top of page

ŽUPNE OBAVIJESTI 11.6. - 18.6.2023.

Župni listić Jelsa Br. 24 / 2023 (869)

nedjelja 11. 6.:

10. kroz godinu- (Sv. Barnaba)

Mise:

u 9h na Račiću

u 19h u župnoj crkvi

 

ponedjeljak 12. 6.:

misa u 19h

 

utorak 13. 6.:

SVETI ANTE PADOVANSKI

Mise:

u 8h u župnoj crkvi

u 19h Bočiću (kod Fontane) - s blagoslovom djece i ljiljana


 

srijeda 14. 6.:

misa u 19h

 

četvrtak 15. 6.:

Sv. Vid mučenik (kao Zaštitnika slavi ga Rijeka, Brač… i mnogi drugi

 

petak 16. 6.:

PRESV. SRCE ISUSOVO MISA u 8h i u 19h

(potom PROCESIJA – kratka)

 

subota 17. 6.:

BEZGR. SRCE MARIJINO: MISA u 11h(s krštenjem) i u 19h

 

nedjelja 18. 6.:

11. kroz godinu - Presv. Sakramenta

MISE u 9h i u 19h


 

MINISTRANTSKI IZLET

s cijelog otoka na Paklinske otoke: u četvrtak 22. 6.: polazak iz Jelse autobusom u 9h, povratak u 18,30h; -zainteresirani su obvezni na prijavak župniku kroz ovaj tjedan!


 KREATIVNA VREMENA - AFORISTIČKA:

Ø Raste broj stručnjaka i neriješenih problema. Obrazovaniji smo, ali ne i mudriji. Više znamo, a slabije prosuđujemo.


Ø Raste broj humorističkih serija i bolesnih od depresije. Stalno se ljutimo, stalno smo umorni. Mozganje pred knjigom zamijenili smo vegetiranjem pred ekranom.


Ø Trećina čovječanstva umire od gladi, a trećina od bolesne debljine. Imamo na stotine Facebook prijatelja i nijednog pravog druga.


Ø Raste broj visokih ljudi i sitnih duša. Često se svađamo, rijetko volimo, s lakoćom mrzimo. Dobar ukus je zamijenio šund. Masovna kultura stvara masovne histerije i masovne ubojice…


ALI - Al' mi se ne damo, prijatelji, zar ne? Vremena su onakva kakvi smo mi; pozvani smo živjeti kreativno. Kaže ona narodna: „Da je tkati kao zjati…! Stoga imamo ljudski i kršćanski poziv: usprkos svemu tkati kreativna vremena!

Život je dar. Koji treba dalje darivati, davati drugima bogatstvo koje je sa sobom na ovaj svijet donio tvoj život.. Možda nismo ni rekli hvala. Ako i jesmo, to nije dovoljno. Jer život je kao začarani krug: to više imaš štoviše darivaš.

 

Služba riječi

Nedjelja 11.6.

10. KROZ GODINU


PRVO ČITANJE

Čitanje knjige proruka Hošee (Hoš 6,3-6)

»Težimo da upoznamo Gospodina: ko zora pouzdan mu dolazak. On će nam doći poput dažda jesenskog, poput kiše proljetne što natapa zemlju.«

»Što za tebe mogu učiniti, Efrajime? Što za tebe mogu učiniti, Judo? Ko oblak jutarnji ljubav je vaša, ko rana rosa koje nestaje. Zato sam ih preko prorokâ sjekao i ubijao riječima usta svojih; al sud će tvoj izaći ko svjetlost. Jer ljubav mi je mila, ne žrtva, poznavanje Boga, ne paljenice.«

 

PRIPJEV

Onomu koji hodi stazama pravim pokazat ću spasenje Božje.

 

DRUGO ČITANJE

Iz poslanice Rimljanima(Rim 4, 18-25)

Braćo! U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem naroda mnogih po onom što je rečeno: Toliko će biti tvoje potomstvo. Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje već obamrlo – bilo mu je blizu sto godina – i obamrlost krila Sarina. Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. Zato mu se i uračuna u pravednost.


Ali nije samo za nj napisano: Uračuna mu se, nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega, koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja.

