top of page

ŽUPNE OBAVIJESTI 22.1. - 29.1.2023

Župni listić Jelsa Br. 5 / 2023 (850)

ISPRAVAK, ISPRIKA, NADOPUNA: U STATISTICI 2022. - izostavljeni: Prvopričesnik (8. svibnja): PROŠPER TABAK. Luke; Kršten: STIPE DINKO DRAGIČEVIĆ, Marina i Karmen - 1.5. u Zastražišću


 

nedjelja 22. 1.:

3. KROZ GODINU

MISE: u 10hi u 17h

 

ponedjeljak 23. 1.:

misa u 17h

 

utorak 24. 1.:

Sv. Franjo Saleški, biskup i crkveni naučitelj

misa u 17h

 

srijeda 25. 1.:

Obraćenje sv. Pavla apostol

završetak Molitvene osmine za jedinstvo

misa u 17h


 

četvrtak 26 1.:

Sv. Timotej i Tit, biskupi

misa u 17h

 

petak 27. 1.:

misa u 17h


 

subota 28. 1.:

Sv. Toma Akvinski - cr. naučitelj

misa u 17h

 

nedjelja 29. 1.:

4. KROZ GODINU

MISE: u 10hi u 17h

U Svetoj Nedjelji đakonsko ređenje Ivana Brstila

 

ŽUPNI VJERONAUK

Osnovci

ponedjeljak ( 23.1 ):

1. razred u 9h

2. r. u 9,45h

4. r. u 10,30h; utorak ( 24.1. ):

3. razred (prvopričesnici) u 9h

5., 6., 7. i 8. razred u 10h;


Srednjoškolci

1. i 2.razred u subotu u 18h

 Dva su se mala prijatelja klizala na zaleđenom jezeru. Bio je oblačan i hladan dan. Led je iznenada popustio i jedan od njih je propao u vodu. Voda nije bila duboka, ali led se počeo stezati. Drugi dječak je otrčao na obalu, dohvatio kamen i pojurio do unesrećenoga. Svom je snagom razbijao led, i uhvativši prijatelja za ruku, izvukao ga iz vode. Kad su stigli vatrogasci začuđeno su pitali: – Kako si uspio samo kamenom i svojim slabim rukama razbiti toliki led? Dječak nije znao odgovoriti. Jedan starac polako reče: – Ja znam kako je uspio! – Nije bilo nikoga da mu kaže da je to nemoguće.

-Bruno Ferrero-

U nama postoji golema snaga samo mi to često zaboravljamo.


 

Kuca Muji netko na vrata, on otvori, kad ono - Smrt: ‘Došla sam vam uzeti dušu!’ Mujo dovikuje: ‘Fato, dušo, došao neki čovjek u crnom po tebe.’

Otac kaže sinu nakon roditeljskog sastanka: „Dobro je da barem Vjeronauk imaš pozitivno, jer samo ti Bog može pomoći!“

Pita profesor povijesti Ivicu: ‘Što je bilo nakon Napoleonove smrti?’ ‘Sprovod, profesore.’

Umre muž. Nakon nekoliko mjeseci umre i žena i dolazi u raj. Čim je ugledala muža, potrči k njemu: – Ljubavi, opet smo zajedno! – A, ne! Jasno je bilo rečeno: “Dok vas smrt ne rastavi”!

Je li praznovjerje vjerovati da crna mačka donosi nesreću? – Nije - ako si miš!


 

Služba riječi

Nedjelje 3. Kroz godinu (22. 1 . 2023)


PRVO ČITANJE

iz Knjige proroka Izaije (Iz 8, 23b-9,3)

U prvo vrijeme obescijeni zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu, al’ u vrijeme posljednje on će proslaviti put uz more, s one strane Jordana – Galileju pogansku. Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer teški jaram njegov, batinu plećâ njegovih, šibu njegova goniča slomio si ko u dan midjanski.

 

PRIPJEV

Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

 

DRUGO ČITANJE

Početak Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (1Kor 1, 10-13.17)

Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja. Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa. Mislim to što svaki od vas govori: »Ja sam Pavlov«, »A ja Apolonov«, »A ja Kefin«, »A ja Kristov«. Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni? Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.

