


Ljubim ga najviše kad ga odbacuju i oporiču.

Ljubav ga moja ne uzdiže niti ga brani.

U njoj se stapaju značenja koja ga krase.

Ona pripadaju svakome koga istina hrani.

Ljubim ga najviše zato što njegova ljubav izjednačuje sve ljude.

Očinski ih grli kao svoju djecu.

Njegova je muka pod trnovom krunom ovladala i mojim umom.

Njegova je smrt posijala život vječni i ubojici i svecu.

Suzama sam mu noge oprala, kosom osušila.

Umro je i uskrsnuo za bratstvo živih

i povratak mrtvih živima na Zemlji.

U njegovom sam se stadu s tim mislima hranila,

mirisima smirne i mirte svoj um sam čistila,

njegovu besmrtnost i mir, čistoću i ljepotu sam slavila.

On je otkupitelj grijeha s kojim sam mu noge prala.

Njegov sam šafran s kojim sam laži o njemu zaustavljala.

U njegovom sam stadu njegova šaronska ruža.

Njegov sam nard koji mi njegovu poniznost, hrabrost i božanstvo pruža.

U vječnosti i pobjedi njega uz Oca i na nebesima lovor čuva.

Ljubim ga kad pretvara vodu u vino.

Ljubim ga kad bez mača ratuje s neprijateljima.

Ljubim ga kad vraća iz smrti umrle, spašava izgubljene i one bez nade.

Ljubim ga kad kao pastir korakom kralja nad kraljevima

sa svojim stadom prolazi kroz svoje vinograde.

Ljubim ga kad svoje protivnike časti plodovima

koje je zasijao svojim učenjima.

Ljubim ga kad svoju ljubav širi i na nevjernike.

Kad ih prima u svoje stado kao braću i svoje učenike.


238 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 26.5. - 2.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 22 / 2024 (921) nedjelja 26. 5.: SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA MISE u 9 i u 19 sati ( u 18,30h krunica ) ponedjeljak 27. 5.: Gospa Fatimska 18,30h KRUNICA – MISA i DEVETNICA Duh

ŽUPNE OBAVIJESTI 12.5. - 19.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 20 / 2024 (919) PRVOPRIČESNICI Jelsa 2024 nedjelja 12. 5.: SLAVLJE PRVE PRIČESTI 7. Vazmena MAJČIN DAN – Sv. Leopold Mandić MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 13.

ŽUPNE OBAVIJESTI 5.5. - 12.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 19 / 2024 (918) nedjelja 5. 5.: 6. Vazmena - 1. u mjesecu MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 6. 5.: misa i krunica u 18,30 sati utorak 7. 5.: Sv. Dujam, patron-zaš

Comments


bottom of page