top of page

ŽUPNE OBAVIJESTI 24.12.- 31.12.2023

Updated: Dec 24, 2023

Župski listić Jelsa Br. 53 / 2023 (898)


Na kraju ove obavijesti pod “Comments” možete ostaviti vaše čestitke ili komentar
 


nedjelja 24. 12.:

BADNJAK / 4. NEDELJA DOŠAŠĆA

misa u 9h i u 11h   

„POLNOĆKA“ sa Službom čitanja u 21h *****************************************


ponedjeljak 25. 12.:

BOŽIĆ

MISE 10h i u 17h
******************************************


utorak 26. 12.:


Sv. Stjepan

MISE 10h i u 17h


*******************************************


srijeda 27. 12.:


Sv. Ivan

MISE 9h i u 17h


*******************************************


četvrtak 28. 12.:

 

Nevina Dječica

MISA u 9h


******************************************


petak 29. 12.:


MISA u 17h


*****************************************


subota 30. 12.: 


MISA u 17h


*****************************************


nedjelja 31. 1.:

BLAGOSLOV OBITELJI 

MISE 10h i 17h


*****************************************


BLAGOSLOV OBITELJI  - ćemo i opet imati „online“ - zajednički u crkvi:

·         u nedjelju 31. prosinca – Sv. Obitelj

·         u subotu 6. siječnja - Bogojavljenje (Sv. Tri Kralja);

·         u nedjelju 7. siječnja – Krštenje Gospodinovo

·         (u svim ovim terminima na obje mise - jutarnjoj i večernjoj)


Izaberite u kovertu s blagoslovnim sadržajima: blagoslovljena (lurdska) voda, tamjan, naljepnica, kalendari,  koji ćete od gornjih termina doći po molitveni blagoslov u crkvu te preuzeti „paket“ – brošure…

 

Svoje priloge za Crkvu možete uručiti tada ili naknadno bilo kada. Napominjem: ako netko želi blagoslov „po starinsku“ – tj. hoće na klasični način primiti  svećenika u svome domu, može to dogovori ti sa župnikom u crkvi ili u župnom uredu, ili telefonom (broj imate u svakom listiću).


 

BOŽIĆNI KONCERT:  

19. 1. uoči Sv. Fabijana  i Sebastijana


 

Mir i blagoslov!

Blagoslovi, Gospodine, Bože svemogući, ovu obitelj i njezin dom, da bude u njemu zdrav­lje i mir i svaka

krepost: ljubav, dobrota, blagost, poniznost, vršenje volje Božje i zahvaljiva­nje Bogu… i neka ovaj

blagoslov ostane na ovoj kući i na njezinim stanovnicima.  

Po Kristu Gospodinu našemu!

Svima čestit i blagoslovljen Božić 


- Don Stanko -


 

Služba riječi

Nedjelja 24.12.

BADNJAK


PRVO ČITANJE

Čitanje Druge knjige o Samuelu

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me blagovjesnikom biti siromasima, iscijeliti srca slomljena; zarobljenicima proglasiti slobodu, sužnjima oslobođenje; proglasiti godinu milosti Gospodnje. Radujem se u Gospodinu, radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu me plaštem pravednosti, kao ženik kad sebi vijenac stavi i nevjesta kad se uresi nakitom. Jer kao što zemlja tjera svoje klice, kao što vrt niknuti daje sjemenju, tako će Gospodin Bog učiniti da iznikne pravda i hvala pred svim narodima.


 

PRIPJEV

Ps 89, 2-5.27.29


O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka.


O ljubavi Gospodnjo


j pjevat ću dovijeka,

od pokoljenja do pokoljenja

usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.

Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«

U nebu utemelji vjernost svoju.


»Savez sklopih s izabranikom svojim,

zakleh se Davidu, sluzi svome:

tvoje potomstvo održat ću dovijeka,

za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje.«


On će me zvati: Oče moj!

Bože moj i hridi spasa mojega.

Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju

i savez svoj vjeran.