 

ALELUJA

Isus je propovijedao evanđelje o Kraljevstvu, i liječio svaku bolest u narodu.

 

EVANĐELJE

po Mateju (Mt 4, 12-23)

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska –narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.« Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim. I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom.I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja – opsjednute, mjesečare, uzete – i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

 

ZABRANJUJE LI CRKVA BAVLJENJE JOGOM?

Katolik sam, praktični vjernik. Supruga i ja redovito smo na duhovnim obnovama. Tamo (i ne samo tamo) često se govori i o tome kako se treba odreći raznih stvari koje su doista nespojive odnosno protivne kršćanstvu. Dakako. Ali, među tim su stvarima redovito i joga, bioenergija i hipnoza. Svaki put me to iznova zbunjuje budući da postoje i »drugačije informacije«. Osobno

se trudim da ono u što vjerujem i dobro poznajem. Imam i neku formalnu (minimalnu) teološku naobrazbu, osim Svetoga pisma mnogo i čitam. Pročitao sam tako i više članaka o temi joga i kršćanstvo gdje više uglednih teologa govori da je to nespojivo s kršćanstvom. Na jednom predavanju prije pet-šest godina predavačica (inače sestra s doktoratom iz teologije) na moje izravno pitanje odgovorila je da Vatikan vjernicima u načelu ne zabranjuje bavljenje jogom! Naravno, s onim »ali«. Budući da mi se to čini važno pitanje (joga se rabi i u medicinske svrhe) i da ste dobar poznavalac raznolike problematike, zanima me je li istina da Vatikan službeno vjernicima ne zabranjuje bavljenje jogom.

Čitatelj


Uvodno bismo mogli reći da nije uvijek točno da je dopušteno sve ono što nije zabranjeno. Pri tome se možemo osloniti na riječi svetoga Pavla iz Prve poslanice Korinćanima koje sigurno dobro poznajete, premda ih on rabi u kontekstu bludnosti: »’Sve mi je dopušteno!’ Ali – sve ne koristi. ‘Sve mi je dopušteno!’ Ali – neću da mnome išta vlada. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!« (1 Kor 6, 12. 19-20).


Samo tjelovježba ili samo »vježbu duha«?

Slično možemo reći i za jogu koja sigurno nije spojiva s kršćanstvom, ako bismo ju kao vjernici doživljavali kao »nadopunu« svojemu duhovnomu kršćanskomu životu ili našoj kršćanskoj vjerničkoj praksi. Ima vjernika koji ju prihvaćaju olako, tek kao tjelovježbu ili »vježbu duha«, a da pri tome – na žalost – nisu dobro upoznati ni sa svojom kršćanskom vjerom, a ni s onim što im neka druga vjernička praksa ili životni stil donose i na koji način mogu biti pogubni za njihov vjerski život.


»Doista treba razlikovati »jogu u Indiji od amerikanizirane joge koja se prodaje na Zapadu kao fitness za dušu, fast-food religija ekspresnog prosvjetljenja, oslobađanje od stresa i postizanje nutarnjeg mira«.

Na to upozorava jedan od ponajboljih poznavatelja joge, ali i općenito svih strujanja New agea i njemu sličnih suvremenih »religijskih pokreta« (koji s religijom, pa čak i sektaštvom, ponekad i nemaju dodirnih točaka) dr. fra Josip Blažević, koji je među ostalim napisao »New age i kršćanstvo – enciklopedijski priručnik«. Donosimo u sažetku dio njegova razmišljanja iz intervjua što ga je iz jednoga našega dnevnoga lista (da sada ne reklamiramo) prenijela internetska stranica bogoslova Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja pod naslovom »O new ageu, reinkarnaciji, jogi, reikiju, astrologiji… s katoličkog stajališta«.


