top of page

ŽUPNE OBAVIJESTI 14.1. - 21.1.2024

Župni listić Jelsa Br. 3 / 2024 (902) 


nedjelja 14. 1.:

2. KROZ GODINU 

mise u 10h i u 17h

 

ponedjeljak 15. 1.:

misa u 17 sati

 

utorak 16. 1.:

misa u 17 sati

 

srijeda 17. 1.:

Sv. Antun, opat

misa u 17 sati

u Vrisniku Zaštitnik - misa u 10,30 sati

 

četvrtak 18. 1.: 

misa u 17 sati

počinje Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

 

petak 19. 1.:

misa u 17 sati


 

subota 20. 1.: 

SV. FABIJAN I SEBASTIJAN – naši suzaštitnici:

pjevanu koncelebriranu misu u 17h predslavit će don Ivan Jurin.

Naša Bratovština Presv. Sakramenta slavi svoj dan:

pozvani su svi bratimi da se liturgijski uključe zajedno sa svojim gostima uzvanicima – predstavnicima bratovština iz Hvara, Vrboske i Starog Grada.

Lijepo druženje nastavljamo poslije mise bratskom večerom. 

 

nedjelja 21. 1.:  

3. KROZ GODINU - Presv. Sakramenta 

mise u 10h i u 17h

Poslije mise – u 18 sati VELIKI KONCERT 


 

ŽUPNI VJERONAUK

OSNOVCI

1. razred u ponedeljak 15 h

2. razred u ponedeljak 15,45 h

3. razred (prvopričesnici) u četvrtak u 15 h

4. razred u utorak 15 h

5. razred u utorak 15,45 h

6. razred u srijeda u 15 h

7. i 8 . razred u srijedu u 15,45 h


SREDNJOŠKOLCI

U SUBOTU:

1. razred u 10 h

2. razred u 11 h

 

Služba riječi

Nedjelja 14. 1.

2. kroz godinu  PRVO ČITANJE

iz  prive knjige Samuelu (1Sam 3,3b - 10.19)

U one dane: Samuel je spavao u svetištu Gospodnjem, ondje gdje je bio Kovčeg Božji. Tada Gospodin zovnu Samuela. On odgovori: »Evo me!« I otrča k Eliju i reče: »Evo me! Ti si me zvao!« A Eli reče: »Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!« On ode i leže. I Gospodin opet zovnu Samuela. Samuel usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Zvao si me!« A Eli odgovori: »Ja te nisam zvao, sine moj! Vrati se i spavaj!« Samuel još nije poznavao Gospodina, još mu ne bijaše objavljena riječ Gospodnja.

I Gospodin zovnu Samuela treći put. On usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Zvao si me!« Sada Eli razumje da je Gospodin zvao dječaka. Zato reče Samuelu: »Idi i lezi; ako te zovne, ti reci: ’Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša.’« Samuel ode i leže na svoje mjesto. I dođe Gospodin i stade i zovnu kao prije: »Samuele! Samuele!« A Samuel odgovori: »Govori, sluga tvoj sluša.« Samuel je rastao, a Gospodin je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih riječi padne na zemlju.

 

PRIPJEV

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

 

DRUGO ČITANJE

Iz Prve poslanice Korinćanima  ( 1Kor 6,13c-15a.17-20)

Braćo! Ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu! Tà Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom. Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Tko prione uz Gospodina, jedan je duh. Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!

 

EVANĐELJE   

po Ivanu  (Iv 1,35-42)


U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« – što znači: »Učitelju – gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura. Jedan od one dvojice koji su čuvši Ivana pošli za Isusom bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: »Našli smo Mesiju!« – što znači »Krist – Pomazanik«. Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« – što znači »Petar – Stijena«.

 

TKO SU TO GRKOKATOLICI ?

Livio Marijan – đakon:

Hrvatski radio, 25. studenoga 2023.


