top of page

ŽUPNE OBAVIJESTI 19.11.- 26.11.2023.

Župni listić Jelsa Br. 48 / 2023 (893)

ISPOVIJEDA SE: U nedjelju: prije misa u 9 i u 17 sati – u ž. crkvi. U ponedjeljak: u župnoj crkvi od 11 do 12; u Svetištu od 14,30 sati NA BLAGDAN (u utorak): od 5 do 7; od 8 do 9; i od 14,30 do 15,30 sati. KROZ OSMINU: prije i za vrijeme svake hodočasničke popodnevne mise.


 

nedjelja 19. 11: Presv. Sakr.

33. KROZ GODINU MISE: u 9h i u 17h

 

ponedjeljak 20. 11.:

SLAVLJA GOSPE OD ZDRAVLJA U BISKUPIJSKOM SVETIŠTU

Moguće pratiti uživo na Internetu!

Misa u župnoj crkvi u 8 sati

Otvaranje u ponedjeljak 20. 11. u Svetištu u 15h;


 

utorak 21. 11.:

GOSPA OD ZDRAVLJAZAVJ. BLAGDAN PRIKAZANJA BDM

Marijo, ufanje naše,

moli se za nas!u 5 sati: SLUŽBA ČITANJA I SVETA MISA (novost iz starine: ŠTENJE PRIKAZANJA…)

 

u 8 sati MISA - ZASTRAŽIŠĆE – POLJICA

 

u 10,30h: SVEČANA KONCELEBRIRANA MISA predvodi don TONI PLENKOVIĆ, dekan

 

u 15 sati MISA - SVIRČE

 

u 17 sati: MISA u župnoj crkvi


ZAHVALJUJEMO ZA PRILOGE ZA CVIJEĆE!

 

srijeda 22. 11.:

Sv. Cecilija

misa u Svetištu u 8 i u 15 sati

u župnoj crkvi u 17 sati

imendan našeg zbora – čestitamo zboru i Slavku, također Tomiju i Bartulu, te „Slavujima“ i Vojani!

 

četvrtak 23. 11.:

Sv. Klement

misa u Svetištu u 8 i u 15 sati

u župnoj crkvi u 17 sati

 

petak 24. 11.:

Sv. Andrija Dung-Lac…

misa u Svetištu u 8 i u 15 sati

u župnoj crkvi u 17 sati

 

subota 25. 11.:

Sv. Katarina

misa u Svetištu u 8 i u 15 sati

u župnoj crkvi u 18,15 sati


u Supetru đakonsko ređenje

 

nedjelja 26. 11:

34. KROZ GODINU MISE: u 9h i u 17h

 

U SVETIŠTU SVAKOG DANA U 15h

HODOČASNIČKE MISE ŽUPA:

VRISNIK - srijeda 22. XI

VRBANJ - četvrtak 23. XI STARI GRAD - petak 24. XI VRBOSKA - subota 25. XI VETA NEDJELJA - nedjelja 26,XI HVAR - ponedjeljak 27. XI DOL - utorak 28. XI

 

ŽUPNI VJERONAUK


OSNOVCI

što više na bogoslužje


SREDNJOŠKOLCI

U SUBOTU:

1. razred u 18h

2. razred u 19h

 

Služba riječi

Nedjelja 12. 11.

33. KROZ GODINU


PRVO ČITANJE

Iz Knjige Mudrih izreka (Izr 31, 10-13.19-20.30-31)

Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima. Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu. Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na vratima hvale djela njezina!

 

PRIPJEV

Blago svima koji se boje Gospodina!

 

DRUGO ČITANJE

Iz Pavlove poslanice Prve Solunjanima (1Sol 5, 1-6)

O vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam. Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. Dok još budu govorili: »Mir i sigurnost«, zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći.

Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac: ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame. Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.

 

EVANĐELJE po Mateju (Mt 25, 14-30

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran,nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’ A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kodnovčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom. Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«


 

Ne mogoh odoljeti da ove izvanredne snimke ne ponovim:


PO MARIJI, UFANJU NAŠEM, BOG BLAGOSLIVLJA JELSU


Duga je zanimljiva pojava u prirodi. Lijepa, oku ugodna, smirujuća i veličanstvena pojava. No, što je za­pravo duga?

Duga je svjetlost, bezbojna svjetlost, provučena kroz prizmu. Tako pogledana, kroz prizmu, svjetlost bezlič­na i nezanimljiva, postaje čarolija oblika, boje i ljepote.

Čini mi se prikladnom slikom života. Život nam može izgledati bezličan i nezanimljiv. Može nam izgle­dati kao muka i vječita borba. Sjetite se svog života. Doživljavamo toliko napora, nerazumijevanja, podme­tanja, problema, patnje. Zar nam redovito ne nedostaje novaca, zdravlja, vremena i prijatelja? Tako promatran život - zaista je mučan.

No život možemo provući kroz prizmu osobe Isusa koji je Krist i osmisliti se u njemu. Onda svakodnev­ni posao prestaje biti muka, a postaje mogućnost. Onda susreti s ljudima prestaju biti gnjavaža, a postaju obo­gaćenje. Onda obitelj i prijatelji prestaju biti utočište, a postaju susretište i polazište. Onda bol i patnja pre­staju biti kazna, a postaju molitva. Onda život presta­je biti obveza, a postaje radost. Spominjanjem ljudi koji su u svom životu pokazali djelotvornu Božju ljubav i dobrotu svjedočimo i pove­zanost nas koji smo još na zemlji s našom braćom i se­strama u slavi gdje u vjeri i mi putujemo ohrabreni nji­hovim zagovorom i primjerom. Onda život prestaje biti bezličan i nezanimljiv, a postaje čarolija oblika, boja i ljepote.

Uostalom, zar duga nije i biblijski znak Božje blizine i njegove ljubavi prema čovjeku? Ta znate da je zapisano u Svetom pismu kako Bog reče Noi i njegovim sinovi­ma s njim: »Ja, evo, sklapam svoj Savez s vama i s va­šim potomstvom nakon vas. Dugu svoju u oblak stav­ljam, da zalogom bude Savezu između mene i zemlje.«


-Nikola Kuzmičić-

 

Vratila nam se naša Gospa sa svojom pratnjom u novom ruhu.

Zahvaljujemo modisticama-restauratoricama Lani, Kristini i Juliji.

(Još ponaosob Lani čestitamo majčinstvo - „carsko“ - od prošle nedjelje!)

 

ŽUPA UZNESENJA MARIJINA,

21465 JELSA 671

MB 1247948;

IBAN: HR042340009-1100140304

Tel/fax: 021/761-839; Internet: www.zupajelsa.com

Župnik: don Stanko Jerčić:091/895-6751

691 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 26.5. - 2.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 22 / 2024 (921) nedjelja 26. 5.: SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA MISE u 9 i u 19 sati ( u 18,30h krunica ) ponedjeljak 27. 5.: Gospa Fatimska 18,30h KRUNICA – MISA i DEVETNICA Duh

ŽUPNE OBAVIJESTI 12.5. - 19.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 20 / 2024 (919) PRVOPRIČESNICI Jelsa 2024 nedjelja 12. 5.: SLAVLJE PRVE PRIČESTI 7. Vazmena MAJČIN DAN – Sv. Leopold Mandić MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 13.

ŽUPNE OBAVIJESTI 5.5. - 12.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 19 / 2024 (918) nedjelja 5. 5.: 6. Vazmena - 1. u mjesecu MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 6. 5.: misa i krunica u 18,30 sati utorak 7. 5.: Sv. Dujam, patron-zaš

Comments


bottom of page