top of page

ŽUPNE OBAVIJESTI 1.10. - 8.10.2023.

Updated: Oct 2, 2023

Župni listić Jelsa Br. 41 / 2023 (886)

LISTOPADSKA POBOŽNOST


nedjelja 1. 10:

26. KROZ GODINU – prva u mjesecu

(Sv, Terezija DI) mise: u 9h i u 18h

POČINJE LISTOPADSKA POBOŽNOST: u 17.30 krunica (kroz cijeli mjesec) Na večernjoj misi u 18 sati predstavljanje PRVOPRIČESNIKA (3. razreda)

 

ponedjeljak 2. 10.:

krunica / misa u 17,30h


SV. STJEPAN, papa - ZAŠTITNIK BISKUPIJE (i grada Hvara): u katedrali svečana koncelebrirana misa u 10 sati

 

utorak 3. 10.:

misa u 8h

zbog večernjeg pokojničkog bogoslužja u Hvaru

 

srijeda 4. 10.:

Sv. Franjo Asiški - utemeljitelj franjevačkih redova

krunica / misa u 17,30h

 

četvrtak 5. 10.:

Sv. Faustina Kovalska, promotorica Milosrdnog Isusa

krunica / misa u 17,30h

 

petak 6. 10.:

Sv. Bruno - PRVI PETAK

misa u 8h i u 17h


 

subota 7. 10.:

BDM od Krunice: mise s krštenjem u 10,30h i u 17h (i vjenčanje).

(Ruzaricu ćemo proslaviti sutra u svetištu Gospe od Zdravlja)

 

nedjelja 8. 10:

27. KROZ GODINU – RUZARICA mise: u 9h u Gospe na Račiću

i u 18h u zupni crkvi

 

ŽUPNI VJERONAUK

zbog Sv. Stjepana i sprovoda u Hvaru se „pomiče“

OSNOVCI

1. razred u utorak 9,00h 2. razred u utorak 9,45h

3. razred u utorak 10,30h 4. razred u četvrtak u 9,00h

5. razred u četvrtak u 9,45h

6. razred u četvrtak u 10,30h 7. razred u četvrtak u 11,15h

8. razred u utorak u 11,15h

Malenima koji mogu stići i srednjoškolcima preporuča se krunica u 17,30h!


SREDNJOŠKOLCI

U SUBOTU: 1. razred u 19h ; 2. razred u 20h

 Kako izgleda savršeni svećenik?

"Savršeni svećenik propovijeda točno šest minuta. Proklinje grijehe, ali pri tome nikoga ne napada. Radi od šest ujutro do ponoći, ujedno je i crkveni domar. Savršeni svećenik mjesečno zaradi 100 eura, lijepo je odjeven, vozi novi auto, kupuje knjige za vlastito usavršavanje u struci i barem 50 eura mjesečno dijeli sirotinji. Star je 29 godina, ali ima barem 40 godina životnog iskustva. Najvažnije, on dobro izgleda. Gorljivo radi s mladima, ali najviše vremena provodi sa starijima. Cijelo vrijeme se smije ozbiljna lica. Dnevno posjeti barem 10 obitelji i stalno sjedi u župnom uredu, za slučaj da ga netko zatreba.

Takvog savršenog svećenika pronalazimo, nažalost, uvijek u susjednoj župi!"


-Windisch-

 

Služba riječi

Nedjelja 1. 10.

26. KROZ GODINU


PRVO ČITANJE

Iz Knjige proroka Ezekiela (Ez 18, 25-28)

Ovo govori Gospodin: »Vi velite: ‘Put Gospodnji nije pravedan!’ Čuj, dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.«

 

PRIPJEV

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti!

 

DRUGO ČITANJE

Iz Prve poslanice Filipljanima (Fil 2, 1-11 )

Braćo: Ima li u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva Duha, ima li kakva srca i samilosti, ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite; nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego-u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe; ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih! Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu: On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe „oplijeni“ uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati: »Isus Krist jest Gospodin!«- na slavu Boga Oca.

 

ALELUJA:

Ovce moje slušaju glas moj; govori Gospodin,

ja ih poznajem i one idu za mnom.

 

EVANĐELJE

po Mateju (Mt 21, 28-32 )


U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, acarinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.«

 

SINODA O SINODALNOSTI

(Anton Šuljić - DUHOVNA MISAO na Hrvatskom radiju)