Nerijetko se u medijima susrećemo s pojmom grkokatolici i Grkokatolička Crkva. Tko su grkokatolici? Grkokatolici su najprije kao što naziv sam kaže – katolici, dakle pripadnici Katoličke Crkve, katolici kao i svi drugi katolici. Što, međutim znači prefiks ''grko''? Možda ćemo lakše razumijeti ako objasnimo dobro poznat pojam ''rimokatolici''. I ovdje se radi o katolicima, pripadnicima Katoličke Crkve. Ako postoje grko i rimokatolici, to znači da postoji neka razlika među samim katolicima. I postoji. Prefiks rimo ili grko ispred riječi katolik označava kojem obredu ti katolici pripadaju. Rimokatolici su katolici koji se služe ili pripadaju rimskom obredu, ili još poznatijim kao latinski ili zapadni obred, a grkokatolici su katolici koji se služe ili pripadaju grčkom ili još poznatim kao bizantski, carigradski ili istočni obred. Dakle, jedna Crkva, katolička, ali s različitim obredima. Što je obred? Obred označava skup način na koji pojedina zajednica vjernika doživljava, izražava, proživljava, oslikava i živi svoju kršćansku vjeru. Možemo riječ obred približiti riječju ''stil''. Dakle katolici rimskog ili zapadnog stila i katolici grčkog ili istočnog stila. Radi se dakle o istoj vjeri, potpunom zajedništvu u jednoj sveopćoj Katoličkoj Crkvi kojoj je vidljivi poglavar na zemlji rimski biskup – papa, ali o različitom stilu kako se ta vjera živi i izražava. Rimokatolici i grkokatolici vjeruju isto i u potpunom su crkvenom i vjerskom jedinstvu, ali to ne znači da će se na isti način križati, da će na isti način moliti, da će im crkve, kalendari, liturgijsko ruho, ukrasi u crkvama ili pjevanje isto izgledati ili zvučati. Iako je u Katoličkoj Crkvi zbog povijesti u većini rimski ili zapadni obred, ne smije se Katoličku Crkvu poistovjećivati s rimskim ili zapadnim obredom. U Katoličkoj Crkvi ima više istočnih obreda: grčki ili bizantski, istočno-sirski (kaldejski) i zapadno-sirski (maronitski, antiohijski), koptski, etiopski i armenski. Prema učenju Katoličke Crkve svi su ti obredi jednakopravni, jednakoga dostojanstva i vrijednosti te u potpunosti izražavaju katoličku vjeru. Istočni su obredi u Katoličkoj Crkvi u manjini u odnosu na rimski obred i često daleko od nas, pa možda zato olako poistovjećujemo Katoličku Crkvu s rimskim ili zapadnim obredom, pa kad vidimo grkokatoličku liturgiju (misu), svećenika ili crkvu odmah pomislimo da to nisu katolici. To je posve pogrešno. Istočni obredi u Katoličkoj Crkvi su ''blizanci'' s obredima staro-istočnih i pravoslavnih Crkava, pa ako sudimo samo po vanjštini, često mislimo da se radi o pravoslavnima. Pa ipak, grkokatolici nisu u crkvenom jedinstvu s pravoslavnima, ne pripadaju pravoslavnoj već Katoličkoj Crkvi. Rimokatolici i grkokatolici mogu međusobno sudjelovati na službama u jednom ili drugom obredu, međusobno se pričešćivati i primati sakramente te sudjelovati jedni s drugima na bogoslužju, dok to za sada s pravoslavnima nije moguće jer ne postoji crkveno jedinstvo. Istočni su katolici nastali tijekom povijesti tako što su se pojedine skupine vjernika istočnih Crkava ponovno vratile u jedinstvo s Rimskim papom i Katoličkom Crkvom, ali su pri tom sačuvali u potpunosti svoje obrede, duhovnost, običaje i stil – jer su svi kršćanski obredi jednako katolički, sveti i valjani.  Pogrešno je zato reći da postoje ''katolici i grkokatolici'', jer su i grkokatolici katolici. Upamtimo: Katolička se Crkva služi s više obrednih tradicija – u većini s rimskom, ali i isto tako i s grčkom, i sirskom, i koptskom, i armenskom tradicijom. Papa može birati na kojem god od tih obreda može služiti misu jer on je poglavar svih obreda, a oni su svi jednakoga dostojanstva. U Hrvatskoj postoji i jedna biskupija koja je grčkoga ili istočnoga obreda, a to je Križevačka grkokatolička eparhija, koja je ravnopravni član Hrvatske biskupske konferencije i dio Katoličke Crkve u Hrvatskoj.