 

ALELUJA:

Gospodin me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje.

 

EVANĐELJE

po Mateju ( Mt 9, 9-13 )

U ono vrijeme: Isus, prolazeći, ugleda čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: »Pođi za mnom!« On usta i pode za njim.

Dok je Isus bio u kući za stolom, gle, mnogi carinici i grešnici dođoše za stol s njime i njegovim učenicima. Vidjevši to, farizeji stanu govoriti: »Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?« A on, čuvši to, reče: »Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima. Hajdete i proučite što znači: Milosrđe mi je milo, a ne žrtva. Ta ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.«

 

Uz svetkovinu Presvetog Srca Isusova:


MOJ PRIJATELJ ISUS

Carlo Acutis

bio je talijanski katolički tinejdžer poznat po dokumentiranju svjetskih euharistijskih čuda i njihovoj katalogizaciji na mrežnoj stranici koju je sam stvorio nekoliko mjeseci prije smrti. Na šestu obljetnicu Carlove smrti, pokrenut je proces njegove beatifikacije: papa Franjo ga je 5. srpnja 2018. proglasio "časnim slugom Božjim“, a kardinal Agostino Vallini, po mandatu pape Franje, 10. listopada 2020., u gornjoj crkvi bazilike sv. Franje Asiškog u Assisiju, proglasio je Carla blaženikom.

 

Za Carla je Srce Isusovo simbol Isusova ži­vota i Isusove ljubavi, koja se za nas predala. Položiti glavu na Isusovo srce, poput sveto­ga Ivana na posljednjoj večeri, za Carla je najljepša euharistijska gesta. To znači primiti Isusa u svoje srce kako bi njegovo Srce moglo govoriti našemu srcu. Molitve koje je napisao, čak i način na koji govori o Isusu, pokazuju stvarnu uzajamnu bliskost na koju Carlo poziva i druge. U Carlovim očima vjera nije prazna ideja, nego prijateljstvo, vjerovati ne znači za Carla živjeti u svojemu svijetu, nego nešto vrlo osobno. Carlova vjera vrlo je tradicionalna, ali proživljena i vrlo živa. Carlo se osobito molio Srcu Isusovu.

Pobožnost Presvetomu Srcu Isusovu jako je raširena i vjernici je rado obavljaju. Jedna od najvećih i najpoznatijih bazilika Pre­svetog Srca Isusova sagrađena je 1923. na Montmartreu u Parizu, dakle prije manje od jednoga stoljeća. Kada Carlo govori o Presvetome Srcu Isusovu, on misli na Isusovo srce probodeno na Križu. Jako su ga se dojmile meditacije francuske redovnice sv. Marije Margarete Alacoque, koja je u svome samostanu u Paray-Le-Monialu imala čudesna ukazanja Isusa. Vidjela je otvoreno Isusovo srce, „to srce koje je toliko ljubilo svijet", kako je rekla 1675. godine. Međutim, ,,u zamjenu za svu svoju ljubav, to je Srce tako često primalo samo ravnodušnost". Sestra Marija Marga­reta često je plakala zbog toga u svome samostanu.

Pobožnost Presvetomu Srcu Isusovu osobito je postala popularna u 19. stoljeću, u razdoblju u kojemu se razvija­la industrija, kada je čovjek otkrio stroj. Sve se mehanizira, proizvodnja postaje serijska, a čovjek je u cijelome tom pro­cesu sveden tek na jednu njegovu kariku. Čini se da zna­nost i napredak imaju odgovor na sve, pa više ni Bog nije toliko potreban. U tome su razdoblju i Bog i čovjek izgubili svoju dimenziju svetosti. U želji da odgovori na taj gubitak iskrene radosti i kako bi vratila malo ljubavi u svijet strojeva, Crkva pokazuje Isusovo Srce kao simbol ljubavi koja nije re­kla svoju posljednju riječ. To Srce i dalje kuca usred ovoga svijeta i za ovaj svijet. To je Srce sveto. Diljem svijeta mnogi misionari, redovnice i redovnici utemeljuju redovničke za- jednice posvećene Presvetomu Srcu Isusovu kako bi nagla­sili i naviještali ovu ljubav na koju je svijet zaboravio.