 

DRUGO ČITANJE

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Rim 16, 25-27

Braćo: Onomu koji vas može učvrstiti – po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju otajstva prešućenog drevnim vremenima, a sada očitovanog i po proročkim pismima odredbom vječnoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru – jedinomu mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke!

Amen. 

EVANĐELJE

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Lk 1, 26-38

U ono vrijeme: Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!« Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.


 

Riječ tijelom postade i nastani se među nama…

i svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega!


Sveto Tvoje rođenje - svima bilo na spasenje!

 

Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva!

Neka vas Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka vam bude!

Neka pogled svoj Gospodin svrati na vas i  mir vam donese!" (Br 6,26)


BOŽIĆNO BOGOSLUŽJE

Iz prvog čitanja ( Izaije )

Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, oglašuje sreću, navješćuje spasenje govoreći Sionu: »Bog tvoj kraljuje!«


Iz drugog čitanja ( Poslanica Hebrejima )

Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove. 


Iz Evanđelja ( Ivanovog )  

Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja…


slika

Snimio (s Gospinog Račića) Božo Gamulin 28.11.2023.

Božić je blagdan radosti,


 

Božićna poruka hvarskog biskupa Ranka VidovićaOj, pastiri, čudo novo niste nigdar vidjeli ovo:

U jaslicam prostim rodio se Bog

koji s neba siđe radi puka svog.


Ljubav Božja prevelika primi pravu put čovjeka:

S neba siđe dolje radi grešnika,

rodi se u štali radi čovjeka
Draga braćo i sestre u Kristu!

Ova božićna pjesma, kao i većina pjesama koje pripadaju tom liturgijskom vremenu, veliča ljubav Božju koja nam se očitovala u otajstvu Božića. Doista, Božić je najkonkretniji i najuzvišeniji izraz Božje ljubavi. „Ta on ni svojega Sina nije poštedio“, reče sv. Pavao, „nego ga je za sve nas predao!“ (Rim 8, 32) Bog se zauzeo za čovjeka, stao na našu stranu, u našu obranu. I s pravom se sv. Pavao pita: Tko bi nas onda mogao optužiti i zbog čega, tko bi nas mogao ili što bi nas moglo rastaviti od ljubavi Božje? (Rim 8, 33-35)I s uvjerenjem odgovara: „Ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našemu“ (Rim 8,38-39). Istina, braćo i sestre, nitko i ništa nas ne može rastaviti od ljubavi Božje, jer ljubav Božja je apsolutna, potpuna i trajna. Ona je izraz njegove najveće moći. Jednom očitovana i darovana ostaje za svagda.


Kad je u pitanju ljubav, svjesni smo, braćo i sestre, da inicijativa pripada isključivo Bogu, našemu nebeskom Ocu. Bog je prvi ljubio čovjeka da bi čovjek mogao ljubiti Boga. Ali ne samo Boga nego i čovjeka, svakog čovjeka bez razlike. Ove dvije zapovijedi ljubavi, prema Bogu i prema čovjeku, Isus drži jednakima. One su sudbinski povezane. Ne može biti jedne bez druge niti jedna može opstati bez druge.Uvijek je bila velika obmana misliti da možemo ljubiti Boga, a ne ljubiti bližnjega. Proroci nas podsjećaju da to apsolutno nije moguće. Bog nije podnosio pobožnost koja mu se iskazivala, a koja bi potom zatvarala oči pred najpotrebnijima; nije dopustio da ga se ljubi i ujedno ide putem nepravde i bezakonja. Zapravo, naša ljubav prema čovjeku plod je Božje ljubavi, one ljubavi kojom smo ljubljeni. Ako mu se u potpunosti predamo i dopustimo da nas ljubi, i sami ćemo biti sposobni odgovoriti na njegovu ljubav ljubeći svoje bližnje kao što je on ljubio nas (usp. Iv 13,34).


U svojoj homiliji na misi u povodu prve sjednice 16. Redovite opće skupštine Biskupske sinode u bazilici svetog Petra u nedjelju 29. listopada 2023., papa Franjo upozorio je sve nazočne kako je na kraju dosadašnjega zajedničkog hoda – sinodalnog hoda potrebno još jednom podsjetiti na „načelo i temelj od kojega sve počinje uvijek iznova: ljubiti Boga cijelim svojim žićem i ljubiti bližnjega kao sebe samoga“. To je srž svega, naglasio je Papa. A da bismo tu istinu, taj „polet ljubavi“ pretočili u djelo, Papa predlaže „dva glagola, dva pokreta, srca: klanjati se i služiti“.