U Indiji ne postoji medicinska joga

Prema riječima dr. Blaževića, New age se predstavlja kao alternativa kršćanstvu, ali ne samo njemu, nego se nameće kao alternativa svim »institucionalnim« ili »organiziranim« religijama te promiče »duhovnost lišenu religija«. »Anemičnu duhovnost, bezličnu, sentimentalnu. Duhovnost u službi zadovoljenja ljudskih potreba, egolatrije, duhovnost po mjeri kulture zdravizma, sedativnu, antistresnu, koja s pojmom istine, moralnih zasada i kršćanske objave nema ništa zajedničko. Istinu trivijalizira, religije relativizira, moral privatizira. Uklanja granice između stvorenja i Stvoritelja, čovjeka i Boga. New age promiče biocentričku paradigmu prema kojoj kruna stvaranja više ne bi bio čovjek, stvoren na sliku Božju, što je okosnica judeokršćanskog nauka i zapadne civilizacije, nego život kao takav. I tu je ključno razmimoilaženje između kršćanstva i new agea.«

Govoreći o jogi, ističe da »jogi imamo zahvaliti što je među kršćanima porastao broj onih koji vjeruju u reinkarnaciju«. »Crkva dobro poznaje soteriološku narav joge te se bori protiv njezine profanizacije i komercijalizacije na Zapadu«, te upozorava i na to da doista treba razlikovati »jogu u Indiji od amerikanizirane joge koja se prodaje na Zapadu kao fitness za dušu, fast-food religija ekspresnog prosvjetljenja, oslobađanje od stresa i postizanje nutarnjeg mira«. »Sve učestalije se predstavlja i kao gimnastika za fizičko zdravlje«, a to je moguće jer zapadnjaci jogu slabo poznaju. Joga se u Indiji ne vježba jedan vikend, ni mjesec dana, ni u svrhu postizanja zdravlja. Nju se naporno vježba cijeli život, štoviše, prema nauku o reinkarnaciji, i više života, kako bi se postiglo oslobođenje, „mokšu«, pa u tom smislu u Indiji ne postoji zdravstvena ili medicinska joga.


Osloboditi se sentimentalne nomadske duhovnosti

»Joga za postizanje zdravlja postoji jedino na Zapadu, kojim je ovladala kultura zdravizma«, a na Zapadu je »desakralizirana, profanizirana, posvjetovnjačena«. »Izokrenuto je njezino istinsko značenje koje ima u Indiji«, kaže dr. Blažević i upozorava: »Što jednima može koristiti, drugima može naškoditi. I to upozorenje se ne bi smjelo olako zapostaviti.« Zato on kao svećenik svim vjernicima prenosi razmišljanje H. Madingera koji piše: »Tko danas kao kršćanin ne proučava riječi Božje, bit će ponesen strujom poganskih misli«, te uz Bibliju vjernicima preporučuje i proučavanje Katekizma Katoličke Crkve. A svim ljudima dobre volje da se »oslobode sentimentalne nomadske duhovnosti koja se njihovim metafizičkim ticalima poigrava, ali koja nije kadra utažiti stvarnu duhovnu glad«. »Uporište plemenitim težnjama vlastitoga srca nitko neće naći u narcisoidnom poniranju u sebe sama, pomamom za zdravljem ili kopanjem po retorti vlastite svijesti, nego onkraj svega prolaznoga i relativnoga, u Bogu koji se objavio u Isusu Kristu.«


134 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 26.5. - 2.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 22 / 2024 (921) nedjelja 26. 5.: SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA MISE u 9 i u 19 sati ( u 18,30h krunica ) ponedjeljak 27. 5.: Gospa Fatimska 18,30h KRUNICA – MISA i DEVETNICA Duh

ŽUPNE OBAVIJESTI 12.5. - 19.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 20 / 2024 (919) PRVOPRIČESNICI Jelsa 2024 nedjelja 12. 5.: SLAVLJE PRVE PRIČESTI 7. Vazmena MAJČIN DAN – Sv. Leopold Mandić MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 13.

ŽUPNE OBAVIJESTI 5.5. - 12.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 19 / 2024 (918) nedjelja 5. 5.: 6. Vazmena - 1. u mjesecu MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 6. 5.: misa i krunica u 18,30 sati utorak 7. 5.: Sv. Dujam, patron-zaš

Comments


bottom of page