Stotinjak godina kasnije Carlo vidi u Isusovu Srcu pro­bodenu na križu znak ljubavi koja je i danas aktualna, znak da je ta rana još uvijek otvorena, znak Božje sućuti prema današnjemu čovjeku. Presveto Srce Isusovo spasilo je čo­vjeka od svijeta strojeva u moderno doba, a svijet u digital­no doba treba spasiti od sustava u kojemu se sve digitalizira i računalno obrađuje. Božja ljubav ne može se izračunati. Bog ljubi do ludila, on strastveno ljubi ovaj svijet, koji hitno mora iznova otkriti sućut. Carlo se čudi užasu koji gleda na vijestima i tolikoj ravnodušnosti ljudi u svijetu. Kao da u ovome užurbanom svijetu u kojemu se svima stalno ne­kuda žuri nemamo vremena primijetiti one koji pate. Naši su rasporedi pretrpani; život nam je poput TV programa: nakon središnjega dnevnika slijede vremenska prognoza, reklame i kakav loš film, a zatim svi idu na spavanje. Sve je previše ritmizirano.

Carlo ne želi biti programirani kršćanin. Želi živjeti i vo­ljeti srcem koje je otvoreno za svijet i za nadahnuća Duha Svetoga. To ponekad itekako iznenađuje njegove rodite­lji;. Često kući dovodi prijatelje, a da nikoga prethodno nije obavijestio. Jednoga dana u školi je vidio dva brata kako se tuku i pozvao ih da poslije škole dođu k njemu kući. Nije im namjeravao održati bukvicu, nego se samo s njima igrati i tako ih pomiriti. Voljeti Srce Isusovo za Car­lo znači žarko ljubiti Isusovu Muku. Svakoga prvog petka u mjesecu Carlo obavlja ovu pobožnost i s ganućem se sjeća Isusove Muke po kojoj nam je dao najveći dokaz svoje ljubavi. Carlo pobožno živi svoju vjeru. Svaki dan ide na svetu misu. Posti one dane za koje Crkva to traži, osobito u korizmi. Ne puši, ne pije alkohol, osim čašice šampanjca na Badnjak kako ne bi drugima kvario raspolo­ženje. Svakoga prvog petka u mjesecu Carlo ne čini neku posebnu žrtvu, nego se toga dana jednostavno prisjeća Kristove muke i smrti na križu, prati ga na njegovu križnom putu kao da je sad uz njega. U 15.00 sati ura je Božje­ga milosrđa, kada je Isus za nas umro na križu. U Isusovu otvorenom Srcu pronalazi uzor ljubavi. U njemu pronalazi uzor prijateljstva.


 

VELIKA OBEĆANJA

Isus ih je više puta i u raznim zgodama očitovao sv. Margareti Mariji, a ona ih je u svojim spisima zabilježila. Kasnije su ta obećanja sabrali pa ih nabrajaju obično dvanaest. Iz njih proizlazi da Isus obećava onima koji budu štovali njegovo Presveto Srce ove duhovne i vremenite blagodati:1. Dat ću im sve milosti koje su im potrebne u njihovu staležu.

2. Unijet ću mir u njihove obitelji.

3. Tješit ću ih u svim njihovim patnjama.

4. Bit ću im sigurno utočište za života, a osobito na času smrti.

5. Izlit ću obilje blagoslova na sve njihove pothvate.

6. Grješnici će naći u mome Srcu izvor i beskrajno more milosrđa.

7. Mlake će duše postati revne.


8 .Revne će se duše uzdići do velike savršenosti.


9. Blagoslovit ću i kuće gdje bude izložena i čašćena slika moga Presvetog Srca.


10. Svećenicima ću dati dar da taknu i najtvrdokornija srca.


11. Imena onih koji budu širili ovu pobožnost bit će upisana u mome Srcu i neće se nikada brisati.


12. Svima koji se budu pričestili na prvi petak tijekom devet mjeseci uzastopce obećavam milost pokore na samrti: oni neće umrijeti u mojoj nemilosti ni bez sakramenata. Moje će im Srce biti sigurno utočište u posljednjemu času.