Božić u svojoj biti i jest svetkovina ljubavi koja poziva na klanjanje i potiče na služenje. Taj su poziv u Svetoj božićnoj noći čuli i na nj na savršen način odgovorili anđeli i pastiri, i na poseban način tri kralja. Pokloniti se i izručiti darove: zlato, tamjan i smirnu, koji su simbol kraljevskog dostojanstva i moći, uključuje poklon sebe samoga sa svim onim što čovjek jest i što mu pripada. Pokloniti se znači odreći se sebe i staviti se na raspolaganje Bogu. A odreći se sebe, poučava nas papa Franjo, znači odreći se „svjetovnih idolopoklonstava koja često izlaze iz osobne taštine, kao što su žudnja za uspjehom, samopotvrđivanje pod svaku cijenu, pohlepa za novcem i zamamnost karijerizma“. Isto tako Papa upozorava na „idolopoklonstvo prerušeno u duhovnost“ u kojoj dolaze do izražaja naše religiozne ideje, naša pastoralna umješnost, te upozorava na opasnost „da sebe stavimo u središte umjesto njega“, i poziva: „Vratimo se klanjanju. Neka ono bude središnja os“ svih udova Crkve.


Papa na poseban način poziva pastire Crkve i Bogu posvećene osobe da svaki dan izdvoje određeno vrijeme za druženje s Isusom pred svetohraništem. Isto tako potiče da se klanjanje pred Presvetim prakticira u svakoj biskupiji, u svakoj župi i u svakoj vjerničkoj zajednici. To je zapravo jedini pravi put kako se osloboditi sebe i prepustiti se Isusu. Samo zagledani u njega i posluhom otvoreni njegovoj Riječi pročistit ćemo se, preobraziti i biti zahvaćeni vatrom njegove ljubavi koja nas čini sposobnima napraviti iskorak prema bližnjima i služiti im jer i Krist nije došao da bude služen, neko da služi (usp. Mk 10,45). A to je zapravo temeljni razlog njegova utjelovljenja i rođenja. To je najdublji smisao Božića, jer svi smo mi udovi mističnog Tijela Kristova – Crkve, a Krist je glava koja čini sve u svima. Pozvani smo biti aktivni sudionici te milosne cirkulacije, biti sposobni primati i u isto vrijeme darivati, biti ljubljeni i ljubiti ili, kako divno reče papa Franjo: klanjati se i služiti. Na taj način, braćo i sestre, Božić postaje naše svakodnevlje, stvarnost našeg života i naših odnosa, a ljubav Božja znak prepoznavanja.


S ovim mislima, braćo i sestre, svima od srca želim sretan Božić i blagoslovljenu novu 2024. godinu.


✠ Ranko Vidović

hvarski biskup


 

 

Božić je blagdan radosti,

ali za kršćanina i  dan velikih zadataka:POČNIMO OD POZIVA NA MEDITACIJU

O DRUGOM KRISTOVOM DOLASKU

U POSLJEDNJI DAN – MOJ I SVIJETA


Što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće. Ondje te neće pitati, da li si bio kršten, jesi li nosio reverendu ili redovnički habit, pulover s visokim ovratnikom ili kravatu, da li su te zvali majstore ili doktore, da li si imao ključeve grada ili stana. Ondje će te pita­ti — jesi li bio čovjek.  

(Mt 25,40)

 

U onaj čas. Od tebe će preostati pokoji par razgaženih cipela, koje iznošeno odijelo, poneki račun, bilješke koje nitko neće htjeti čitati. Pogledavši sve to netko će reći: »Pa od ovoga je malo što ostalo!« A kad budeš gledao takve iste trošne »ostatke« nekog svog poznanika, znat ćeš da to nije sve: odsada on stoji pred Bogom sa svim onim što je sabrao iz dana u dan, kroz cijeli život.               