 

Màrio Andrade: Mojoj se duši žuri


Mário Raul de Morais Andrade  -

brazilski pjesnik, romanopisac, muzikolog, povjesničar umjetnosti i kritičar te fotograf. Napisao je jednu od najutjecajnijih zbirki moderne brazilske poezije, Paulicéia Desvairada, objavljenu 1922.

 

Nemam više vremena za beskonačne sastanke u kojima se govori o statutima, pravilima, procedurama i unutrašnjim odredbama, znajući da ništa od toga neće biti postignuto.

Nemam više vremena da podnosim apsurdne osobe koje, unatoč poodmakloj dobi, još nisu odrasle.

Moje je vrijeme prekratko da bih raspravljao o naslovima. Želim sadržaj, supstanciju, mojoj se duši žuri…

Nije ostalo još puno slatkiša u kutiji…

Želim provesti život s osobama koje krasi ljudskost, stvarna ljudskost. Koje se znaju smijati vlastitim pogreškama.

Ne želim se napuhivati vlastitim pobjedama.

Nitko se ne može smatrati izabranim prije vremena.

Ne treba bježati od vlastite odgovornosti. Ona štiti čovjekovu čast.

I želim koračati samo na strani istine i poštenja. Važno je samo ono šta čini naš život korisnim i za druge.

Želim biti okružen osobama koje znaju kako dodirnuti srce drugih ljudi… Osobama koje su teški udarci u životu naučili da odrastu s nježnim dodirima duše.

Da… žuri mi se…

Žuri mi se da živim onim intenzitetom koji samo zrelost može dati. Ne želim uzalud potrošiti više ni jedan slatkiš koji mi je preostao… siguran sam da su još slađi od onih koje sam već pojeo.

Moj je cilj doći do kraja zadovoljan i u miru sa svojim bližnjima i svojom savješću. Imamo dva života i onaj drugi počinje u trenutku kad shvatiš da je život samo jedan. 

 

Zareci se da ćeš živjeti, kao da ti je ovo zadnja godina života. Ne, ne »kao da«.  Zareci se: Ovo je moja posljednja godina života! I ako mi možda na kraju godine s očitim za­dovoljstvom budeš rekao — ali možda ne više meni — : »Nije ovo bila moja zadnja godina«, ništa nisi izgubio. Jer čovjek samo onda istinski živi, kad njegov život ima i tu zadnju dimenziju. Samo onda može pravo odlučivati, raditi, go­voriti, misliti. Pa ipak, možda je zaista ovo tvoja zadnja godina života.


Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva!   

Neka pogled svoj Gospodin svrati na tebe  i mir ti donese!"  (Br 6,26)


 

ŽUPA UZNESENJA MARIJINA

21465 JELSA 671

MB 1247948;

IBAN: HR042340009-1100140304

Tel/fax: 021/761-839; Internet: www.zupajelsa.com

Župnik: don Stanko Jerčić: 091/895-6751

213 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 18.2. - 25.2.2024

Župni listić Jelsa Br. 8 / 2024 (907) nedjelja 18. 2.: 1.  KORIZMENA – Presv. Sakramenta mise u 10h (kongrega) i u 17h (Put križa) ponedjeljak 19. 2.: misa u 18h utorak 20. 2.: misa u 18h poslije mi

ŽUPNE OBAVIJESTI 11.2. - 18.2.2024

Župni listić Jelsa Br. 7 / 2024 (906) nedjelja 11. 2.: 6. KROZ GODINU mise u 10h i u 17h SVJETSKI DAN BRAKA Na drugu nedjelju veljače obilježava se u našoj domovinskoj Crkvi Svjetski dan braka, posveć

ŽUPNE OBAVIJESTI 3.2. - 11.2.2024

Župni listić Jelsa Br. 6 / 2024 (905) nedjelja 4. 2.: 5. KROZ GODINU - 1. u mjesecu mise u 10h i u 17h u 16h SUSRET S  RODITELJIMA PRVOPRIČESNIKA u 16,30h krunica za obitelji i duh. zvanja U 18,45 sat

bottom of page