Za tjedan dana, točnije od 4. do 29. listopada (2023.), u Vatikanu će se održati dugo najavljivana i pripremana 16. redovna opća skupština Biskupske sinode o sinodalnosti. Možda nekome tko nije upućen u povijest Crkve ova tema ne predstavlja nešto posebno, no valja reći da je sinoda – a riječ dolazi iz grčkog jezika i u slobodnome prijevodu znači: zajedno na putu – zapravo eminentno crkvena vlastitost koja podrazumijeva zajedništvo, sudjelovanje i poslanje, kako je to izričito istaknuto u svim pripremnim materijalima za ovu sinodu, ali i još daleko više. Svaka se sinoda na svoj način nadovezuje na onu prvu, nazvanu još i prvim jeruzalemskim koncilom, kada su se apostoli susreli s naizgled nerješivim problemom: što učiniti s krštenicima iz poganstva? Treba li ih obrezivati ili neobrezivati? Jeruzalemsku sinodu pedesetih godina prvog stoljeća sazvao je sv. Petar, a njome je upravljao sv. Jakov, no glavnu riječ vodili su sv. Pavao i sv. Petar i u prijeporima prevladala je otvorenosti Duhu Svetom te je prihvaćen stav da kršćanima iz poganstva ne treba nametati nikakva tereta prenesenog iz židovstva. Sinodalnost je osobito bila važna u prvim stoljećima kada se Crkva susretala s brojnim herezama pa su takve biskupske sinode održavana od Sjeverne Afrike do Istoka, od Europe do Bizanta u kojem je nakon 4. stoljeća sinodalnost poprimila zakonodavne preferencije, kojima se podlažu čak i istočni patrijarsi, dok je na Zapadu sve do danas sinodalnost zadržala svoj savjetodavni karakter u odnosu na papu. Prvo je, dakle, tisućljeće bilo obilježeno sinodalnim aktivnostima, dok je srednji vijek veći naglasak stavljao na hijerarhijsku strukturu Crkve. Premda je pojedinih biskupijskih i pokrajinskih sinoda bilo i u novome vijeku, ponovno usmjerenje Rimokatoličke crkve prema sinodalnosti uspostavio je sv. Pavao VI. 1965. godine, odmah nakon završetka II. vatikanskog koncila. Od tada se biskupske sinode, koje razmatraju pojedina važna ili teška i nužna pitanja povezana sa životom i djelovanjem Crkve, te predstavljaju kontinuitet duha i slova II. vatikansko koncila, održavaju redovito. Ipak, ono što je posebno u ovoj novoj sinodi o sinodalnosti jest posvemašnja uključivost svih članova Crkve, kako biskupa, svećenika i teologa tako i redovnika, redovnica i laika, a još posebnija novost je da je među 70-ak neklerika i više od 50 žena, što redovnica što laikinja koje će po prvi put u Katoličkoj crkvi imati pravo glasa. Uključivost, otvoren govor, raznovrsnost tema, teška i neuralgična pitanja s kojima se Crkva susreće – poput pitanja o zlostavljanju maloljetnika ili većoj ulozi i ređenju žena, obvezatnosti svećeničkog celibata, o odnosu vlasti i službi u Crkvi, odnosu prema LGBTQ i drugim manjinskim zajednicama - zatim teme otvorenosti za dijalog s drugim kršćanskim zajednicama i svjetskim religija, brige za rubne članove društva kao i za migrante, zauzetosti za stvoreni svijet i brojne socijalne teme – sve je to već istaknuto kako u pripremnim materijalima tako isto i u sinodskim zasjedanjima tijekom 2021. i 2022. godine pojedinih biskupskih konferencija te zaključno u sedam kontinentalnih susreta s kojih su u Vatikan poslani kratki zaključci na svega desetak stranica teksta. Papa Franjo jako se zauzeo da Crkva u cjelini kao način svoga života i djelovanja prihvati sinodalnost koja će omogućiti svima da se izraze, ali jednako tako da se čuju drukčija mišljenja kao i da se uključe manjine, oni na rubu i isključeni. Crkva je svjesna da nema sve odgovore, no jednako tako svjesna je da je u ime Kristovo poslana ovome svijetu i vremenu. Sinoda o sinodalnosti htjet će istaknuti obnovljen dijaloški karakter Crkve sa svima, kako s tradicionalistima i progresistima u samoj Crkvi, tako i s onima koji drukčije misle i žive. Sinoda će pokazati koliko smo živa i zauzeta Crkva i koliko zaista kao kršćani vjerujemo da Duh Sveti vodi Crkvu.

 

PREMINUO BISKUP SLOBODANMons. Slobodan Štambuk, hvarski biskup u miru, okrijepljen svetim sakramentima preminuo je u srijedu 27. rujna 2023. godine u Svećeničkom domu u Splitu u 83. godini života, 58. godini svećeništva i 35. godini biskupstva.

Sprovodni obredi bit će slavljeni u

srijedu, 4. listopada u 11 sati katedrali sv. Stjepana I., pape i mučenika u Hvaru.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine, i svjetlost vječna svijetlila njemu!


POMOZITE, SVETI BOŽJI, U SUSRET IZIĐITE ANĐELI GOSPODNJI,

PRIMITE DUŠU NJEGOVU, PONESITE JE PRED LICE SVEVIŠNJEGA!


ZBOR ANĐEOSKI TE PRIMIO I POVEO TE U SVETI GRAD JERUZALEM!

 

343 views0 comments

Recent Posts

See All

ŽUPNE OBAVIJESTI 26.5. - 2.6.2024

Župni listić Jelsa Br. 22 / 2024 (921) nedjelja 26. 5.: SVETKOVINA PRESVETOG TROJSTVA MISE u 9 i u 19 sati ( u 18,30h krunica ) ponedjeljak 27. 5.: Gospa Fatimska 18,30h KRUNICA – MISA i DEVETNICA Duh

ŽUPNE OBAVIJESTI 12.5. - 19.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 20 / 2024 (919) PRVOPRIČESNICI Jelsa 2024 nedjelja 12. 5.: SLAVLJE PRVE PRIČESTI 7. Vazmena MAJČIN DAN – Sv. Leopold Mandić MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 13.

ŽUPNE OBAVIJESTI 5.5. - 12.5.2024

Župni listić Jelsa Br. 19 / 2024 (918) nedjelja 5. 5.: 6. Vazmena - 1. u mjesecu MISE u 9 sati i u 18,30h ( krunica ) ponedjeljak 6. 5.: misa i krunica u 18,30 sati utorak 7. 5.: Sv. Dujam, patron-zaš

Comments


bottom of page