 

Jutarnja molitva - najljepši početak dana:

Jutarnja molitva jača naš um, tijelo i duh, te u nama stvara osjećaje smirenosti, zahvalnosti i radosti koji nam pomažu u održavanju pozitivne perspektive kroz naše svakodnevne zadatke.

Ono što radimo ujutro ima velik utjecaj na naše izglede i raspoloženje tijekom ostatka dana. Možda ste to i primijetili, ali činjenica je da se sve stvari bolje odvijaju tijekom dana ako smo se na početku obratili Bogu za snagu i pomoć. Uobičajeno je da se rastresemo, frustriramo ili žurimo, posebno ujutro, no molitva Bogu i zahvaljivanje ubrzo nakon buđenja daje nam mir da bolje pristupamo svakom danu. Puno je lakše uživati u svom životu kad svaki dan započinjemo hvaleći milost i darove koje imamo od Boga.


Оčе mој, dоlаzіm u Тvојu рrіѕutnоѕt nа ѕаmоm роčеtku оvоg dаnа. Dоlаzіm nаćі mudrоѕt dа nе рrаvіm nеrаzbоrіtе grеškе, tаkо dа znаm kаdа trеbа gоvоrіtі, а kаdа оѕtаtі u šutnјі, kаdа dјеlоvаtі, а kаdа nе. Dоlаzіm nаćі МІR, tаkо dа mе dаnаѕ nіštа nе zаbrіnе і nе ѕmеtе. Dоlаzіm nаćі hrаbrоѕt dа budеm ѕtrрlјіv(а), dа nе іzgubіm nаdu, dа рrіhvаtіm rаzоčаranје, znајućі dа ćеš Ті ѕvе оkrеnutі nа mоје dоbrо. Dоlаzіm nаćі lјubаv, tаkо dа mе nіštа nе učіnі оgоrčеnіm(оm), tvrdіm(оm) і nеlјubаznіm(оm). Dоđоh роčеtі оvај dаn ѕ Тоbоm і žеlіm gа nаѕtаvіtі ѕ Тоbоm, tаkо dа tо budе dаn bеz іkаkvе žаlоѕtі. Оčе, Ті ѕі mоја рrоvіdnоѕt, znаm dа ćеš Ті рrоvіdјеtі ѕvе mоје роtrеbе. Оčе, Ті ѕі mој zаštіtnіk, ѕаčuvај mе оvоgа dаnа оd ѕvіh mrаčnіh ѕіlа, рrеkrіј mе рrеdrаgосјеnоm Кrvlјu Тvоgа Ѕіnа Іѕuѕа і оkružі mе ѕvојіm аnđеlіmа. Оvо Те mоlіm u Іѕuѕоvо Іmе.

Аmеn!

 

ŽUPA UZNESENJA MARIJINA, ŽUPA UZNESENJA MARIJINA,

21465 JELSA 671

MB 1247948;

IBAN: HR042340009-1100140304

Tel/fax: 021/761-839; Internet: www.zupajelsa.com

Župnik: don Stanko Jerčić:091/895-6751

274 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 21.7. - 28.7.2024

Župni listić Jelsa Br. 30 / 2024 (929) nedjelja 21. 7.: 16. Kroz godinu - Presv. Sakramenta misa u 7h, 9h i u 20h ponedjeljak 22. 7.: Sv. Marija Magdalena ( Zaštitnica Svirača ) misa u 20h utorak 23.

ŽUPNE OBAVIJESTI 7.7. - 14.7.2024

Župni listić Jelsa Br. 28 / 2024 (927) nedjelja 7. 7.: 14. Kroz godinu - 1. u mjesecu misa u 7h, 9h i u 20h (u 19,30 krunica) ponedjeljak 8. 7.: misa u 20h utorak 9. 7.: Bl Marija od Propetoga Isusa P

ŽUPNE OBAVIJESTI 30.6. - 7.7.2024

Župni listić Jelsa Br. 27 / 2024 (926) nedjelja 30. 6.: 13. Kroz godinu misa u 9h i u 19h ponedjeljak 1. 7.: misa u 19h utorak 2. 7.: – po starom kalendaru – GOSPA MIRAŠKA – Pohođenje BDM  slavi se u

Commentaires


bottom of page