(Iv 12,23)

          

Neću vas ostaviti siročad. Često mi do­laze na san moji najbliži: majka, otac, brat. Jednom su žalosni, drugi put veseli. Nešto go­vore. Probudim se — i još uvijek čujem nji­hov glas. Koji put me to smiruje, drugi put me hvata jeza.


Naši su nam rođaci blizu. Puno bliže nego što je nekoć bila njihova prisutnost. Sad više nisu ovdje ili ondje, sad su uvijek s nama.

    

Neka se ne uznemiruje srce vaše. Isprav­ljaš drveni križ koji se naherio na grobu; obrezuješ grmlje i poravnavaš zemlju. Dogodine, kad se zemlja slegne, trebat će staviti spomenik. Zasad dostaju dva stručka krizantema .. .


A onda ti ruke padaju. Čemu sve to? Hoće li to pokojniku biti kao neka ograda, koja zatvara

njegov životni krug? — Poznavao si ga. Sjećaš se njegovih riječi, njegovih razmišljanja, po­gleda i planova. Nenadano je banula smrt i sve razorila .. Šetaš grobljem. S koraka na korak zapaziš ime koje ti je poznato. Roje ti se misli o ljudi­ma koji odoše. Mladi, stari . . .    

(Iv 14,1)


Javljam vam veliku radost. Da li je tebi zaista dojavljena velika radost? Raduje li te što si Isusu povjerovao, što si kršćanin? Sma­traš li vjeru dragocjenim darom? Da li je ona za te poput otkrivena blaga, poput dragocjena bisera? Da li si sretan?                                              

(Lk 2,10)

 

ŽUPA UZNESENJA MARIJINA,

21465 JELSA 671

MB 1247948;

IBAN: HR042340009-1100140304

Tel/fax: 021/761-839; Internet: www.zupajelsa.com

Župnik: don Stanko Jerčić:091/895-6751


575 views5 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 21.7. - 28.7.2024

Župni listić Jelsa Br. 30 / 2024 (929) nedjelja 21. 7.: 16. Kroz godinu - Presv. Sakramenta misa u 7h, 9h i u 20h ponedjeljak 22. 7.: Sv. Marija Magdalena ( Zaštitnica Svirača ) misa u 20h utorak 23.

ŽUPNE OBAVIJESTI 7.7. - 14.7.2024

Župni listić Jelsa Br. 28 / 2024 (927) nedjelja 7. 7.: 14. Kroz godinu - 1. u mjesecu misa u 7h, 9h i u 20h (u 19,30 krunica) ponedjeljak 8. 7.: misa u 20h utorak 9. 7.: Bl Marija od Propetoga Isusa P

ŽUPNE OBAVIJESTI 30.6. - 7.7.2024

Župni listić Jelsa Br. 27 / 2024 (926) nedjelja 30. 6.: 13. Kroz godinu misa u 9h i u 19h ponedjeljak 1. 7.: misa u 19h utorak 2. 7.: – po starom kalendaru – GOSPA MIRAŠKA – Pohođenje BDM  slavi se u

5 Kommentare


Gast
25. Dez. 2023

Blagoslovljen Božič želimo tudi iz Slovenije.

Sabina

Gefällt mir

Gast
24. Dez. 2023

Neka Božićna zvijezda zasja u tvom srcu i ispuni ti sve želje, nade i snove, a osmijeh malog Isusa neka te prati i vodi cijelog života.

Sretan Božić!

Ivana

Gefällt mir

Gast
24. Dez. 2023

Svim mojim dragim župljanima, posebice župniku don Stanku, od srca želim mirom i ljubavlju blagoslovljen Božić i godinu što nam dolazi. Sestra M.Blaga

Gefällt mir

Gast
22. Dez. 2023

Merry christmas and a happy new year

Karin and Thomas / Düssburg

Gefällt mir

Gast
22. Dez. 2023

Setan i blagoslovljen Božić, zdravlja, sreće i zadovoljstva u Novoj godini!

pozdrav iz Zagreba

Tomislav

Gefällt mir
bottom of page